პრივილეგიები გარემოს განადგურებისა და საყდრისის აფეთქების სანაცვლოდ

ავტორი ნინო მიქიაშვილი | "საქართველოს რესპუბლიკა"
20:42 14.02.2015
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ, აბულმუგის ისტორიულ ხეობაში, კომპანია „არემჯი გოლდის“ მიერ უკანონოდ აშენებული გროვული გამოტუტვის უბნის შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა წელიწადნახევარია ვერ დაითვალა. ამის შესახებ სამინისტროდან მიღებულ წერილშია აღნიშნული. ამავე დოკუმენტიდან შევიტყვე, რომ კომპანია „არემჯი გოლდის“ ჯარიმების სიას 10 000-ლარიანი ჯარიმაც შეემატა, ჩემს მიერ გარემოს დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე დარეკვის გამო - აღმოჩნდა, რომ აბულმუგის ხეობაში გაშლილ გამოსატუტ მოედნებზე წიაღისეულის გადამუშავება დაწყებული ჰქონდათ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლად. ანუ, გამოსატუტი მოედნები უკანონოდ ააშენეს და მოგვიანებით, წიაღისეულის გადამუშავებაც აღებული ვალდებულებების უგულებელყოფით დაიწყეს.

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროდან 2014 წლის 31 დეკემბერს გამოვითხოვე საჯარო ინფორმაცია. დავინტერესდი რამდენი ლარის ზიანი მიადგა გარემოს, კომპანია „არემჯი გოლდის“ საქმიანობის გამო და ასევე, რა შედეგი მოჰყვა ჩემს მიერ 2014 წლის 22 ივნისს გარემოს დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე განხორციელებულ სატელეფონო შეტყობინებას, რაც უკავშირდებოდა აბულმუგის ისტორიულ ხეობაში კომპანია „არემჯი გოლდის“ მიერ წიაღისეულის გადამუშავების მიზნით დაწყებულ საქმიანობას.

სამინისტროდან მიღებულ პასუხში, რომელიც 2015 წლის 14 იანვრითაა დათარიღებული და რომელიც ჩამბარდა 20 იანვარს, საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი წერს:

„ქალბატონო ნინო, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 2014 წლის 31 დეკემბერს შემოსული N20665 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ 2013 წლის 26-29 ნოემბერს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი პირების მიერ, შემოსული შეტყობინების საფუძველზე, გამოვლენილ იქნა დმანისის მუნიციპალიტეტში დაბა საყდრისის მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „არემჯი გოლდის“ მიერ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გარეშე, მადნის გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის მშენებლობის ფაქტი. „არემჯი გოლდის“ მიერ ზემოაღნიშნული საქმიანობის განხორციელების პროცესში მიწების დაბინძურებასა და დეგრადაციასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს წარმოება და შედეგები გარემოსთვის მიყენებულ ზიანთან დაკავშირებით ზუსტდება“.

რა მოხდა 2014 წლის 22 ივნისს, ამაზე ოდნავ ქვემოთ გიამბობთ. მანამდე, ჩემს ხელთ არსებულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით მოგითხრობთ იმ უკანონო ქმედებებზე, რასაც კერძო კომპანია „არემჯი გოლდი“ ახორციელებს.

გამოსატუტი მოედნები ნებართვის გარეშე მოაწყვეს

2013 წლის 26-29 ნოემბერს, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში შეტყობინება შევიდა, რომლის მიხედვით, საყდრისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აბულმუგის ისტორიულ ხეობაში დაიწყეს მადნის გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის, იგივე გამოსატუტი მოედნების მშენებლობა. ეს საკითხი დეპარტამენტმა შეისწავლა და დაადგინა, რომ „არემჯი გოლდმა“ კანონმდებლობით დადგენილი წესები, მოთხოვნები დაარღვია და გამოსატუტი მოედნები შესაბამისი ნებართვის გარეშე მოაწყო:

„მადნის გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ტერიტორიაზე ზოგადი დათვალიერების შედეგად დაფისქირდა, რომ მოწყობილია გამოსატუტი მოედანი და 4 აუზი. პარალელურად მიმდინარეობდა მე-5 აუზის მოწყობა და მადნის სამსხვრევი საამქროს მონტაჟი. საწარმოო უბნის მიმდებარედ დაფიქსირდა ორი სანაყარო (მოხსნილი ნიადაგის, ნაშალი გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენის), ბეტონის ამრევი საამქრო და საამქრომდე კვირაცხოვლის ხევიდან წყალაღების ფაქტი“.

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა მასალები რეაგირებისთვის გადაუგზავნა მშენებლობის ნებართვის გამცემებს - დმანისისა და ბოლნისის გამგეობებს და ასევე უფლებამოსილ სასამართლოს, რომელმაც „არემჯი გოლდი“ ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნო და ადმინისტრაციული სახდელი დაადო, მაგრამ „არემჯიმ“ ეს არაფრად ჩააგდო და მოქმედება ჩვეულ სტილში გააგრძელა, რასაც ყოველ ჯერზე, ხელისუფლების მხრიდან არასათანადო რეაქცია მოსდევს ხოლმე.

2014 წლის 3 აპრილს გარემოს დაცვის მინისტრმა Nი-193 ბრძანებით დაამტკიცა იმავე დღით დათარიღებული N15 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, საყდრისის საბადოს მადნის გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლოატაციაზე. ამ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე „არემჯის“ დაევალა დასკვნით გათვალისწინებული პირობებისა და ვალდებულებების შესრულება. ამავე დასკვნაში წერია, რომ „არემჯი“ ვალდებული იყო გარემოსდაცვითი მონიტორინგის პროგრამის შესაბამისად განხორციელებულიყო ზედაპირული წყლების, მიწისქვეშა წყლების, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის, ნიადაგის ხარისხის და ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების მონიტორინგი. ეს საკითხი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა კონტროლზე აიყვანა - ვალდებულების შესრულებას დროდადრო ამოწმებდნენ.

ერთ-ერთი ამგვარი შემოწმებისას, 2014 წლის 11 ივნისს, დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სამსახურმა აბულმუგის ისტორიულ ხეობაში გროვული გამოტუტვის მოედანი დაათვალიერა და აქტში დააფიქსირა, რომ სამუშაოები არ მიმდინარეობდა.

წიაღისეულის გადამუშავება ვალდებულებების უგულებელყოფით დაიწყეს

2014 წლის 22 ივნისს, შუადღეს, საყდრისის უძველესი ოქროს მაღაროს დასაცავად მიმდინარე კარვების აქციიდან ირაკლი მაისურაძესთან ერთად გავედი აბულმუგის ისტორიული ხეობის დასათვალიერებლად, სადაც არაერთი ისტორიული ძეგლია. ამ ხეობაში ვნახეთ, რომ მადნის სამსხვრევ წისქვილს ამუშავებდნენ და დაფქულ მადანს იქვე, გამოსატუტ მოედნებზე ყრიდნენ. ამ ნაამბობის ამსახველი ფოტო და ვიდეომასალა შემაღლებული ადგილიდან გადავიღე. აშკარა იყო, რომ წიაღისეულის გადამუშავება დაწყებული ჰქონდათ, დასახლებული პუნქტიდან, კერძოდ, სოფელ ბალიჭიდან 650 მეტრის დაშორებით. გარემოს დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე - 153-ზე დავრეკე. სამინისტროს წარმომადგენლები, კერძოდ, გარემოსდაცვითი დეპარტამენტის თანამშრომლები დაახლოებით საათნახევარში მოვიდნენ. მათ მითხრეს, რომ უნდოდათ გამოსატუტი მოედნები მათთან ერთად დამეთვალიერებინა და ოქმზე ხელი მომეწერა, რადგან ცხელ ხაზზე სწორედ მე მქონდა დარეკილი.

გარემოსდაცვითი დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ერთად გამოსატუტი მოედნების დათვალიერების საშუალება არ მომცა „არემჯი გოლდის“ უსაფრთხოების სამსახურმა. იქიდან გამოსვლის შემდეგ დეპარტამენტის წარმომადგენელს მკაფიოდ არაფერი უთქვამს. ჩვენ კარვებში დავბრუნდით. რა მოხდა მაშინ, ეს მოგვიანებით, 2015 წლის 20 იანვარს, სამინისტროდან მიღებული წერილიდან შევიტყვე:

„გაცნობებთ, რომ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სამსახურის თამაშრომლების მიერ, განხორციელებულ იქნა ინსპექტირება და დადგინდა, რომ „არემჯი გოლდის“ მიერ შესრულებული არ იყო დმანისის მუნიციპალიტეტის დაბა საყდრისის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების მიზნით (საყდრისის საბადოს მადნის გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლოატაცია), 2014 წლის 03 აპრილს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული N15 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებული ზოგიერთი ვალდებულება. ინსპექტირების მასალების საფუძველზე, „არემჯი გოლდის“ მიმართ შედგა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის შესახებ ორი ოქმი და დმანისის მაგისტრატი სასამართლოს მიერ „არემჯი გოლდს“ შეეფარდა ადმინისტრაციული სახდელი - ჯარიმა 5 000- 5 000 ლარის ოდენობით“.

სამინისტროდან მიღებულ პასუხს თან ახლავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ შედგენილი ორი ოქმი, რომელშიც აღნიშნულია, რომ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს გამოსატუტი მოედნების ფოტოგადაღების საშუალება არ მისცეს და არც სამართალდარღვევის ოქმზე მოუწერეს ხელი.

გარემოს დაცვის სამინისტრომ მასალები მთავარ პროკურატურას გადაუგზავნა

„არემჯი გოლდის“ კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ამსახველი კიდევ ერთი ფაქტი -2014 წლის 27 თებერვალს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა დაბა კაზრეთში წყლის დაბინძურების და თევზის მასობრივი განადგურების ფაქტი დააფიქსირა. შესაბამისი სინჯები აიღეს. „არემჯის“ კუთვნილი საწარმოს ტერიტორია შემოწმდა. დადგინდა, რომ 5 000 მ3 მოცულობის ე.წ. შემასქელებელი რეზერვუარიდან მოხდა მჟავე კარიერული წყლის ჩაღვრა მდინარე კაზრეთულაში. ლაბორატორიული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანი გამოიანგარიშეს და დაადგინეს, რომ ეს იყო 1 078 187, 96 ლარი (მილიონ სამოცდათვრამეტიათას ასოთხმოცდაშვიდი ლარი და ოთხმოცდათექვსმეტი თეთრი). ვინაიდან აღნიშნული შეიცავდა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს, 2014 წლის 21 მარტს N05-04/1053 წერილით მასალები მთავარ პროკურატურას გადაეგზავნა.

ამასთან, 2014 წლის 21 მარტს „არემჯი კუპერთან“ მიმართებაში ოქმი შედგა, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ და მასალები რაიონულ სასამართლოს გადაეგზავნა. ამჯერად, საწარმოზე გაცემული 2009 წლის 30 იანვრის N13 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებული პირობები დარღვეული აღმოჩნდა. „არემჯი კუპერი“ სასამართლომ სამართალდამრღვევად ცნო და 5 000-ლარიანი ადმინისტრაციული ჯარიმა დააკისრა.

სასჯელის ნაცვლად პრივილეგიები მიიღეს

საყდრისის მახლობლად, აბულმუგის ისტორიულ ხეობაში, „არემჯი გოლდის“ მიერ მადნის გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის მშენებლობის და ღია სამთო სამუშაოების დროს განხორციელებული ბურღვა-ფეთქებითი სამუშაოების შედეგად გამოწვეული უარყოფითი შედეგების შესწავლის მიზნით, სოფელ ბალიჭის მოსახლეობამ პრემიერ-მინისტრსა და გარემოს დაცვის მინისტრს სახელმწიფო კომისიის შექმნა წერილობით მოსთხოვა. რადგან მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ, როგორც მიწისქვეშა, ასევე ღია სამთო სამუშაოებზე სახელმწიფო კონტროლს და +ზედამხედველობას (ტექნიკურ ინსპექტირებას) ახორციელებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, ბალიჭელების წერილი აღნიშნულ სააგენტოში გადაგზავნეს.

