“ეს არის ჩემი განაჩენი ერთადერთი შვილის ცემა-წამებისთვის“ - პატიმარ გიორგი ოქროპირიძის დედა

ავტორი ცირა გოდერძიშვილი
22:06 16.01.2012
“ობიექტივს“, “პრესაგე.ტვ“-სა და “ღია ბოქლომის“ რედაქციას - მადლობას გიხდით იმ თანადგომისათვის, რომელიც ჩემი უდანაშაულო და ნაწამები შვილის საქმესთან დაკავშირებით გამოიჩინეთ; გიგზავნით ჩემს მიერ მომზადებულ წერილს და გთხოვთ, დაბეჭდოთ. ვფიქრობ, ამ წერილით ხელს შევუწყობთ გიორგის დაცვას მოსალოდნელი საფრთხისგან.

ჩემი შვილი 13 იანვარს მოინახულა ჩვენი ოჯახის, გიორგის უფლებების დამცველმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა, ირაკლი ზაქარეიშვილმა. მან შეგვატყობინა, რომ 12-ში საღამოს რვა საათზე (არასამუშაო საათებში!) გიორგისთან იმყოფებოდა გამომძიებელი ზურაბ სამხარაძე. მან მოითხოვა დამატებითი ჩვენების მიცემა, იმაზე, რომ თითქოს 9 თვის წინ ქსანში გიორგის თვალი ჰქონდა ნატკენი (რაც სინამდვილეს არ შეესაბამება!) და “ვინმემ ხომ არ გცემაო?!“ ანუ გამომძიებელი ახლა დაინტერესდა იმ ამბით, რაც არ მომხდარა.

გიორგიმ ეს უარყო და მისი ადვოკატი მოითხოვა. ის ადვოკატს არ დააკავშირეს. ამიტომ უარი განაცხადა ჩვენება მიეცა შეთითხნილ ფაქტთან დაკავშირებით. მას უკვე მიცემული აქვს ჩვენება წამების ფაქტზე და ეს გამოიძიონ!

გიორგი ოქროპირიძეს ჰყავს ოთხი ადვოკატი: დავით ჯანდიერი, რომელიც მის ინტერესებს ევროპულ სასამართლოში იცავს; მანანა კობახიძე “კონსტიტუციის 42-ე მუხლიდან“, “ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან“ მიხეილ ღონღაძე და ირაკლი ზაქარეიშვილი, რომლებიც გიორგის ინტერესებს შიდა ინსტანციებში იცავენ. 13 იანვარს არც ერთ მათგანს არ შეხმიანებიან.

ზემოხსენებულ ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფაქტთან დაკავშირებით გიორგიმ ადვოკატის დახმარებით სახალხო დამცველის მონიტორინგის სამსახურს შეატყობინა და მონიტორინგის ჯგუფის წევრებთან სასწრაფო შეხვედრა მოითხოვა, ვინაიდან ახლოვდება 17 იანვარი - საქართველოს მთავრობამ ევროპული სასამართლოდან გიორგის საქმესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებს და მკურნალობის ჩატარების საკითხს სწორედ 17 იანვრამდე უნდა გასცეს პასუხი და ამიტომ, 17-მდე დარჩენილ ნებისმიერ წუთს, საპატიმროს ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა პროვოკაცია შეიძლება მოაწყონ, ან ჩემი შვილის წამება გააგრძელონ, ვინაიდან იგი ისევ განთავსებულია სამარტოო საკანში, რაც წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას წარმოადგენს სამკურნალოდ გადაყვანილი პატიმრისთვის, სადაც ასევე მას შეუზღუდეს ნორმალური კვება (ვერ სარგებლობს მაღაზიაში პროდუქტის შესაძენი ბარათით), რაც ესოდენ აუცილებელია ჰეპატიტის ინტერფერონით მკურნალობის დროს, ვერ სარგებლობს ჰაერზე ყოფნის უფლებით, რაც ესოდენ აუცილებელია მისი დაზიანებული ფილტვებისთვის, იმყოფება ანტისანიტარიაში!