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ განხორციელებული ტექნიკური ინსპექტირების შედეგები ასახულია 2014 წლის 22 მაისით დათარიღებულ წერილში. სააგენტოს ხელმძღვანელი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს წერს:

„ჩატარდა მოპოვების პროცესის ერთი დღის სრული ციკლის შემოწმება, კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში (დაბურღვა, ფეთქებადი მასალით ჭაბურღილების დამუხტვა, აფეთქება, წმედითი სამუშაოების შესრულება, ტრანსპორტირება და სხვა). გაცნობებთ, რომ შემოწმებით გამოვლინდა დარღვევების რიგი. კერძოდ, არ არის შედგენილი და დამტკიცებული საბადოს ამოშრობის სპეციალური პროექტი; კარიერი არ არის უზრუნველყოფილი წყალამოსაღვრელი მოწყობილობით; საწარმომ ვერ წარმოადგინა ფუჭი ქანების სანაყაროების პროექტი. შესაბამისად ვერ მოხერხდა მათი შეფასება. აღნიშნული დარღვევა აისახა ტექნიკური ინსპექტირების ოქმში. საწარმოს დარღვევების აღმოფხვრისთვის მიეცა გონივრული ვადები და განხილვის პროცესშია საწარმოს პასუხისმგებლობა, დაშვებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის.

რაც შეეხება აფეთქებით გამოწვეულ სეისმურ ზემოქმედებას, კარიერის მახლობლად არსებულ ობიექტებზე (გროვული გამოტუტვის მოედანზე, სოფელ ბალიჭის მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებზე და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე), გაცნობებთ, რომ ჩვენი თანდასწრებით განხორციელებული (ნებართვით გათვალისწინებული რაოდენობის ფერადი მასალის გამოყენებით) აფეთქებისას, დაუშვებელ გამოვლინებას ადგილი არ ჰქონია“.

მიუხედავად ამ სტატიაში ასახული კანონდარღვევებისა, „არემჯი გოლდი“ აბულმუგის ისტორიულ ხეობაში თავის საქმიანობას უპრებლემოდ აგრძელებს, მძლავრი აფეთქებების თანხლებით. უკანასკნელად ამგვარი აფეთქება აბულმუგის ისტორიულ ხეობაში, კვირაცხოვლის ქედზე 2015 წლის 12 იანვარს განახორციელეს, რა დროსაც სოფელ ბალიჭში, საცხოვრებელი სახლის ფანჯრის მინები ჩაიმსხვრა. ადგილობრივების განმარტებით, 12 იანვრის აფეთქებამ მათში პანიკა გამოიწვია, რადგან მანამდე ამგვარი მძლავრი აფეთქება არასდროს მომხდარა. ერთი თვით ადრე, 2014 წლის 13 დეკემბერს ორი მძლავრი აფეთქება მოხდა საყდრისის უძველეს ოქროს მაღაროში. ააფეთქეს მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობა, რა დროსაც სოფელ ბალიჭსა და დაბა კაზრეთში საცხოვრებელი სახლების მინები ჩაიმსხვრა და ერთ ოჯახში ჭერიდან ჭაღი ჩამოვარდა.

კულტურული მემკვიდრეობის აფეთქების, გარემოს დაბინძურების და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანის გამო საქართველოს ხელისუფლებამ „არემჯი გოლდს“ სათანადო სასჯელის ნაცვლად თავზე ხელი გადაუსვა და წიაღითსარგებლობის ლიცენზია ხუთი წლით გაუგრძელა. 29 იანვარს კი შესაბამისი დადგენილებით ტყე-კაფვის წუთწლიანი უფლებაც მისცა.გამოქვეყნებულია 2015 წლის 11 თებერვალს.

READ MORE - პრივილეგიები გარემოს განადგურებისა და საყდრისის აფეთქების სანაცვლოდ

ჯონ მაკ-კეინი: "სააკაშვილმა შეცდომა დაუშვა... ახლა ის ძალიან რთულ ვითარებაშია!" [video]

20:00 23.01.2015
საზოგადოება „თბილისელის" თავმჯდომარე ირაკლი მეძმარიაშვილი facebook-ის პირად გვერდზე აზიარებს ვიდეოს, სადაც ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკ-კეინი აცხადებს: რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო. ეს განცხადება სენატორმა რამდენიმე თვის წინ გააჟღერა. მეძმარიაშვილის გვერდზე გაზიარებულ ამ ვიდეოს კომენტარები მოჰყვა და დაისვა კითხვა: ესეც რუსეთუმეა?

შეგახსენებთ, Fox News-ის ეთერში უკრაინასა და საქართველოს შორის არსებულ პარალელებზე საუბრისას ჯონ მაკ-კეინმა განაცხადა:

„არ ვიცი, რისი გაკეთება შეუძლიათ სამხედრო თვალსაზრისით. ისინი ძალიან სერიოზული სამხედრო ძალის პირისპირ აღმოჩნდნენ. საქართველოს შემთხვევაში შეცდომა სააკაშვილმა დაუშვა, როდესაც მან კონფლიქტი დაიწყო. ახლა ის წარმოუდგენელ, ძალიან რთულ ვითარებაშია. მაგრამ ეს ყველაფერი შემთხვევით არ მომხდარა. ადმინისტრაციის პრესსპიკერის ყველა მობოდიშება და ახსნა-განმარტება არაეფექტური საგარეო პოლიტიკის შედეგია", - განაცხადა მაკ-კეინმა.READ MORE - ჯონ მაკ-კეინი: "სააკაშვილმა შეცდომა დაუშვა... ახლა ის ძალიან რთულ ვითარებაშია!" [video]

NASA 18 000 დოლარს გადაუხდის მას, ვინც 70 დღეს საწოლში იწვება

19:40 23.01.2015
NASA მოხალისეებს ეძებს, რომლებიც 70 დღის განმავლობაში საწოლში იწვებიან. ეს სიმართლეა, ნასა მზადაა ამაში მოხალისეებს $18,000 გადაუხადოს. მოხალისეს შეუძლია ტელეფონზე ითამაშოს, წიგნი იკითხოს, "სკაიპით" მეგობარს ესაუბროს, ონლაინგაკვეთილებს დაესწროს კომპიუტერით - ერთი სიტყვით გააკეთოს ყველაფერი, რაც საწოლიდან ადგომას არ მოითხოვს.

მათ კი, ვისაც ბავშვობის ოცნებად კოსმონავტობა ჰქონდათ, შეუძლიათ ორმაგი ენთუზიაზმით მიიღონ პროექტში მონაწილეობა, რადგან ეს ექსპერიმენტი სწორედ კოსმონავტების საკეთილდღეოდ ტარდება. ექსპერიმენტში მონაწილეობით თქვენ დაეხმარებით ქვეყანას, უფრო მალე დაძლიოს, ალბათ, უკვე ერთადერთი წინაღობა სამყაროში - სივრცე. რამდენიმე წელიწადში, როდესაც ასტრონავტები მარსზე დადგამენ ფეხს, ამ ტესტის შედეგები შეიძლება დაეხმაროს მეცნიერებს ამ სირთულის უფრო მალე დაძლევაში. "რასაც რეალურად მივაღწევთ ამ ექსპერიმენტით, არის ის, რომ დავეხმარებით ასტრონავტებს, შეინარჩუნონ ჯანმრთელობა ჰაერში ყოფნისას".

კვლევის მიზანი არის შეისწავლოს მიკროგრავიტაციის ეფექტი ადამიანის სხეულზე. ექსპერიმენტი მიზნად ისახავს, რომ განსაზღვროს ის საშიშროება, რაც კოსმოსში ყოფნისას ასტრონავტის სხეულს შეიძლება დაემუქროს წოლისა და უმოძრაობის გამო. საწოლები, რომელშიც ექსპერიმენტის მონაწილეები იწვებიან, დახრილი იქნება 6 გრადუსით 70-ვე დღის განმავლოვაში.

როდესაც ასტრონავტები ატარებენ კვირას და თვეებს სივრცის გარშემო ცურვაში, მათ არ სჭირდებათ იოტისოდენაზე მეტი ენერგიის გამოყენება, ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ მათი კუნთები შვებულებაში გადიან - აცხადებს ექიმი კრომველი.

NASA ასეთ ექსპერიმენტებს კონტრქმედებებს უწოდებს, რომლებიც მიზნად ისახავს დააზუსტოს, რა ცვლილებებს გადის სხეული კოსმოსში ყოფნისას და რამდენად მალე შეძლებს ის ნორმალურ ფუნქციონირებას დაუბრუნდეს მას შემდეგ, რაც კოსმონავტი ისევ დედამიწაზე დაბრუნდება.

"შესაძლებლობა, რომ დედამიწაზე გამოვიკვლიოთ ეს ყველაფერი, დიდ დახმარებას გვიწევს. ექსპერიმენტში მონაწილე მოხალისეების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა დაგვეხმარება იმის გაანალიზებაში, თუ რამდენად რთული ან ადვილი იქნება კოსმონავტებისთვის ჰაერში ყოფნა დღეების განმავლობაში", - აცხადებს NASA-ს პროექტების მენეჯერი ჯო ნეიგუტი.

მართალია, პროექტში მონაწილეობა ფორმალურად ნებისმიერი ადამიანისთვის არის შესაძლებელი, მაგრამ NASA ძალიან ჯანმრთელ ადამიანებს ეძებს, რომლებიც ამ გამოცდას გაუძლებენ და რომლებსაც ჯანმრთელი სხეული ექნებათ.

„ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ადამიანები, რომლებსაც შევარჩევთ ექსპერიმენტისთვის, ფსიქიკურად გაწონასწორებულები არიან და 70 დღეს წოლას შეძლებენ. ეს ყველას არ შეუძლია." - აცხადებს ექიმი კრომველი.

მათთვის ვინც დარწმუნებულია თავის ფსიქიკურ, ფიზიკურ ჯანმრთელობასა და გამძლეობაში, უკვე შეუძლიათ შესაბამისი აპლიკაციის ფორმის შევსება.

READ MORE - NASA 18 000 დოლარს გადაუხდის მას, ვინც 70 დღეს საწოლში იწვება

ირაკლი ღარიბაშვილი: "ხელისუფლებამ ქართულ პოლიტიკაში სხვა სტანდარტები დაამკვიდრა"

17:40 23.01.2015
ლექსო ჭიკაიძემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არის ღირსეული პოლიციელი და ჩვენი ქვეყნის ღირსეული ჯარიკაცი, - ასე აფასებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შს მინისტრობიდან გადადგომის თაობაზე ალექსანდრე ჭიკაიძის გადაწყვეტილებას.

მისივე შეფასებით, ჭიკაიძემ დაადასტურა ისიც, რომ მისთვის მთავარია არა თანამდებობა, არამედ ხალხის სამსახურში ყოფნა.

"მან მომმართა თხოვნით, რომ დავაკმაყოფილო მისი განცხადება გადადგომის თაობაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ ლექსომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არის ღირსებული ადამიანი, მოიქცა ისე, როგორც მოიქცეოდა ღირსეული პოლიციელი და ღირსეული ჯარისკაცი ჩვენი ქვეყნის. ის მოიქცა ისე, როგორც მას ეკადრებოდა, რათა საზოგადოებაში არ დარჩეს არც ერთი კითხვა, თუნდაც ის აბსურდული იყოს", - განაცხადა ღარიბაშვილმა და აღნიშნა, რომ ჭიკაიძის განცხადებას დააკმაყოფილებს.

პრემიერის განმარტებით, მოქმედმა ხელისუფლებამ ქართულ პოლიტიკაში სხვა სტანდარტები დაამკვიდრა.

"ჩვენ სხვა სტანდარტები დავამკვიდრეთ ქართულ პოლიტიკაში. ლექსომ დაადასტურა, რომ მისთვის თანამდებობა არ ყოფილა მთავარი. მთავარია ემსახუროს ხალხს, ქვეყანას. ასე გავაგრძელებთ მანამ, სანამ ვიქნებით ხელისუფლებში - ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია ვემსახუროით ჩვენ ხალხს", - აღნიშნა პრემიერმა.

READ MORE - ირაკლი ღარიბაშვილი: "ხელისუფლებამ ქართულ პოლიტიკაში სხვა სტანდარტები დაამკვიდრა"

ალექსანდრე ჭიკაიძე: მინდა მივმართო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს

17:10 23.01.2015
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე პრემიერ-მინისტრს გადადგომის მოთხოვნით მიმართავს. ამის შესახებ ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა.

"მინდა მივმართო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გადადგომის მოთხოვნით. ჩემი ეს გადაწყვეტილება განაპირობა ბოლო დროს გაჟღერებულმა ბრალდებებმა, თითქოს მე ხელს ვაფარებ ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება არ შეესაბამება სიმართლეს, მე ვგრძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას და ვტოვებ დაკავებულ თანამდებობას.

იმ შემთხვევაში, თუ მოხდებოდა ცხელ კვალზე იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამოძიება, მე არ მივიღებდი ასეთ გადაწყვეტილებას. ამ ტრაგედიის დღეს მე არ ვიმყოფებოდი საქართველოში. ვინაიდან გამოძიება გრძელდება, ვთვლი, რომ უნდა ჩამოვშორდე პროცესს, რათა საზოგადოებას არ დარჩეს კითხვები ხელისუფლების მიმართ.

გამოვთქვამ იმედს, რომ უახლოეს მომავალში გამოძიება დასრულდება და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქმევა", - აცხადებს ჭიკაიძე.

READ MORE - ალექსანდრე ჭიკაიძე: მინდა მივმართო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს

ირმა ინაშვილი: "დიდხანს ვიფიქრე, დამეწერა,თუ არა ეს სტატუსი"

20:10 20.01.2015
"დიდხანს ვიფიქრე, დამეწერა,თუ არა ეს სტატუსი" - ამ სიტყვებით იწყება "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის" გენერალური მდივნის ირმა ინაშვილის განცხადება, რომელიც პოლიტიკოსმა "ფეისბუქის" საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა:

იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა ჩემი პირადი და ჩვენი საზოგადოების საერთო ტრაგედიაა. პირადი იმიტომ, რომ ბატონი იური ჩემი უფროსი მეგობარი და თანამებრძოლი იყო... საერთო ტრაგედია იმიტომაა, რომ სიმართლისა და სამართლიანობისთვის მებრძოლი, ჩვენი შვილების მომავლისთვის მებრძოლი ადამიანი მოგვიკლეს. დღეს მე არც კასპში ჩავსულვარ და არც "ჯაზუში" მივედი. მარტო ვგლოვობდი და მიზეზიც მქონდა. როცა ასეთი განსაცდელია, მარტოობა და დუმილი ჯობია. თან, ვერავინ დაგაბრალებს, რომ პოლიტიკურ ქულებს იწერ და ტრაგედიით ვაჭრობ. ღმერთმა დამიფაროს ამ უბედურებისაგან. რაც შეეხება საჯარო განცხადებების გავრცელებას, ეს ჩემს მოქალაქეობრივ ვალდებულებად მიმაჩნია, ამიტომ პრესასთან ურთიერთობას არ ვწყვეტდი და არც მომავალში ჩავიკეტები ჩემი კოლეგებისთვის.

საღამოს მაია ქავთარაძემ, ია მეტრეველის დამ დამირეკა და მითხრა, რომ პარლამენტის წინ იკრიბებიან. გულმა არ გამიძლო და წავედი. იური ბიძიას ხსოვნის გამო... ია მეტრეველის სანუგეშებლად მივედი და 15 წუთში ოფისში მოვბრუნდი. ვიცი, ამ დღეებში სხვადასხვა ტიპის აქცია გაიმართება. ხაზს ვუსვამ: ყველას პატივს გცემთ და თქვენს გულწრფელობაში ეჭვი არ მეპარება. ჩვენმა გუნდმა გადაწყვიტა, პატივი მივაგოთ იური ვაზაგაშვილის ხსოვნას და 31 იანვრამდე ყოველგვარი ტიპის აქციებში მონაწილეობისაგან თავი შევიკავოთ. 31 იანვარს ჩვენ გავაგრძელებთ ბათუმის აქციის მთავარ ხაზს და ტრადიციულად შევიკრიბებით რუსთაველის ძეგლთან. იქ, სადაც 10 წლის მანძილზე ხშირად ერთად ვიდექით ჩვენ და ბატონი იური ვაზაგაშვილი... ჩვენ მორიგჯერ, მაგრამ საბოლოოდ მოვითხოვთ ქვეყანაში სამარცხვინო კოჰაბიტაციის დასრულებას, დამნაშავეების დასჯას, სამართლიანობის აღდგენას, ქართველი ხალხის მთავარი მოთხოვნის აღსრულებას. მანამდე ვიგლოვოთ. ისე, როგორც ქართველ კაცს ეკადრება.

P. S. მომხდარ ფაქტზე მთელ პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას ვაკისრებ. აი, ამას გავიმეორებ 31 იანვრამდე, რომ ამპარტავნებისაგან დაბრმავებული ხელისუფლება გონს მოეგოს და სამუდამოდ დაასრულოს ჟღურტულ- ჩურჩული ნაცისტებთან. არ დაასრულებენ? ორივე ერთად დასრულდება.

READ MORE - ირმა ინაშვილი: "დიდხანს ვიფიქრე, დამეწერა,თუ არა ეს სტატუსი"

გუზაბ სანიკიძის ყბადაღებული მილიონის ყაზახური საიდუმლო

ავტორი ვანო პავლიაშვილი, "ქართული სიტყვა"
14:43 19.01.2015
“ნინოსთან მინდა!” - უშიშროების ყოფილი მინისტრის, ვალერი ხაბურძანიას ხუთსაათიანი საუბრის სკანდალური ჩანაწერის მეექვსე ნაწილი

ჩვენი პოლიტიკური მსოფლმხედველობა ცა და დედამიწასავითაა: მას რუსეთი მოსწონს, მე კი, დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მომავალი სულხან-საბას, ილიას და სხვა დიდი ქართველების გზა, ანუ ევროატლანტიკური სივრცეა... ამ თემაზე, როგორც იტყვიან, მსუბუქად სხვა დროსაც გვიკამათია, მაგრამ ამჯერად საქმე ცოტა სხვანაირადაა. მოკლედ, ამბის ქრონოლოგია ასეთია: ამას წინათ, უშიშროების თადარიგის პოლკოვნიკს, კონსტანტინე ფორჩხიძეს ერთ-ერთ ინტერვიუში ვკითხე, რომ პროამერიკელი ირაკლი ალასანია “გარკვეულმა ტიპებმა” უშიშროების მორუსეთუმო მინისტრის მოადგილედ როგორ დანიშნეს-მეთქი. ფორჩხიძემ განმარტა, ამერიკელებს პრორუსული განწყობების განეიტრალება უნდოდათო... რამდენიმე დღის წინ, “ფეისბუქში” “წერილი” მივიღე: “...გარკვეული ტიპი არ ვარ მე... კარგა ხანია, “გუუგლ”-ში არ ამიკრეფია ჩემი გვარი და შენ მცირეტირაჟიან, ერთი მოექსპერტო ელემენტის გაზეთს, აბა, სად წავიკითხავდი? ჩვეულებრივი ჟურნალისტური ეთიკაა, ჩემს ნამოქმედარზე - ირაკლი ალასანიას დანიშვნა - ჩემთვის გეკითხა. გაშვებულმა პოლკოვნიკმა მაგისი რა იცის? ისე, ვანიჩკა, მარტო შენ გაზეთს კი არ უნდა კითხულობდე... მაგრამ, თქვენ და თქვენნაირებს დასავლური ღირებულებები მხოლოდ თქვენსავე სასარგებლოდ გჭირდებათ და გახსენდებათ. მე ვიცი, რითია ირაკლის მიმართ თქვენი სიყვარული განპირობებული... კიდევ ბევრი რამ ვიცი, მოთხოვნის უფლებაც მაქვს და ვალდებულიც ხარ, საპასუხო, გამოსარკვევი ინტერვიუ ჩემთანაც ჩაწერო...” რა პრობლემაა-მეთქი, მივწერე და შეხვედრა დავთქვით... მაშ ასე, 2014 წლის 29 ნოემბერი, 12 საათი, “ქორთიარდ მარიოტი”... საუბარი 5 საათს გრძელდება... მწვანე ჩაის სენდვიჩი და ყავა ცვლის... საქართველოს უშიშროების ყოფილი მინისტრი მეუბნება, რომ “გარდასულ დღეებზე” ასე დეტალურად არასოდეს არავისთან ულაპარაკია. ეს, პრაქტიკულად, გენერალ ვალერი ხაბურძანიას მემუარებია, თუმცა საზოგადოებამ თავად უნდა გადაწყვიტოს, ექსჩინოსანი გულწრფელია თუ არა (სხვათა შორის, ხაბურძანია მოგონებების სარკასტულად დაწერას თავადაც აპირებს. ისე, თანამოსაუბრისთვის სარკაზმი არც მე დამიკლია!)... და კიდევ ერთი: შეიძლება, ვინმემ იკითხოს, “ქართული სიტყვა”, რომლის სარედაქციო პოლიტიკაც მკვეთრად პროდასავლურია, რუსეთისმოყვარულ ხაბურძანიას ტრიბუნას რატომ უთმობსო. პასუხი მარტივია: ჩვენ დემოკრატები ვართ! აი, სწორედ ესაა დასავლეთის ყველაზე დიდი ხიბლი! მაშ ასე, ვიწყებთ!

ბოლო, ანუ ¹6 სტენოგრაფიული ჩანაწერი

გემახსოვრებათ: ერთი კვირის წინ, უშიშროების ყოფილი მინისტრის ხუთსაათიანი საუბრის სტენოგრამა ერთ საინტერესო ადგილას გაწყდა, ანუ ვალერი ხაბურძანია 2012 წლის პირველი ოქტომბრის არჩევნებამდე გავრცელებულ გუზაბ სანიკიძის ფარულ ჩანაწერზე საუბრობდა, სადაც მისი ხმაც ისმის. ამასთან, ჩანაწერში სანიკიძე ამბობს, რომ მილიონი უნდა იშოვოს...

- ბატონო ვალერი, 2012 წლის პირველი ოქტომბრის არჩევნებამდე თქვენი და სანიკიძის ჩანაწერიც მოვისმინეთ...

- ეს სატელეფონო საუბარი კი არა, სახლშია ჩაწერილი...

- ამას რა მნიშვნელობა აქვს?

- არაფერი, უბრალოდ, გითხარი, რადგან ყველას ჰგონია, რომ სატელეფონო საუბარია...

- აღიარეთ: იმ მილიონიდან, რომელიც სანიკიძეს უნდა ეშოვა, რამდენი გერგოთ?

- ჯერ ერთი, ამ ლაპარაკს არ ვესწრებოდი...

- ვიცი, მაგრამ თუ მეგობარმა მილიონი იშოვა, რაღაცას მოგცემდათ...

- ეს აბსოლუტური სისულელეა!

- რატომ?

- კაცი, რომელსაც იმ ჩანაწერში გუბაზი ელაპარაკება, ჩვენი მეგობარია, რომელსაც ცოლად ყაზახეთის ნავთობის მაგნატის ქალიშვილი ჰყავს. ამ კაცს ნავთობი საქართველოს გავლით უნდა გადაეზიდა. გუბაზმა, რომელსაც თავისი დეპუტატობა არასოდეს არაფერში გამოუყენებია და იმის მეტი არაფერი აქვს, რაც ლევან სანიკიძემ დაუტოვა, მეგობართან რაღაც თქვა. რა, შენ, მაცივართან, არაფერზე გილაპარაკია?

- იყო დრო, მაცივართან ერთობ ვმეგობრობდი, მაგრამ ახლა “გემრიელობებს” ვერიდები, თან ყაზახი მეგობრის ამბავი პირველად მესმის - ამაზე გუბაზ სანიკიძეს მინიშნებაც არ გაუკეთებია...

- სანიკიძეს მინიშნება იმიტომ არ გაუკეთებია, რომ ეს ჩანაწერი ფალსიფიცირებულია, თორემ განუწყვეტლივ უსმენდნენ და იცი, როგორ?