გიორგი ეცადა უდანაშაულობა თავის ქვეყანაში დაემტკიცებინა, მაგრამ არაერთი უტყუარი მტკიცებულების მიუხედავად ეს ვერ შეძლო და იძულებული გახდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიემართა. სწორედ ეს გახდა მასზე განხორციელებული ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის მიზეზი - მისგან საჩივრის უკან გამოტანას მოითხოვენ.

ვინაიდან სახალხო დამცველის მიერ გასული წლის 27 დეკემბერს მთავარი პროკურორისთვის გაგზავნილი რეკომენდაციის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება N18 სამკურნალო დაწესებულების ზოგიერთი თანამშრომლის წინააღმდეგ, ახლა პროკურატურა გიორგიზე ზეწოლას გამომძიებელ ზურაბ სამხარაძის მეშვეობით ახდენს.

როდესაც სახეზეა სახელმწიფო მოხელეთა დანაშაული მრავალი მუხლით, სსს კოდექსის 59-ე მუხლის შესაბამისად, დამნაშავეებს კრებითობით უნდა მიესაჯოთ: 1.წამება (144(1) მუხლი), 2.ცემა (125-ე მუხლი), 3.ძალადობა (126 მუხლის მე-2 ნაწ.”ა” ქვეპ.), 4.გიორგის სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში ჩაყენება, რაც მის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის (127-ე მუხლი), 5.არაადამიანური მოპყრობა (144(3)), 6.დანაშაულის პროვოკაცია (145-ე მუხლი), 7.უდანაშაულო ადამიანის განზრახ მიცემა სისხლისსამართლებრივ (ადმინისტრაციულ) პასუხისგებაში (146-ე მუხლი), 8.იძულება (150-ე მუხლი), 9.მუქარა (151-ე მუხლი), 10.დევნა (სტრასბურგის საჩივრის გამო (256-ე მუხლი), 11.სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება (332-ე მუხლი);

12.სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება (333-ე მუხლი), 13.განმარტებების, ჩვენების მიცემის იძულება (არასამუშაო საათებში, ადვოკატის გარეშე (335-ე მუხლი), 14.სიცოცხლისთვის საშიში დაზიანებების მიყენების ფაქტი (ნაოპერაციევ ადგილებზე ცემა, სისხლიანი ღებინება, თავის კეფის არეში, შუბლზე დაზიანებები, ფეხის დაზიანება), ფსიქოლოგიური სტრესი (117-ე მუხლის 3 ნაწ. “გ” ქვეპ., 5 ნაწ. “გ”,”ე” ჯგუფურად, 7 ნაწ. “ ა-ბ-გ-ე-“ პუნქტით), 15.სამარტოო საკანში შეთითხნილი ბრალდებით წამება, რაც დღემდე გრძელდება, მედპერსონალის მიერ თავისი მოვალეობის შეუსრულებლობა (342-ე მუხლი - სამსახურეობრივი გულგრილობა);

16.დახმარების არგაწევა ავადმყოფისთვის (მედპერსონალის, საავადმყოფოს დირექციის მიერ განსაცდელში მიტოვება (128-ე მუხლი), 17.მედპერსონალის მიერ სათანადო და დროული დაუხმარებლობა (129-ე მუხლი), 18.ავადმყოფის განსაცდელში მიტოვება (მკურნალობის ნაცვლად ცემა-წამება და “კარცერში“ მოთავსება (130-ე მუხლი), 19.საშიში ინფექციური გადამდები დაავადებებით - შიდსით, ტუბერკულოზით დაავადებულებთან განზრახ მოთავსება – შიდსის, ტუბერკულოზის განზრახ შეყრის მიზნით ( 131-132-ე მუხლები)!

ჩვენ ხომ სამართლიან საქართველოს ვაშენებთ?! ჰოდა, ეს არის ჩემი განაჩენი ერთადერთი შვილის ცემა-წამებისთვის! ვნახოთ, ზემოთ ჩამოთვლილი მუხლებიდან რომელი ან რამდენი მუხლით წარმართავს პროკურატურა გამოძიებას და რამდენად მიუკერძოებელი იქნება. ამით დავრწმუნდებით არსებობს თუ არა სამართალი, რამდენი მუხლით დაისჯებიან სამკურნალო დაწესებულების თანამშრომლები, სად-ის წარმომადგენლები და მედპერსონალიდან ის კონკრეტული პირები, რომლებიც თავიანთ პროფესიულ მოვალეობას არ ასრულებენ და მონაწილეობას იღებენ წამებაში! ამ გამოძიებით ნათელი გახდება იცავს თუ არა სახელმწიფო 22 წლის ახალგაზრდის საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ ადამიანის უფლებებს!

ზემოთ ჩამოთვლილი დანაშაულებრივი ქმედებები, სიცოცხლის მოსპობის რეალური მუქარის ფონზე მხოლოდ იმ მიზნით განხორციელდა, რომ გიორგი ოქროპირიძეს უარი ეთქვა სტრასბურგის სასამართლოში შეტანილ საჩივარზე და შეეწყვიტათ ევროპული სასამართლოს მითითება ძვირადღირებულ მკურნალობაზე - ცე ჰეპატიტით ჩემი შვილი ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში, ცეცხლსასროლი დაზიანებების და ჩატარებული ოპერაციების შემდეგ დაავადდა.

“კარცერში“ მოთავსებითა და მედიკამენტების ნაცვლად ცემა-წამებით მკურნალობის გამო გიორგის ჯანმრთელობა გაუუარესდა, წონაში საგრძნობლად დაიკლო. “კარცერში“ სუნთქვა უჭირს, ასთმური შეტევები დაეწყო, ცემის მერე ფილტვებისა და ღვიძლის ტკივილი აწუხებს, ცემის შემდეგ კოჭლობს, არ აქვს პირადი მოხმარების ჰიგიენური საშუალებები, შეეზღუდა და ვერ სარგებლობს კომუნიკაციის საშუალებებით. შეეზღუდული აქვს ჰაერზე გაყვანა, სრულფასოვანი კვება, რადგან ვერ სარგებლობს სასურსათო ბარათით, რაც ესოდენ აუცილებელია მისი ჯანმრთელობისთვის.

მას სიცოცხლისათვის საშიში, მძიმე ცეცხლსასროლი დაზიანებები აქვს ფილტვის, ღვიძლის, პერიტონიუმის, დიაფრაგმის. მისი გლდანის N18 დაწესებულებაში ყოფნა, სადაც მას მიადგა, როგორც ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური დაზიანებები და სადაც ამჟამად ისევ “კარცერშია“, განგრძობადი დანაშაული, წამებაა!

სახალხო დამცველმა 2011 წლის 27 დეკემბერს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის უფროსის, დავით ჭაკუასადმი მიწერილ რეკომენდაციაში პირდაპირ მიუთითა, რომ გიორგი ოქროპირიძე სასწრაფოდ უნდა ყოფილიყო გადაყვანილი სხვა (უსაფრთხო!) დაწესებულებაში, სადაც მას ჩაუტარდებოდა ცე ჰეპატიტზე დაწყებული მკურნალობა.

ეს რეკომენდაცია დღემდე არ შესრულებულა. ჩემი შვილი ისევ იქ იმყოფება, სადაც აწამეს და მასზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა გრძელდება, ვინაიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოდან 2011 წლის 9 სექტემბერს მოსული წერილით გახდა ცნობილი, რომ საქმე მიიღეს და რომ კომუნიკაცია განხორციელდა საქართველოს მთავრობასთან, რომელსაც დაევალა 2012 წლის 17 იანვრამდე გარკვეულ კითხვებზე პასუხის გაცემა და ამავდროულად, გიორგისთვის მკურნალობა ცე ჰეპატიტზე.

ახლოვდება 2012 წლის 17 იანვარი და “სტრასბურგელად” წოდებული გიორგი ოქროპირიძე ნაწამებია, იმის გამო, რომ იბრძვის სამართლიანობის, თავისი უდანაშაულობის აღსადგენად და არ გამოაქვს საჩივარი სტრასბურგის სასამართლოდან!
რედაქტორის რჩევით
 
 
 

ეკა ბესელია: ილია ჩაჩიბაიამ სამეგრელოში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა – პროცესი დაიძრა [video]

ავტორი obieqtivi.net15:20 22.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ პირდაპირ ეთერში, ჟურნალისტ ილია ჩაჩიბაიას საავტორო გადაცემაში, პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ სამოქალაქო სოლიდარობის აუცულებლობაზე ისაუბრა.ბესელიამ გადაცემის...ბრალდებულ სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესზე გულის შეტევა დაემართა

17:06 09.04.2012პატიმრობაში მყოფი „თავისუფალი დემოკრატერბის“ წევრის, სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესი ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო. როგორც ჩაჩიბაიას ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ბრალდებულს...