კითხვის გაგრძელება>>>

READ MORE - გუზაბ სანიკიძის ყბადაღებული მილიონის ყაზახური საიდუმლო

სააკაშვილის ფავორიტი ლამაზმანი კულტურის სამინისტროდან გაათავისუფლეს

წყარო ამბები.გე
17:50 12.01.2015
კულტურის სამინისტროში მოულოდნელი რეორგანიზაცია ჩატარდა. რეორგანიზაციის შედეგად მხოლოდ ერთი თანამშრომელი, სოფო აბულაძე გაუშვეს სამსახურიდან. სოფო აბულაძე კულტურის სამინისტროში წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობდა, ის კულტურის სამინისტროს ღონისძიებებისა და რეგიონებთან კოორდინაციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე გახლდათ. რამდენიმე კვირის წინ ინგა გრიგოლიას გადაცემაში "რეაქცია" დათო ოქიტაშვილმა, სოფო აბულაძე ირმა ნადირაშვილთან და გიგი უგულავას მეუღლესთან, ლელა კილაძესთან ერთად ე.წ. შავი სიების შედგენაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სოფო აბულაძე 24 საათი ელოდება, როდის შემოვა ეტლით საქართველოში მიხეილ სააკაშვილი.

"ეს ის სოფო აბულაძეა, ვინც იტირა რურუასთან და სააკაშვილთან და მე წამართვეს ვარსკვლავები", - განაცხადა ოქიტაშვილმა გრიგოლიას ეთერში.

გახდა თუ არა ოქიტაშვილის განცხადება სოფო აბულაძის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი, უცნობია. Ambebi.ge-სთვის ცნობილი გახდა ასევე, რომ კულტურის სამინისტროში ახალი დეპარტამენტი - "პროექტების განხილვის დეპარტამენტი" შეიქმნა. მას ნეკა სებისკვერაძე უხელმძღვანელებს, რომელიც წლების მანძილზე თბილისის მერიაში კულტურული ღონისძიების ცენტრის დირექტორის პოსტს იკავებდა. სწორედ ნეკა იყო თბილისში მასშტაბური კონცერტების ორგანიზატორი, რომელსაც სტეფანეს და კახაბერის კუთვნილი კომპანია "არტ ფორუმი" ასრულებდა.

- სოფო, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კულტურის სამინისტროში რეორგანიზაცია ჩატარდა და მხოლოდ თქვენ გაგათავისუფლეს სამსახურიდან, ადასტურებთ?

- კი, მართალია. მხოლოდ მე გამიშვეს სამსახურიდან.

- ოქიტაშვილის განცხადებას ხომ არ უკავშირებთ სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას?

- ამაზე ვცადე მქონოდა საუბარი ხელმძღვანელობასთან, მაგრამ მათ მითხრეს, რომ რეორგანიზაციის გამო გამათავისუფლეს სამსახურიდან. 5 იანვარს გავიგე ამის შესახებ, როცა გამოვედი სამსახურში.

- ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ კულტურის სამინისტროში შეიქმნა ახალი დეპარტამენტი, რომელიც ღონისძიებებს განიხილავს და მას ნეკა სებისკვერაძე უხელმძღვანელებს, მართალია?

- როცა დაინიშნება ხელმძღვანელის პოზიციაზე, თავად გააკეთებს სამინისტრო განცხადებას. სამინისტროში ბევრი ახალი დეპარტამენტი შეიქმნა, თანამშრომლების შემცირება ნამდვილად არ მომხდარა.

READ MORE - სააკაშვილის ფავორიტი ლამაზმანი კულტურის სამინისტროდან გაათავისუფლეს

ზურაბ ჟვანიას მკვლელობა გახსნილია!

წყარო  "ასავალ დასავალი"
17:50 12.01.2015
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის საქმე გახსნილია. მთავარ პროკურატურას გამოძიება, ფაქტობრივად, დასრულებული აქვს და კონკრეტული დამნაშავეების ბრალეულობა გამოკვეთილია - ამის შესახებ "ასავალ-დასავალს" ინფორმირებულმა წყარომ აცნობა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებასთან, კონკრეტულად კი, ძალოვან უწყებებთან დაახლოებული პირია.

იმისათვის, რომ მისი მონათხრობი უფრო მეტად დამაჯერებელი ყოფილიყო, ჩვენ წყაროს შევთავაზეთ, საკუთარი ვინაობა საჯაროდ გაემჟღავნებინა, რაზეც მან უარი განაცხადა, თუმცა, პირობა მოგვცა, რომ თუკი მთავარი პროკურატურა საპრეზიდენტო არჩევნების დამთავრებიდან უახლოეს ხანში ჟვანიას საქმეს გახსნილად არ გამოაცხადებს, იგი უკვე საკუთარი სახელითა და გვარით წარსდგება საზოგადოების წინაშე და ყველაფერს ხმამაღლა ილაპარაკებს.

- პროკურატურა 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე არ აპირებს ჟვანიას საქმის გახსნილად გამოცხადებას? - ვეკითხები წყაროს.

- დიახ, პროკურატურა ელოდება საპრეზიდენტო არჩევნების დამთავრებას!

- კი, მაგრამ რატომ?

- იმიტომ, რომ გამოძიების პროცესში პირდაპირ გამოიკვეთა სააკაშვილის უშუალო მონაწილეობა ჟვანიას მკვლელობაში. ჟვანიას საქმე როგორც კი გახსნილად გამოცხადდება, სააკაშვილს პირდაპირ უნდა დაადონ ხელბორკილი და გაუშვან ციხეში. მოგეხსენებათ, სანამ მიშა პრეზიდენტია, მისი დაპატიმრების უფლება სამართალდამცავ ორგანოებს არა აქვთ. ამიტომ პროკურატურა ელოდება სააკაშვილის საპრეზიდენტო ვადის დასრულებას.

- ანუ ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ სააკაშვილს დაიჭერენ?

- დიახ, სააკაშვილს ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის ორგანიზებისა და თანამონაწილეობის ბრალდებით დააპატიმრებენ. პროკურატურას იმდენად მყარი მტკიცებულებები გააჩნია სააკაშვილის წინააღმდეგ, არც ევროპელებს და არც ამერიკელებს სალაპარაკო აღარ დარჩებათ.

მოკლედ, ძვირფასო მკითხველო, თუ ჩვენ კონფიდენციალურ წყაროს ვენდობით, სააკაშვილი ძალიან მალე მკვლელის სახელით შევა ციხეში და თან ვისი მკვლელის? - ქვეყნის პრემიერ-მინისტრისა და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული და წონადი პოლიტიკური ფიგურის მკვლელის სახელით.

წყაროს ვთხოვე, მოეყოლა ჟვანიას მკვლელობის საქმის კონკრეტული ეპიზოდები, თუ რა გარემოებები დაადგინა პროკურატურამ და რა მტკიცებულებები მოიპოვა.

წყაროს თქმით, გამოძიებას უკვე უტყუარად აქვს დადგენილი შემდეგი გარემოებები:

1. ზურაბ ჟვანია საბურთალოს ქუჩის №53-ში, კონსპირაციულ ბინაში რაულ უსუპოვთან ერთად გაზით არ გაგუდულა. ამ ბინაში როგორც ჟვანიას, ისე უსუპოვს ცხედრები სხვა ადგილიდან მიიტანეს;

2. ზურაბ ჟვანიას ცხედარი საბურთალოს ქუჩაზე მდებარე ბინაში ტელევიზორის ყუთით მიიტანეს;

3. იმ პიროვნებებს შორის, რომლებმაც ჟვანიას ცხედრის ტრანსპორტირება მოახდინეს, ერთ-ერთი გიორგი ბარამიძე;

4. ზურაბ ჟვანია მოკლეს სააკაშვილის შავნაბადას რეზიდენციაში, სადაც გაიმართა საქმის გარჩევა საქართველოს საზღვაო-სანაოსნოს გაყიდვასა და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გვერდის ავლით 300 მილიონი ლარის მითვისებასთან დაკავშირებით;

5. სააკაშვილის შავნაბადას რეზიდენციაში აღნიშნულ გარჩევას ესწრებოდნენ ვანო მერაბიშვილი და დათა ახალაია;

6. ზურაბ ჟვანიას მკვლელობა მოხდა სააკაშვილთან მწვავე შელაპარაკებისა და გინების შემდეგ;

7. ჟვანია მოკლულია თავში ბლაგვი საგნის ჩარტყმით;

8. პროკურატურამ მოიპოვა ფარული აუდიოჩანაწერები, სადაც ისმის სააკაშვილის ხმა - "ახლა ეს გვამი წაიღეთ და როგორც მოვილაპარაკეთ, ისე გააკეთეთ". ჩანაწერში ასევე ისმის რამდენიმე ადამიანის ფეხის ხმა და გახშირებული სუნთქვა;

9. წყაროს თქმით, არსებობს სხვა აუდიოჩანაწერებიც, რომელთა შინაარსიც მისთვის უცნობია.

10. წყაროს თქმით, გამოძიების მიერ უტყუარად არის დადასტურებული ის ფაქტიც, რომ ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის ტელეფონზე დარეკა ერთ-ერთმა პარლამენტარმა და უკვე გარდაცვლილი ჟვანიას ტელეფონით ვიღაცამ "უპასუხა". ყურმილი 110 წუთის განმავლობაში იყო "გადადებული", რათა შექმნილიყო იმიტაცია, რომ თითქოს იმ დროს ჟვანია ცოცხალი იყო და ტელეფონზე საუბრობდა.

წყარო ამბობს, რომ გვიან ღამით გიორგი ბარამიძეს დაურეკეს და უთხრეს, რომ ზურაბ ჟვანია გარდაიცვალა. გიორგი ბარამიძე მაშინვე გაემართა სააკაშვილის შავნაბადას რეზიდენციისკენ, რადგან ზურაბ ჟვანიას მისთვის ნათქვამი ჰქონდა, რომ იმ ღამით შავნაბადაზე სააკაშვილთან შეხვედრაზე მიდიოდა.

შავნაბადასკენ მიმავალ ბარამიძეს გზაში კვლავ დაურეკეს და უთხრეს, რომ სააკაშვილი ავარიაში მოყვა და სასწრაფოდ უნდა მისულიყო შემთხვევის ადგილას.

გამოძიებას დადგენილი აქვს, რომ სააკაშვილი 2005 წლის 3 თებერვლის ღამეს მართლაც მოყვა ავარიაში, ოღონდ ეს იყო ავარიის იმიტაცია, რათა სააკაშვილს ალიბი ჰქონოდა, თითქოს იმ ღამით შავნაბადას რეზიდენციაში კი არ იყო, არამედ მანქანით მოძრაობდა და ელექტრობოძთან შეჯახების გამო მსუბუქად დაშავდა.

ყოველივე ამის შემდეგ ბარამიძე როგორ მოხვდა იმ ადამიანებს შორის, რომლებმაც ჟვანიას ცხედარი საბურთალოს ქუჩაზე მიიტანეს, ამას წყარო ვერ აკონკრეტებს, თუმცა, დაჟინებით ამბობს, რომ ჟვანიას ცხედრის ტრანსპორტირებაში ბარამიძემ ნამდვილად მიიღო მონაწილეობა და ეს გამოძიებას უტყუარად აქვს დადგენილი.

წყაროს მტკიცებით, პროკურატურას განსაკუთრებით გაუადვილდა რაულ უსუპოვის მკვლელობის გამოძიება და იმის დადგენა, თუ რატომ ეცვა საბურთალოს ქუჩაზე მდებარე ბინაში ნაპოვნ უსუპოვის ცხედარს მხოლოდ ცალი ფეხსაცმელი.

წყაროს მტკიცებით, გამოძიებას დადგენილი აქვს, რომ უსუპოვის ფეხსაცმელი მისი ცხედრის ტრანსპორტირებისას დაიკარგა.

როგორც წყარო ამბობს, გამოძიებით ასევე დადგენილია ჟვანიას მკვლელობაში მისი დაცვის უფროსის კობა ხარშილაძისა და დაცვის წევრის მიხეილ ძაძამიას ირიბი თანამონაწილეობა.

დიახ, ძაძამიასა და ხარშილაძეს პრემიერ-მინისტრის ლიკვიდაციაში უშუალო მონაწილეობა არ მიუღიათ, თუმცა, ისინი მონაწილეობდნენ ყველა შემდგომ პროცესში, რომლის ინსცენირებაც სააკაშვილის ხელისუფლებამ მოახდინა, რათა ჟვანიას სიკვდილის ბინძური ვერსია გაევრცელებინა საზოგადოებაში.

სწორედ ამიტომ, ხარშილაძემ და ძაძამიამ, როგორც ჟვანიას მკვლელობის ფიგურანტებმა, ყველანაირი ინდულგენცია მიიღეს სააკაშვილის ხელისუფლებისაგან - კარიერული წინსვლით დაწყებული და ბიზნესის აწყობით დამთავრებული.

შეგახსენებთ, რომ ზურაბ ჟვანიას დაცვის უფროსი კობა ხარშილაძე საკმაოდ დიდხანს იყო ძველი თბილისის გამგებელი და მორჭმით იჯდა იმ შენობაში, სადაც ახლა ცნობილი ქართველი დასტაქრისა და გულის უბადლო მკურნალის ანზორ მელიას ვაჟი ნიკონორ მელიაა მოკალათებული, რომელიც ნაციონალების ამალაში ყოფნით გულს უხეთქავს და ნერვებს უშლის თავის პატრიოტ მამას.

როგორც ამბობენ, კობა ხარშილაძეს ახლა ჰოლანდიური ვარდების ბიზნესი აქვს.

და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რაზეც წყარო მიუთითებს: სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ რაულ უსუპოვის მსხვერპლად შერჩევა მხოლოდ და მხოლოდ მისი ეროვნების გათვალისწინებით მოხდა.

მოგეხსენებათ, უსუპოვი ეთნიკური აზერბაიჯანელი იყო და სააკაშვილისა და მისი ბანდის გათვლით, თუ ჟვანიასთან ერთად ეროვნებით აზერბაიჯანელს იპოვიდნენ მკვდარს, საზოგადოებისათვის უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა ის ბინძური ვერსია, რომელიც ნაციონალურმა რეჟიმმა შეთხზა.

გამგები გაიგებს და მიმხვედრი მიხვდება, რასაც ვგულისხმობ!

წყარო ასევე იხსენებს, სააკაშვილის სპეცსამსახურებმა როგორ შემოაგზავნეს "ასავალ-დასავალის" რედაქციაში მამათმავალი ბიჭუნა, რომელიც "გულახდილობის" იშტაზე გახლდათ და ცდილობდა - ჩვენი რედაქციის თანამშრომლები პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას განსხვავებულ ორიენტაციაში დაერწმუნებინა.

სხვათაშორის, ეს თინეიჯერი მამათმავალი, მას შემდეგ, რაც იგი "ასავალ-დასავალმა" გაშიფრა, გამოტყდა, რომ ჩვენს რედაქციაში მოსვლა და ჟვანიას ორიენტაციაზე ლაპარაკი ერთ-ერთ ღამის კლუბში დაავალეს. მამათმავლის მიერ აღწერილი დავალების მიმცემი ძალიან ჰგავდა ჟვანიას დაცვის წევრს მიხეილ ძაძამიას.

წყარო ასევე ამბობს, რომ ამ ბინძური ვერსიის გამყარების მიზნით უკვე მოკლულ ზურაბ ჟვანიას სხეულში შპრიცით შეუყვანეს გარკვეული ბლანტი ნივთიერება.

გამგები აქაც გაიგებს, რა ნივთიერებაზეა საუბარი.

და კიდევ, წყარო ამბობს, რომ ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის საქმის პარალელურად მალევე გაიხსნება ლევან სამხარაულის მკვლელობაც, რომელი ყვარელში საკუთარმა კლასელმა მოკლა, ხოლო თავად მკვლელმა, რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს ეს ოფიციალური ვერსია, ორი იარაღით მოიკლა თავი.

წყაროს ცნობით, სამხარაულის მკვლელობის საქმის გახსნაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ყვარლის ყოფილი პირველსკოლელების, სკანდალურმა წერილმა, რომელიც ცოტა ხნის წინათ "ასავალ-დასავალში" გამოქვეყნდა და რომელშიც საუბარი იყო იმაზე, რომ ჟვანიას ცხედრის ექსპერტიზის ჩამტარებელი ლევან სამხარაული ზურაბ ადეიშვილის ორგანიზებით მოკლეს.

მოკლედ, ძვირფასო მკითხველო, ჩვენი წყაროს მტკიცებით, საქართველოს უახლეს ისტორიაში მომხდარი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და, ამავდროულად, სამარცხვინო დანაშაული - პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას მკვლელობა გახსნილია. ამის შესახებ საზოგადოება 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაიგებს, ანუ მას მერე, რაც სააკაშვილი პრეზიდენტი აღარ იქნება და მას ჟვანიას მკვლელობის ბრალდებით დააპატიმრებენ!

ამის შემდეგ საქართველოში ისტორიის მდინარება მართლაც რადიკალურად შეიცვლება.

ამის შემდეგ, ჩვენ მართლაც სულ სხვა ქვეყანაში ვიცხოვრებთ!

ამის შემდეგ ბარამიძეები, მაჭავარიანები, ხათუნა გოგორიშვილები და გიგი წერეთლები, რომლებმაც საკუთარი მეგობარი, მასწავლებელი და გზაზე დამყენებელი ზურაბ ჟვანია, მისი სიცოცხლე და ხსოვნა ორ შაურად გაყიდეს, არათუ პოლიტიკაში ვერ დარჩებიან, ქუჩაშიც ვეღარ გამოყოფენ თავს.

და კიდევ, ამ რამდენიმე დღის წინათ საკუთარი თვალით ვნახე, როგორ ფეხაკრებით აიარა ხათუნა გოგორიშვილმა თავისი საცხოვრებელი კორპუსის კიბეზე, ალბათ, იმის შიშით და რიდით, რომ მასზე ერთი სართულით დაბლა მცხოვრებ ზურაბ ჟვანიას დედას, ქალბატონ რემას არ შეფეთებოდა.

მეზობლები ამბობენ, რომ ქალბატონი რემა ჟვანია მეზობელსა და შვილის ყოფილ მეგობარს ხათუნა გოგორიშვილს არც კი ესალმება!

ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის საქმის გახსნის შემდეგ გოგორიშვილს რემა ჟვანიასთან მეზობლად ცხოვრების მორალური უფლებაც აღარ ექნება!

READ MORE - ზურაბ ჟვანიას მკვლელობა გახსნილია!

„თხის წელი მსოფლიოს თუ საქართველოს ისტორიაში კრიზისებს უკავშირდებოდა“

ავტორი მანანა ნოზაძე
17:50 12.01.2015
ასტროლოგი რამაზ გიგაური For.ge-სთან საუბარში მოუწოდებს ხელისუფლებას, მოუსმინოს ხალხს და ნუ დაბრმავდებიან ოქროთი და ფულით, რომელიც დროებითია.

როგორი იქნება ლურჯი თხის წელი ქართველი ან მსოფლიო პოლიტიკოსების (ობამა, პუტინი) და ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის?

- 2015 წლისთვის დამახასიათებელი იქნება მერყეობა, ცვალებადი აქტიურობა და მოვლენების არასტაბილური განვითარება. წარმატების მიღწევისთვის აუცილებელი იქნება მყარი, სტაბილური ბაზის შექმნა, პესიმიზმის დაძლევა და ნელი, მაგრამ მუდმივი მოქმედებები. ამ წელს როგორც ადამიანებს, ისე ქვეყნებს აუცილებლად დასჭირდებათ სათადარიგო გეგმები, რადგან მოსალოდნელია მოვლენების მოულოდნელი შემოტრიალება.

2015 წელს მსოფლიოში გაგრძელდება ის ტენდენციები, რომლებიც ჯერ კიდევ 2008 წელს დაიწყო (2015 წელი იქნება თორმეტწლიანი ციკლის მე-8 წელი), ამიტომ, პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი გაგრძელდება. ეს ციკლი 2019 წელს სრულდება და, თუ გადავხედავთ, როგორი პოლიტიკურ-ეკონომიკური პროცესები ვითარდებოდა 2008 წლიდან არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში, საით ვითარდებოდა ცივილური სამყარო, ადვილი იქნება განვსაზღვროთ, რა პროცესებს შეიძლება ველოდოთ მიმდინარე ასტროლოგიური ციკლის დასასრულამდე, ანუ 2019 წლამდე.

პოლიტიკურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით, 2015 წლის პირველი ნახევარი გაცილებით არასტაბილური იქნება, რადგან შენარჩუნდება პლანეტების ის ნეგატიური კონფიგურაცია, რომელიც 2012 წლიდან მოყოლებული ქმნის დაძაბულობასა და კრიზისულ სიტუაციებს. ეს ყველაფერი ცხადია, ადამიანებისგან მეტ გამძლეობას, შეუპოვრობასა და ორგანიზებულ შრომას მოითხოვს.

2015 წლის პირველ ნახევარში ყველაზე კრიზისული იქნება იანვარი, თებერვალი და მარტი - ამ პერიოდში ბევრ ქვეყანაში მოსალოდნელია, გამწვავდეს კრიზისი, რომელიც გამოვლინდება არა მხოლოდ ეკონომიკურ-ფინანსურ პრობლემებში, არამედ პოლიტიკურ დაძაბულობასა და დაპირისპირებებში.

2015 წლის მეორე ნახევარში მოვლენები შედარებით მშვიდად განვითარდება, თუმცა წლის მეოთხე კვარტალიც დაძაბული და დისჰარმონიული იქნება. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს ნოემბერ-დეკემბერი, როდესაც გაძლიერდება სოციალური უკმაყოფილება, მოიმატებს პროვოკაციების და კონფლიქტების ალბათობა, რაც მოსალოდნელია, მთელ რიგ ქვეყნებში გადაიზარდოს საპროტესტო გამოსვლებსა და სერიოზულ დაპირისპირებებშიც კი.

უფრო მეტიც, 2015 წლის პირველ და მეოთხე კვარტალში პოლიტიკურად არასტაბილურ ქვეყნებში მოსალოდნელია, დაიწყოს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც შესაძლოა, მივიდეს მმართველობის სისტემების შეცვლამდე, რევოლუციამდე, შეიარაღებულ დაპირისპირებამდე და ხელისუფლების გადატრიალებამდე. თუმცა თავს შევიკავებ სხვა ქვეყნების პოლიტიკური ლიდერების პირადი ჰოროსკოპების განხილვისგან.

თქვენ ამბობდით, რომ 2014 წელი ირაკლი ღარიბაშვილისთვის შედარებით რთული იქნებოდა და მას მოუწევდა დიდი პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება, ბევრი სიძნელის გადალახვა, რათა მოსალოდნელი შეცდომები მინიმუმამდე დაეყვანა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, პრობლემების კასკადი ელოდა, ახლა რას ურჩევთ ღარიბაშვილს და ხომ არ დაბრუნდება ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში?

- მე არ მაქვს ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი ღარიბაშვილის დაბადების საათები, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნებოდა ზუსტი პროგნოზის გაკეთება, თუმცა ამის გარეშეც შემიძლია ვთქვათ, რომ ბიძინა ივანიშვილს ძლიერი კოსმოგრამა აქვს. ვიხელმძღვანელებ ინდური ასტროლოგიური მეთოდით და შემიძლია ვთქვა, რომ 2015 წელი ივანიშვილისთვის ერთგვარად შეჯამების და, იმავდროულად, ახალი, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების წელი იქნება. ეს დაკავშირებულია გარკვეულ ასტროლოგიურ ციკლთან, რომელიც მის ცხოვრებაში 1983 და შემდეგ 1988 წელს იდგა. ასე რომ, რამდენადაც მნიშვნელოვანი იყო ეს წლები ივანიშვილისთვის, იმდენად მნიშვნელოვანი იქნება 2015 და შემდგომ უკვე 2017 წელი. რთულია ითქვას, ეს იქნება თუ არა პოლიტიკაში დაბრუნება, თუმცა ჩემი აზრით, ეს უფრო სხვა რამე უნდა იყოს.