რეპორტაჟი ჩაშლილი გეიაღლუმიდან [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი16:47 17.05.2012თბილისის 51-ე საჯარო სკოლასთან შეკრება პირველის ნახევარზე დაიწყეს. ტაქსიდან ფერადი დროშებით ხელში ოთხი ახალგაზრდა გადმოვიდა. ბიჭს ყურზე საყურე და ხელში პლაკატი ეჭირა - “მეც გეი ვარ“. ვინ ხართ-მეთქი ვკითხე და ორგანიზაცია...


ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა

17:06 17.05.2012ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე, რომლის მონაწილეები, მათივე თქმით, ”არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ სიძულვილს” აპროტესტებენ, ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეები...


ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა

13:06 26.05.2012კოალიცია "ქართული ოცნების" ერთ–ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა. "მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო დამოუკიდებლობის დღე. 26 მაისი არის სახელმწიფოებრივი ზეიმი", - განაცხადა მან.დღესვე,...53 სკოლის მოსწავლეების „მადლობა ბატონ ტარას შავშიშვილს!“ [video]

18:05 24.05.2012გუშინ, ინტერნეტსივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელებზე გავრცელდა ვიდეორგოლი, რომელიც თბილისის 53-ე სკოლის მოსწავლეების მიერაა გადაღებული. ვიდეო ერთგვარი პოლიტიკური პერფორმანსია და როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის ის არსებულ სივრცეში,...ბაჩო ახალაია საცხოვრებლად ზუგდიდში გადადის და 150 000 დოლარად შეფასებულ 6 სახლს ყიდულობს

19:24 22.05.2012"ბაჩო ახალაია, ფაქტობრივად ზუგდიდში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ყოველ ღამეს ბაჩო ახალაია ზის რესტორანში - ან "დიარონში" ან "მენძელში" ან "დარიალში", თვრება და მერე იწყებს ოპოზიციის გინებას. შეშინებული მიმტანები ვერ მიდიან ბაჩო ახალაიასთან,...მოსკოვში გენერალი რომან დუმბაძე მოკლეს [video]

მოსკოვში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი გენერალი, ბათუმის 25-ე ბრიგადის ექსმეთაური რომან დუმბაძე მოკლეს. რუსული მედიის ცნობით, დუმბაძე საკუთარ სახლთან ახლოს, რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე, მოტოციკლიდან დაცხრილეს. დამნაშავეები შემთხვევის ადგილიდან...„შავფაროსნებმა“ და სტუდენტებმა ხელისუფლებას ვადა 31 მაისამდე მისცეს

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012დავით-გარეჯის დასაცავად გამართულ მსვლელობაში ორი ათასზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის 90% სტუდენტები იყვნენ. ასი ათასიან მსვლელობასაც შეშურდებოდა ის მუხტი, რომლითაც მანიფესტანტებმა გაიარეს გზა ვაკის...„ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელზე თავდასხმა განხორციელდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, ხობიდან16:33 20.05.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელს, მამუკა ქარდავას თავს ოთხი უცხო მამაკაცი დაესხა. ინციდენტი სოფელ ნოჯიხევთან წუხელ, ღამის 2 საათისთვის მაშინ მოხდა, როცა ქარდავა ხობის ცენტრში მდებარე კოალიციის...

ნანული ვახანია: მკვლელებო! ნუ ფიქრობთ, რომ შეგრჩებათ, წყეულიმც იყავით!