ირაკლი ღარიბაშვილის ცხოვრებაში კრიზისები დაიკლებს, თუმცა არ ნიშნავს, რომ შემცირდება რისკები. 2015 წელს მისთვის მნიშვნელოვანი იქნება სისტემური ცვლილებები, ამიტომ მან პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღება და ჰარმონიაში მოყვანა უნდა დაისახოს მიზნად. მეტი უნდა მოუსმინოს ხალხს, იმავე ჟურნალისტებს და არ უნდა ჩათვალოს, რომ ვინმე მისი მტერია. 2015 წელს ღარიბაშვილისთვის კრიზისულად შეიძლება ჩაითვალოს 18 თებერვლიდან - 28 ივნისამდე პერიოდი. ყველაზე მეტი სიფრთხილისა და წინდახედულების გამოვლენა ამ პერიოდში დასჭირდება. სხვათა შორის, იგივე კრიზისები განმეორდება 2016 წლის მეორე ნახევარში, ამიტომ, რამდენადაც ის შეძლებს 18 თებერვლიდან - 28 ივნისამდე პერიოდის მისთვის მომგებიანად გავლას, იმდენად სასიკეთოდ გაივლის 2016 წლის მეორე ნახევარსაც და პირიქით.

აქვს მნიშვნელობა, ახალ წელს როგორ შევხვდებით, თუ ეს უბრალოდ ტრადიციაა? ჩინური ტრადიციით, თხა არაპრაქტიკულ არსებად მიიჩნევა, ამის მიუხედავად, რა გამორჩეული მოვლენები ახლდა თხის (ცხვრის) წელიწადს განვლილ პერიოდში? შარშან ამბობდით, რომ ცხენის წელს არ ახასიათებდა კრიზისების შექმნა, მაგრამ კრიზისი იქნება თხის წელიწადში? რამდენად მართალია, რომ მომავალ წელს ხის სტიქია განაგებს და ამიტომაც არის ხის თხის წელიწადი?

- მეცინება იმ ასტროლოგებსა და ადამიანებზე, ვინც ცდილობს ახალ წელს თხას, ცხენს, ან მაიმუნს „ასიამოვნოს“. ჯერ ერთი, აღმოსავლური ახალი წელი არ დგება 1-ელ იანვარს, ის ცოტა მოგვიანებით მოდის და რატომ ვცდილობთ ჩვენ ყველას გადავასწროთ და თხის წელი (2015 წლის „თხას“ შეესაბამება ლურჯი და მწვანე ფერები და ხის სტიქია) სხვებზე ადრე „დავიყენოთ“?!

მე მომხრე ვარ, რომ 1-ელ იანვარი ვიზეიმოთ ჩვენი, ქართული ტრადიციებით და 2015 წლის 19 თებერვლიდან, როდესაც დაიწყება თხის წელი, უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ ტენდენციებს და ჩვენს მიზნებს, ვიდრე ვიფიქროთ იმაზე, რა ფერის „წვიმები“ დავკიდოთ სახლში. წარმატება არ მოაქვს იმას, თუ „თხას ვასიამოვნებთ“, წარმატება მოაქვს ჩვენს ნათელ მიზნებს, მკაფიო გეგმებს და მიზანმიმართულ შრომას. ცხადია, უნდა გავითვალისწინოთ 2015 წლის ასტროლოგიური ტენდენციები, მაგრამ ჩვენი გარჯის გარეშე ჩვენს ცხოვრებაში არაფერი შეიცვლება. იქნება თუ არა კრიზისი ცხვრის წელიწადში, ამისთვის უნდა გადავხედოთ მის თორმეტწლიან ციკლს - რა იყო 12, 24, 36 და ა. შ. წლის წინათ.

გეკითხებით, რა მოხდა 12 წლის წინ, როგორი წელი იყო საქართველოსთვის 2003 წელი (2015 – 12 = 2003)? პოლიტიკური კრიზისი, რომელმაც მოიტანა ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილება! ისევ გეკითხებით, რა მოხდა 24 წლის წინათ, როგორი წელი იყო საქართველოსთვის 1991 წელი (2015 – 24 = 1991)? პოლიტიკური კრიზისი, რომელმაც მოიტანა ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილება!

ე. წ. „ვარდების რევოლუცია“ და თბილისის სამოქალაქო ომი სწორედ თხის (ცხვრის) წელში მოხდა. ცხადია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მოვლენები ზუსტად ასეთი სცენარით განვითარდება 2015 წელს, რადგან სხვა რეალობაა, მაგრამ თხის წელი, რომ ასტროლოგიური თვალსაზრისით კრიზისული, მერყევი, არასტაბილური და არაპროგნოზირებადია, ფაქტია. უპირველესად ყურადღება მართებს ხელისუფლებას. მათ ხალხს უნდა მოუსმინონ, რადგან მათგან გაცემული უსამართლობა და ძალადობა უკანვე დაუბრუნდებათ. ბუნებაში არაფერი არ იკარგება და რასაც ვაგზავნით, უკანვე გვიბრუნდება.

ერთგან ახსენეთ, რომ იკვლევდით დიდი ადამიანების ცხოვრებას (ავიცენა, ნოსტრადამუსი), რომელთაც ჩვენს მიღმიერ სამყაროსთან შეხება ჰქონდათ, თუმცა ამ ადამიანების უმეტესობამ საკუთარი ჩანაწერები, ხელსაწყოები გაანადგურა. რატომ? ადამიანებმა, ერებმა თავიანთი მომავალი არ უნდა იცოდნენ? ასეთივე წინასწარმეტყველება გვხვდება იოანეს გამოცხადებაში (აპოკალიფსისში), რაც ესქატოლოგიის და ქრისტიანული ლიტერატურის უმნიშვნელოვანეს წიგნად ითვლება. გადმოცემით, საბერძნეთის კუნძულ პატმოსზე გადასახლებაში ყოფნისას, იოანეს გამოეცხადა უფალი და უთხრა: „მე ვარ ანი და ჰოე, პირველი და უკანასკნელი; რასაც ხედავ, დაწერე წიგნში და დაუგზავნე შვიდ ეკლესიას“. ე.ი. დაფარული ინფორმაციის წინასწარმეტყველება დასაშვებია ქრისტიანულად?

- უბრალოდ, ეს „დამთხვევა“ აღმოვაჩინე ბევრი მკურნალის, ასტროლოგის და იმ ადამიანის ცხოვრებაში, რომლებიც ეზოთერიკაში მოღვაწეობდნენ. სიტყვა „დამთხვევა“ ბრჭყალებში იმიტომ, რომ მე დამთხვევების არ მჯერა. ინდოელები ამბობენ, „შემთხვევითობები შემთხვევით არ ხდება“.

მაგალითად, მე-16 საუკუნეში იყო ასეთი გერმანელი ექიმი, ასტროლოგი და ალქიმიკოსი პარაცელსი. ასევე, მე-16 საუკუნის ინგლისელი მათემატიკოსი, გეოგრაფი და ასტროლოგი (დიდი ბრიტანეთის დედოფლის ელიზაბეტ პირველის მრჩეველი). მათ დაწვეს არა მხოლოდ საკუთარი ნაშრომების ნაწილი, არამედ იმ უძველესი ნაშრომების ნაწილიც, რომლებსაც ისინი იყენებდნენ. ნოსტრადამუსმა, ასევე, გაანადგურა თავისი ნაწერების ნაწილი (რომლებიც კონკრეტულად მაგიას ეხებოდა). ავიცენამ (იგივე იბნ სინამ) ზუსტად აღარ მახსოვს, ბუხარაში თუ ჰამადანში ცხოვრებისას დაწვა თავისი ნაშრომების ნაწილი. მან 30-მდე მეცნიერულ დარგში 450-ზე მეტი ნაშრომი შექმნა, თუმცა ჩვენ დრომდე მხოლოდ 274-მა მოაღწია. რაც შეეხება იმას, რომ დაფარული ინფორმაციის წინასწარმეტყველება დასაშვებია ქრისტიანულად თუ არა, როგორც მე ვიცი, ეკლესია უარყოფს წინასწარმეტყველებას. თუმცა მინდა გავმიჯნო პროგნოზი და წინასწარმეტყველება. არცერთი პროფესიონალი ასტროლოგი არ ეტყვის ადამიანს, „ეს ზუსტად ასე იქნება“. ვინც ამას იტყვის, ის არის შარლატანი, იმიტომ, რომ ის ერევა ადამიანის თავისუფალ ნებაში, რომელიც ადამიანს ღმერთმა მიანიჭა. ასტროლოგმა შეიძლება გააკეთოს პროგნოზი ამა თუ იმ ტენდენციის ალბათობაზე, რომელიც როგორც წესი, აქტიურდება, მაგრამ მისი მართვა თვითონ ადამიანის (ქვეყნის, კომპანიის) ხელშია.

დავუშვათ, არსებობს ნამდვილი წინასწარმეტყველი, რომელიც მართლა „ხედავს“ მომავალს, მაგრამ იცით, თქვენს ცხოვრებაში მომავლის რამდენი სცენარი შეიძლება არსებობდეს? მაქსიმუმ, ძალიან ბევრი, მინიმუმ რამდენიმე მაინც. თუ წინასწარმეტყველმა „დაინახა“ ერთი სცენარი და თქვენ ამ სცენარზე „ჩაიციკლეთ“, მაშინ თქვენ საკუთარ თავს უკარგავთ სხვა სცენარით განვითარების შანსს.

ასე რომ, ის ადამიანები, რომლებიც ანადგურებდნენ საკუთარ თუ სხვათა ნაშრომებს, ალბათ იმიტომ, რომ ისინი დარწმუნებული არ იყვნენ, რომ მომავალში ადამიანები ამას თავისი და სხვათა საკეთილდღეოდ გამოიყენებდნენ. საქართველოში პოლიტიკოსების 80-90%, რბილად რომ ვთქვათ, ჭკვიანი არ არის (აქ ინტელექტს ვგულისხმობ), წარმოიდგინეთ, ისინი როგორი ანგარებითი მიზნებით იყენებენ საკუთარ ძალაუფლებას. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ მათ მაგიური ცოდნაც ჰქონდეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვს ხელში ცეცხლსასროლი იარაღი მისცეთ და სთხოვოთ, რომ არც საკუთარი თავი და არც სხვები დააზიანოს.

კითხვის გაგრძელება >>>

READ MORE - „თხის წელი მსოფლიოს თუ საქართველოს ისტორიაში კრიზისებს უკავშირდებოდა“

მტვრის კორიანტელში გახვეული დმანისელები სიცოცხლის უფლებას ითხოვენ

ავტორი მადლენა მაჭარაშვილი | for.ge
17:28 12.101.2015
საყდრისის შემდეგ სოფელი დმანისი. ოქროს მომპოვებელ კომპანიას ქვემო ქართლში კაზრეთის გარდა დმანისშიც უპირისპირდებიან. თუ საყდრისი-ყაჩაღიანის უბანზე ძირითად პრობლემად კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფა სახელდება, დმანისის მცხოვრებლებისთვის ნომერი პირველი პრობლემა ეკოლოგიაა.

„ჩვენს სოფელში ყველა მეორე ადამიანი უკვე დაავადებულია, მოგვცენ საშუალება, ვისუნთქოთ“,- სოფელ დიდი დმანისის მოსახლეობა კომპანია RMG-ის საქმიანობით მიყენებულ ზარალზე საუბრობს და ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. სოფლის დაახლოებით 70 მცხოვრები აბულმუქის ტერიტორიაზე შეიკრიბა და საპროტესტო აქცია გამართა.

„მტვრის ყვითელი კორიანტელი მოდის, სარეცხი რომ გვაქვს გაფენილი, მშრალი უფრო ჭუჭიანი შეგვაქვს სახლში. ყოველ აფეთქებაზე ბზარები უჩნდება სახლებს. ბევრ სახლს უკვე ნაპრალები აქვს. მალე სახურავებიც დაგვემხობა თავზე. კომპანიაში გაიგეს, დღეს აქციას რომ ვაპირებდით და ყველა ტექნიკა გააჩერეს, ნაკლები მტვერი რომ გამოჩენილიყო, მაგრამ მაინც საკმარისზე მეტია მტვერი. თქვენი თვალით ნახეთ, რა დღეში ვართ“,- შემოგვჩივლეს აქციის გასაშუქებლად დმანისში ჩასულ ჟურნალისტებს ადგილობრივებმა. ჩვენ კი საკუთარი თვალით რაც ვნახეთ, ის იყო, რომ დაახლოებით 200 მეტრის მანძილის ფეხით გავლის დროს, ჩვენმა ფეხსაცმელებმა ფერი იცვალა, რადგან მტვრით მთლიანად დაიფარა, ხეებისა და ნარგავების უმეტესობას კი ხმელი ტოტები სცვიოდა.