ავტორი ილია ჩაჩიბაია22:58 30.05.2012საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილება, პოლიტპატიმარ ვლადიმერ ვახანიასთვის ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარის გამოცხადების თაობაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში...ირაკლი ალასანიამ ზუგდიდში მოძრაობის ახალი წარმომადგენელი წარადგინა

15:06 25.05.2012ირაკლი ალასანიამ "ქართული ოცნების" სამეგრელოს ოფისის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა, რეგიონულ ორგანიზაციას მერაბ ქვარაია უხელმძღვენელებს. ამ პოსტზე ის სერგო ჩაჩიბაიას შეცვლის, რომელსაც კვლავ პატიმრობაში იმყოფება.პრესკონფერენციაზე ალასანიამ...„ვერ ჩაგვრეცხეს, ვერ გვაქციეს მუმიებად! ყველა ღირსეული კაცი და ქალი აქ დგას“

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ორგანიზებით გამართულ აქციაზე, სახელწოდებით „ჩვენ ვიწყებთ“, პუშკინის ქუჩიდან თავისუფლების მოედანი და შემდეგ რუსთაველის გამზირი, ოპერის კუთხემდე (ყოფილ „ციცინათელასთან“) ხალხით...მეუფე იაკობი: “ჩვენი ეკლესიის შვილები ამ აღვირახსნილობის ქადაგებას არ შევურიგდებით“ [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი17:08 28.05.2012ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, 27 მაისს, წირვის დასრულების შემდეგ, იქ შეკრებილ მრევლს გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსმა, მეუფე იაკობმა ქადაგებით მიმართა, რომელშიც ის გამოეხმაურა თბილისში ე.წ. გეიაღლუმის...მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ მე, ირმა ინაშვილს, შესაძლოა, დამეჯახოს ნასვამ მდგომაროობაში მყოფი პირის ავტომანქანა

17:00 30.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ საგანგებო განცხადებაგვსურს საჯაროდ განვაცხადოთ, რომ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში „ობიექტივის“ ხელმძღვანელობა და წამყვანები ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის ქვეშ ვიმყოფებით.სისტემატური...გვაიძულებენ, რომ ბავშვები ვითომდა ჩვენი ნებართვით გადავიყვანოთ უპატრონო ბავშვთა სახლებში

20:16 01.06.20121 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველსა და ჟურნალისტს კოტე ინაშვილს ქალთა N5-ე კოლონიიდან პატიმარი დედები დაუკავშირდნენ და მათი ბავშვების გაუსაძლისი მდგომარეობის შესახებ აცნობეს.როგორც ინაშვილმა „ობიექტივის“ პირდაპირ...გარემოვაჭრეებმა ბაქრაძე დააბნიეს – "ვის მისცემთ არჩევნებში ხმას რა მნიშვნელობა აქვს?!" [video]

13:06 06.06.2012ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა გუბერნიის შენობის წინ საპროტესტო აქციებს მართავენ, სამეგრელოში ვიზიტად მყოფ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდნენ.შეხვედრა დაუგეგმავი იყო და ბაქრაძეს გარემოვაჭრეების პრობლემებისთვის...გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო მსვლელობა შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ [Video]

17:06 08.06.2012გარემოვაჭრეებმა თბილისისკენ საპროტესტო მსვლელობა ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზით შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ. სამდღიანი მსვლელობის შემდეგ 7 გარემოვაჭრე საზოგადოებრივი მოძრაობა „დაიცავი საქართველოს“ წევრმა კახა მიქაიამ რამდენიმე...გორთან ახლოს „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ესროლეს

11:55 09.06.2012დაუდგენელმა პირებმა „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ცეცხლი სოფელ ბერბუკთან გაუხსნეს. ჟურნალისტი სოფელ ახრისიდან გორის მიმართულებით ბრუნდებოდა, როცა მის მანქანას ტყვიები მოხვდა და მინები ჩაიმსხვრა.ია თინიკაშვილი ახრისში...ოზურგეთის აქციაზე მიმავალ სენაკელებს ხელისუფლება ძალადობით დაუპირისპირდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, სენაკი13:06 20.06.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ ოზურგეთში დაგეგმილ აქციაზე სენაკელი მხარდამჭერები ვერ მოხვდნენ. 17 ივნისს, სამეგრელოდან გურიაში ვერც კოალიციის სენაკის ოფისის წევრები გადავიდნენ. მათი ნაამბობიდან ირკვევა, რომ...