სოფელ დიდი დმანისის მცხოვრები შუახნის ქალბატონი ნანი მიქელაძე for.ge-სთან საუბრისას აქციაზე მისვლის მიზეზს ასე განმარტავს: „შვილებისთვის სუფთა ჰაერი გვინდა, ცხოვრება გვინდა. საკვების პრობლემა ცალკე გვაქვს, საკუთარ მიწებს ვეღარ მოვიხმართ, რით ვარჩინოთ ოჯახები? კაზრეთელები ამბობენ, ხელფასი გვინდა და კომპანია RMG-იმ მუშაობა არ უნდა შეაჩეროსო, ჩვენ რა ვქნათ, ვინც იქ არ ვმუშაობთ, დავიხოცოთ?! არც მათთან მუშაობა გვინდა, არც მათი არაფერი, მოგვცენ საშუალება, ვიცოცხლოთ“.

მისივე თქმით, ოქროს მოპოვების მიზნით აფეთქებები დასახლებიდან დაახლოებით კილომეტრნახევარში წარმოებს და ოქროს ღია წესით მოპოვება დიდ დმანისს სერიოზულ პრობლემებს უქმნის.

„აფეთქებების დროს დიდი ქვები ცვივა ირგვლივ - ჩვენ კუთვნილ მიწებზე, რომელიც სარჩო საბადებლის წყარო იყო. მოსავალს ვეღარ ვიღებთ, გავაყამირეთ სახნავ-სათესები. ისეთი მტვერი დგას, თოვლის პაპებს ვგავდით, აქ როცა ვმუშაობდით. აქვე დაგვისხეს ციანიდი, რაც ყველაზე საშიშია ჯანმრთელობისთვის“,- გვიყვება ნანი მიქელაძე.

სოფელ დიდ დმანისში დაახლოებით 350 ოჯახი ცხოვრობს, როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, მათგან RMG-ში ძალიან ცოტა თუ არის დასაქმებული, ამიტომ სოფლის მცხოვრებთა უმეტესობა კომპანიისგან მხოლოდ ზიანს იღებს.

„ჩვენ ხეების მოჭრის საშუალებას არ გვაძლევენ, აპატიმრებენ ასეთ ფაქტზე ხალხს. კომპანიის მიერ წარმოებული სამუშაოების და აფეთქებების შედეგად კი ასწლოვანი მუხებია დაგლეჯილი, მათ არავინ სთხოვს პასუხს. მათი ეკოლოგი მიხეილ კვარაცხელია დასკვნაში ასეთ რამეს წერს: ტყე შევამოწმეთ და დაგინდა, რომ აქ გადამფრენი ფრინველები და ცხოველები არ ბინადრობენ და ჩვენი მუშაობა საფრთხეს არ ქმნისო. რატომ მოსახლეობისკენ არ გადმოიხედეს და არ იფიქრეს იმაზე, რამხელა საფრთხეს გვიქმნიან“, - წუხს for.ge-სთან საუბრისას დიდი დმანისის მცხოვრები მურაზი მარტიაშვილი და აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში სოფელში სიკვდილიანობა გაიზარდა.

ეკოლოგიური პრობლემებით გამოწვეულ დაავადებებზე და სიკვდილიანობის მატებაზე ამახვილებს ყურადღებას მისი თანასოფლელი თამაზ ოგნაძეც.

„დიდ დმანისს სხვა სოფლებთან შედარებით საკმაოდ გვქონდა სახნავ-სათესი მიწები. ჩვენი საძოვრები წაიღეს, ტყე მოგვისპეს. ჩვენი მამა-პაპა ამ მიწებით არჩენდა ოჯახებს. ახლა აქ ყველაფერს მტვერი ედება. აბა, ვინ შეჭამს აქ მოყვანილ პროდუქტს, იჭმევა? სოფელში კვირაში 2 გასვენებაა და ჩვენ მტვერს ვაბრალებთ ამას - ვიწამლებით და ვიხოცებით“, - აცხადებს for.ge-სთან საუბრისას თამაზ ოგნაძე.

დიდი დმანისის მცხოვრებლების მთავარი მოთხოვნაა კომპანია RMG-იმ ოქროს მოპოვებითი სამუშაოები არა ღია კარიერული წესით, არამედ, დახურულ რეჟიმში აწარმოოს და ამით მოსახლეობა ეკოლოგიური კატასტროფისგან იხსნას.

ადგილობრივები განმარტავენ, რომ ეკოლოგიური თვალსაზრისით პრობლემები სოფელს დღეს არ შექმნია, შესაბამისი პროცესი ჯერ კიდევ 6 წლის წინ დაიწყო და რაც დრო გადის, მეტად მწვავდება. ამ პერიოდში კი ადგილობრივების ნაწილმა მიზერულ ფასად - კვარდარატული მეტრი 1$-ად უკვე მიჰყიდა კომპანიას, ნაწილი კი მიწებს არ ყიდის, თუმცა, მადნეულის კარიერებთან სიახლოვის გამო, მისი მოხმარება, პრაქტიკულად, არ შეუძლია.

„კომპენსაცია არასდროს შემოუთავაზებიათ. გვეუბნებიან, ჩვენ ეგ მიწები არ გვჭირდება, გინდათ დაამუშავეთ, გინდათ - არაო. როგორც წინა მთავრობის დროს იყო, ახლაც ისეა, არაფერი შეცვლილა ჩვენთვის, უყურადღებოდ ვართ. სიტყვით 6 წლის წინაც გვეუბნებოდნენ, დაგეხმარებითო. ამასობაში კი სარწყავი წყალიც გაგვიუქმეს. წყალი ხევში აღარ მოდის, სავარაუდოდ, ჩაკეტეს და თავად მოიხმარენ“, - აცხადებს for.ge-სთან საუბრისას ადგილობრივი მცხოვრები ამირან ქოჩლაძე.

დმანისის მოსახლეობის აქციას თბილისიდან „საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტეის“ წევრებიც შეუერთდნენ. სოფელ დიდი დმანისის მცხოვრებლების ნაწილი მათ თავდაპირველად უიმედოდ შეხვდა და დეკემბრის დანაპირები შეახსენა, რომლის თანახმადაც კერძო კომპანიასთან ადგილობრივების დავის შესასწავლად და მათ დასახმარებლად „საყდრისის მცველებს“ იურისტები უნდა ჩამოეყვანათ. საყდრისის კომიტეტის წევრებმა განუმარტეს, რომ დაპირება ძალაში რჩება და უახლოეს პერიოდში მათ საკითხზე იურისტები ნამდვილად იმუშავებენ.

„საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრი“ დათო გულბანი განმარტავს, რომ საყდრისის საკითხმა რეგიონში არსებული ბევრი პრობლემა წარმოაჩინა და მათგან ერთ-ერთი, სწორედ, ეკოლოგიური პრობლემაა, რომელიც დიდი დმანისის მოსახლეობას მწვავედ უდგას.

„რაცRMG-იმ კვირაცხოველის ქედი გადახსნა და დაიწყო სამუშაოები, ძალმომრეობა დაიწყო მოსახლეობაზეც. კომპანია ხალხთან დიალოგს არ მართავს, სადაც გინდათ გვიჩივლეთ, ვერაფერს გახდებითო. უპრიანი იქნება სახელმწიფომ ამ ადამიანების ტკივილი გაიგოს და მონიტორინგი დააწესოს პროცესზე - თუ რამდენად კეთილსინდისიერად ასრულებს კომპანია სალიცენზიო პირობებს“,- აცხადებს for.ge-სთან საუბრისას დათო გულბანი.

საქართველოს მთავრობის პოზიციაზე, რომ RMG ბოლნისის რაიონის ბიუჯეტის მთავარი წყარო და 3 ათასი ადამიანის დამსაქმებელია, გულბანს ასეთი პასუხი აქვს:

„თუ მხოლოდ ჭამაზე წავიდა საუბარი, გამოდის, დღევანდელი გადასახედიდან, ყველაზე სულელი ექვთიმე თაყაიშვილი ყოფილა - ოქროზე ეძინა კაცს და შიმშილით სული ძვრებოდა, მაგრამ ღირებულებასა და ფასეულობას არ ყიდდა. სახელმწიფოს არ უნდა მიეყვანა საქმე აქამდე, როცა ლიცენზია გაიცა, კომპანიას უნდა დაესაბუთებინა საკუთარი უნარიანობა. თუ კომპანია ვერ მუშაობს, ამაში არც 3 ათასი ადამიანია დამნაშავე და არც დიდი დმანისის მცხოვრებლები, რომლებიც იქ არ მუშაობენ. მიმაჩნია, რომ სახელმწიფო ვალდებულია, ამომრჩევლის წინაშე შეასრულოს თავისი პირდაპირი მოვალეობა და მოქალაქეებს დაეხმაროს პრობლემის მოგვარებაში“,- აცხადებს საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრი და აღნიშნავს, რომ მათთვის მიუღებელია ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლების კრიტიკა, თითქოს საყდრისის დამცველები ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას ეწევიან, როცა ინვესტორებისთვის მუშაობაში ხელის შეშლას ცდილობენ.

„ჩვენ ვმოქმედებთ კანონიერების ფარგლებში და როგორც მოქალაქეები, ვიცავთ კონსტიტუციურ უფლებებს, კულტურულ მემკვიდრეობას, ჯანსაღ გარემოს. ადამიანების თანადგომა, მე მგონი, ანტიკონსტიტუციური ქმედება არ არის. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ თითქოსადა ინვესტორებს ვაფრთხობთ - სახელმწიფომ თავისი პოლიტიკა უკეთ უნდა მართოს, ისეთი ფუნდამენტური ღირებულებები, როგორიც არის, ვთქვათ, კულტურული მემკვიდრეობა გარკვეულ ფინანსურ საკითხს არ უნდა გადააყოლოს. თუ იქნება მათი მხრიდან სწორი დამოკიდებულება, აღარც ინვესტორი დაფრთხება და არც მოსახლეობაში იქნება უკმაყოფილების განცდა. ქვეყანაში ინვესტორები და შემოსავალი არ უნდა შემოდიოდეს მოსახლეობის ჯანმრთელობის და კულტურული მემკვიდრეობის ხარჯზე“, - აცხადებს დათო გულბანი.

დიდი დმანისის მცხოვრებლების აქცია დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. მოსახლეობის პროტესტს საკმაოდ ოპერატიულად გამოეხმაურა ადგილობრივი ხელისუფლება. დმანისის გამგებელი უშუალოდ აქციაზე მოვიდა და სოფლის მცოვრებლებს RMG-თან მოლაპარაკებაში დახმარებას დაჰპირდა. გოგი ბარბაქაძე მიიჩნევს, რომ მოსახლეობისა და კომპანიის შეთანხმება შესაძლებელია.

„კარგად ვიცნობ ამ ხალხის პრობლემებს. ეს არ არის ახალი საკითხი. კომპანიის ხელმძღვანელობასთან ვაწარმოებდით კიდეც მოლაპარაკებებს და ხალხმაც იცის ჩემი პოზიცია. ახლა RMG-ის ხელმძღვანელობა შეიცვალა და ახლებს ჯერ არ ვიცნობ. ვფიქრობ, უარს არ იტყვიან მოლაპარაკებებზე. მე მგონია, გონივრულ შეთანხმებამდე მივალთ. ხალხის ინტერესები აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული. მოსახლეობის ნაწილს მიწის გაყიდვა სურს, ნაწილი უარს ამბობს გაყიდვაზე. ყველა მათგანთან შეთანხმება უნდა მოხერხდეს თანხის ან გონივრული კომპენსაციის გადახდის გზით. პრობლემა ქუჩაში ვერ გადაწყდება“,- აცხადებს for.ge-სთან საუბრისას დმანისის გამგებელი და განმარტავს, რომ მოლაპარაკება დიდი დმანისის მოსახლეობის, კომპანიისა და გამგეობის წარმომადგენლების მონაწილეობით უნდა გაიმართოს.