სააკაშვილის ცრუ დემოკრატია და მართვის საბჭოური სისტემა

ავტორი მარიამ თოდაძე15:21 12.03.2012როდესაც ქვეყნის მართვის ავტოკრატიულ სტილზე ვსაუბრობთ და სააკაშვილის ცრუ დემოკრატიაზეც დავამატებთ ხოლმე ორიოდე სიტყვას, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მაინც არ არის გასაგები, რომ დემოკრატია ხალხის...ზუგდიდში, რამდენიმე მისამართზე, სამხედრო ფორმიანი ადამიანები მალულად ბინადრობენ [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა17:06 21.03.2012Presage.tv კიდევ ერთ ვიდეო მასალას გთავაზობთ, რომელიც ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩაზე, ერთ-ერთ სახლშია გადაღებული. აღნიშნულ მისამართზე სამხედრო პირების საეჭვო გადაადგილების შესახებ ინფორმაცია ზუგდიდელებმა მოგვაწოდეს. ჩვენ...ილია ჩაჩიბაია: „გასაიდუმლოებული სამხედრო შტაბები სამეგრელოს თითქმის ყველა სოფელშია განთავასებული“

14:57 25.03.2012„ობიექტივის“ წამყვანისა და ჟურნალ "ღია ბოქლომის" მთავარი რედაქტორის ილია ჩაჩიბაიას განცხადებით, ხელისუფლებამ სამეგრელოში ჩამოყალიბებულ უკანანო შეირაღებულ ფორმირებებში მეთერთმეტე კლასელი მოსწავლეებიც ჩართო.როგორც „ობიექტივის“ პირდაპირ...წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა

15:36 27.04.2012წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა; ერთ-ერთმა აღსაზრდელმა სხეულის სერიოზული დაზიანება მიიღო – ეზოში უყურადღებოდ დატოვებული ნაჯახით მარცხენა ხელის არათითის I და II ფალანგი მოიჭრა....გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საქართველოს დატოვებას ფიქრობს [video]

ავტორი მანანა ნოზაძე20:00 30.04.2012გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საზღვარგარეთ წასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ ცნობილი მწერლის, რეჟისორისა და სცენარისტის მეუღლემ ნინო მელაშვილმა-ჩოხელმა Presage.tv-სთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს დატოვება...„ნაციონალური“ უფასო სასადილო ხობში ისევ გამოჩნდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა22:38 02.05.2012„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-უფასო სასადილო მზრუნველობ ამოკლებულთათვის“ -2005 წლიდან ასეთი წარწერა ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა ქალაქის იმ ობიექტებს ამშვენებდა, სადაც მმართველმა პარტიამ „საქველმოქმედო“ პროექტის განხორციელება...


დღეს, კიდევ ერთი მსჯავრდებული თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა

18:04 04.04.2012 სასჯელაღ სრულების # 18 სამკურნალო დაწესებულებაში კიდევ ერთი მსჯავრდებული, თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა, რომელიც სასჯელს ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა-შენახვისთვის იხდიდა.პატიმრის ადვოკატის, მათე ხარჭამაძის განცხადებით, ბელქანიას 8 წელი...„სააკაშვილის საქართველო მხოლოდ ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ ვითარდება“ [video]

18:08 07.04.2012ირაკლი ალასანია სამეგრელოში შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს, კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხის მოსახლეობას შეხვდა.ირაკლი ალსანიას განცხადებით, ეს სოფელი პრაქტიკულად საძოვრების გარეშეა...ველოტრასას დადიანების ბაღი ეწირება [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა12:11 09.05.2012ველომანიამ იმერეთიდან სამეგრელოშიც ჩამოაღწია. ქუთაისის შემდეგ ზუგდიდიც გაველოტრასდება და მიხეილ სააკაშვილის ცნობილ ფრაზებს: „ველოსიპედი ევროპული და ამავდროულად, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია“,...ლაზიკაში იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო [video]

ავტორი თამარ ზანთარაია14:06 09.05.2012სოფელ ანაკლიის „პატრიოტთა ბანაკის“ სიახლოვეს, ახალი ქალაქის ლაზიკის ტერიტორიაზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო. ლაზიკამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის ნაწილი ეკალბარდებისგან უკვე გაკაფულია. ახალქალაქის დანარჩენი...