READ MORE - მტვრის კორიანტელში გახვეული დმანისელები სიცოცხლის უფლებას ითხოვენ

„მე მღრღნის ბუნდოვანი ეჭვები“ - ირმა ინაშვილის განცხადება

23:00 22.12.2014
"საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის" გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი ბრიუსელიდან საგანგებო განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ:

რამდენიმე თვეა „დისქავერიზე“ ოქროს საწმისის შესახებ თითქოსდა დოკუმენტურ ფილმს ატრიალებენ. „თითქოსდა დოკუმენტურს“ იმიტომ ვუწოდებ, რომ ამ ფილმში დოკუმენტურს ვერაფერს ნახავთ. ერთ მცდარ აზრს კი უნერგავს ეს ფილმი მაყურებელს: თურმე საქართველო ოქროს საწმისის სამშობლო არ ყოფილა; ჩვენთან, თურმე, ოქროს არასდროს მოიპოვებდნენ; ამიტომაც არგონავტები საქართველოში არ ჩამოსულან და ფილმს ხან მესოპოტამიაში, ხანაც აფრიკაში მივყავართ. მაგრამ დღემდე ფილმში განხილულ ვერსიებს საყდრისის მაღაროს არსებობა „ამსხვრევდა“. ხაზს ვუსვამ: დღემდე. ახლა აღარც საყდრისის მაღაროა და აღარც დოკუმენტური მტკიცებულება ოქროს საწმისის ქართული წარმომავლობის შესახებ. ჩემდა გასაოცრად, ხსენებულ ფილმს, განზრახ თუ უნებლიედ, ზურგს უმაგრებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი: საყდრისის მაღარო, თურმე, სტერილური არქეოლოგიური ობიექტი ყოფილა და მას არავითარი კულტურული ღირებულება არ ჰქონია. მაშ, რა ვუყოთ უმაღლესის კლასის გერმანელი მკვლევარების მტკიცე აზრს, რომ საყდრისში უძველესი ოქროს მაღარო არსებობდა? თუკი მაღარო არსებობდა, თანაც 5000 წლის მაღარო, ცხადია, მას კულტურული, ისტორიული და არქეოლოგიური ღირებულება ჰქონდა. სიტყვა „სტერილური“ აქ საერთოდ უადგილოა. სტერილური ძეგლია ვარძიაც, ამიტომ, მოდით, ავაფეთქოთ, დავანგრიოთ და გავიყვანოთ რკინიგზა ან ავტომაგისტრალი, შევქმნათ ინფრასტრუქტურა და დავასაქმებთ 1000 კაცს. დარწმუნებული ვარ, ინვესტორიც მოიძებნება. სავარაუდოდ, თურქი. ოშკის დაცვას რატომღა ვითხოვთ?! ის არც სტერილურია და, თურქების აზრით, ძეგლიც არაა!

ძალიან ვწუხვარ, ამას რომ ვწერ, მაგრამ სრულიად ნათელია, რომ ახალი ხელისუფლებაც სააკაშვილის გზას დაადგა და თეთრზე გვეუბნება, რომ შავია. უფრო სამწუხარო კი ისაა, რომ ყოველთვის მოიძებნება ერთი-ორი ვაი-მეცნიერი, რომელიც ხელისუფალთა საამებლად ყველაფერზე მოაწერს ხელს... მაგრამ მოვა დრო პასუხისგებისა. არავის ეგონოს, ამ ვანდალიზმს დრო მიივიწყებს და დამნაშავენი დაუსჯელნი დარჩებიან. და, გარწმუნებთ, ამ დროს ეს ვაი-მეცნიერები პირველნი იტყვიან, რომ საყდრისი უძველესი კულტურული, ისტორიული და არქეოლოგიური მნიშვნელობის ძეგლი იყო.

აფერუმ ჩვენს მეზობელ სომხებს. ერთ პაწაწინა ქვასაც კი არ დაუკარგავენ შთამომავლობას და ისტორიას; ერთ გამოჩენილ სომეხსაც კი არ დატოვებენ აღიარებისა და დაფასების გარეშე. ჩვენ კი, სულ სხვა ხალხი ვართ. გერმანელი მეცნიერები გვეუბნებიან: „უძველესი მაღაროა, 5000 წლისაა; გეხვეწებით, ნუ დაანგრევთ, მემკვიდრეობაა - კულტურულიც, ისტორიულიც და არქეოლოგიურიც“. ჩვენ კი, ვპასუხობთ: „არა, თქვენი ჭირიმე, შეგეშალათ; არც მაღაროა და არც ძეგლი, ერთი უბრალო ბორცვია. არავითარ ფასეულობას არ წარმოადგენს, თორემ ძეგლებზე ვზრუნავთ, 120 ძეგლის რეაბილიტაცია განვახორციელეთ. საყდრისი კი, ბორცვია და უნდა დავანგრიოთ“... და თქვენ, ხელისუფლებამ, დაანგრიეთ კიდეც.

თქვე დალოცვილებო, 120 კაცი რომ გადაარჩინოთ სიკვდილს, რა, უფლებამოსილი ხართ 121-ე მოკლათ? 120 ძეგლის რეაბილიტაცია უფლებას გაძლევთ 121-ე დაანგრიოთ? არავის მოუცია თქვენთვის ნგრევის უფლება! მაგრამ თავში აგივარდათ ძალაუფლება. გგონიათ, ყველაფრის უფლება გაქვთ! არც განიცდით და ვერც კი აღიქვამთ, რომ დანაშაული ჩაიდინეთ. თვითტკბობაში ბრძანდებით. სააკაშვილიც ასე იყო...

საზოგადოება აღშფოთებული და გაბრაზებულია. გაბრაზებულია სამართლიანად. თქვენ კი, ახალ ხელისუფლებას ვგულისხმობ, ამას არ იმჩნევთ, ვითომც არაფერი. საპარლამენტო უმრავლესობაშიც ხმას არავინ იღებს. ხელისუფლებასა და გაბრაზებულ ხალხს შორის უფსკრული ჩნდება. გული მწყდება, ამდენი ხალხი ადრე რომ არ გაბრაზებულიყო, შესაძლოა, საყდრისის აფეთქება ვერც გაგებედათ.

საყდრისის დანგრევა რომ დანაშაულია, ეს დანგრევამდეც ცხადი იყო ყველასთვის. ამაზე პატრიარქიც ქადაგებდა და ახლა დამნაშავეთა დასჯაც მოითხოვა. თქვენც, ანუ ხელისუფლებასაც, მშვენივრად გესმოდათ, რომ საყდრისის დანგრევა დანაშაულია, მაგრამ დანგრევა გსურდათ, ძალაც გქონდათ და ნათქვამია, - ძალა აღმართს ხნავსო. ოღონდ იცოდეთ: ზოგჯერ გუთანიც ტყდება...

მიკვირს, რა გააფთრებით იცავთ ინვესტორს. თქვენი თქმით, „სააკაშვილის ინვესტორს“, რომელთანაც, თურმე, არაფერი გაკავშირებთ. თუმცა, ნიუანსებში გარკვეული ხართ: ინვესტორს, ერთი „ბორცვის“ იმედად, 300 მილიონი ჩაუდია... და ეს „ბორცვი“ რომ არ დაგენგრიათ, 300 მილიონსაც ვერ ამოიღებდა და 3000 ოჯახსაც ვერ დაასაქმებდა. ამას რომ გვეუბნებით, ვერ ხვდებით, რომ შეურაცხყოფას გვაყენებთ?! მე, როგორც უცოდინარი და განუვითარებელი, გეკითხებით: ამ „ბორცვის“ დამუშავებას ინვესტორი რამდენ ხანს მოუნდება და მის დამუშავებას რომ მორჩება, რას იზამს, გაჩერდება?! ხომ გვეუბნებით, - ამ „ბორცვის“ გარდა, დასამუშავებელი არაფერი დარჩაო. მერე რა ელის ბოლნისს და ბოლნისელებს?! ვიცით, ვიცით, რაც ელის. ბოლნისის სიონს დაანგრევთ, იქ სასტუმროს ააშენებთ და 300 კაცს დაასაქმებთ. მერე კიდევ მოიფიქრებთ, რა ააფეთქოთ და დაანგიოთ. საერთოდ, წინადადება შემომაქვს: ყოველწლიურად წარმოგვიდგინეთ პროექტი, რომელ ძეგლებს დაანგრევთ, შემდეგ კი, მათ ნაცვლად, რას ააშენებთ და რამდენ ადამიანს დაასაქმებთ. არ დაგავიწყდეთ, პრეზიდენტი მარგველაშვილიც ჩააყენეთ საქმის კურსში. თორემ ისეთ რამეს იტყვის, ინვესტორი შეიძლება სულ გაგექცეთ ქვეყნიდან. თქვენ საყდრისი უკვე ერთი კვირის დანგრეული გაქვთ, მარგველაშვილი კი დღეს გეუბნებათ: ნუ დაანგრევთ საყდრისს, სასამართლო პროცესი მიდისო.

აკი გითხარით, დამნაშავეებად თავს არ გრძნობთ, ვერც კი აღიქვამთ, რა ვანდალიზმი ჩაიდინეთ, მაგრამ დამნაშავენი ხართ! დამნაშავენი არიან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ანთიძე და კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. ორივე დანაშაულის ჩამდენი და უშუალო მონაწილეა. პირადად მე საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას და მათ დაპატიმრებას ვითხოვ და არა უბრალოდ თანამდებობიდან გათავისუფლებას, მაგრამ ამ დანაშაულს თანამონაწილენიც ჰყავს. თანამონაწილეა მთელი მთავრობა და პასუხისმგებელი ბრძანდებით, პირადად თქვენ, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. ვერავინ დამაჯერებს, რომ არ იცოდით ამ მზაკვრული და ვანდალური გეგმის შესახებ. მეტიც, არაფერი გააკეთეთ ამ დანაშაულის შესაჩერებლად. თანამონაწილენი და პასუხისმგებლები არიან: კულტურის და ძეგლთა დაცვის ყოფილი მინისტრი გურამ ოდიშარიაც, ბიძინა ივანიშვილიც და მიხეილ სააკაშვილიც, რადგან სამივემ მოაწერა ხელი საყდრისისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის ჩამორთმევა-გაუქმებას.

თქვენ, ანუ ხელისუფლება რომ მიზანმიმართულად გეგმავდით საყდრისის დანგრევას, ეს იქიდანაც ჩანს, რომ საყდრისი 13 დეკემბერს დაანგრიეთ, მაშინ, როცა ჩვენ ყველა ბათუმში ვიყავით და 14 დეკემბრის საპროტესტო აქციისთვის ვემზადებოდით, ანუ იმ ხალხის უმეტესი ნაწილი, ვინც საყდრისთან მორიგეობდა, ვინც საყდრისის გამო საპროტესტო აქციებს მართავდა, მოკლედ, ვინც საყდრისისთვის გულწრფელად იბრძოდა, ბათუმში იყო და საყდრისში ჩასვლას ვეღარ მოასწრებდა. თქვენ, ხელისუფლებამ, ეს იცოდით... და ეს ვითარება ვერაგულად, მუხანათურად გამოიყენეთ. საყდრისი დაანგრიეთ.

მინდა შეგახსენოთ თქვენ, ანუ ხელისუფლებას, რომ სამშობლოს სიყვარული და წინაპრების პატივისცემა სადღეგრძელოებით არც განისაზღვრება და არც შემოიფარგლება. ჩვენ არც თქვენზე ნაკლებად გვიყვარს სამშობლო ( მეტად თუ არა) , არც თქვენზე ნაკლები გვიბრძოლია სამშობლოსათვის ( მეტი თუ არა), არც თქვენზე ნაკლები შეხება გვაქვს მეცნიერებასთან (მეტი თუ არა) და არც თქვენზე ნაკლები ცოდნა და სიბრძნე გვაქვს (მეტი თუ არა). მაინტერესებს, ვისგან მიიღეთ ქართული კულტურის განადგურების უფლება? რა უფლებით შლით ქართველი ხალხის ისტორიას? და, სხვათა შორის, რა უფლებითა და მანდატით ნიშნავთ თანამდებობებზე ადამიანებს, რომლებიც აღმშენებლობის ნაცვლად, ქვეყანას აოხრებენ?

სახეზეა გამოუსწორებელი ტრაგედია - დაანგრიეთ საყდრისი, სამუდამოდ აღგავეთ პირისაგან მიწისა უძველესი ძეგლი. ჩვენი ბრძოლაც, მეცნიერების ბრძოლაც, ახალგაზრდობის ბრძოლაც, ღია მიმართვები და წერილები, ყველაფერი დარჩა ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსა შინა. ახლა საზოგადოება უკიდურესადაა აღშფოთებული. მისი უდიდესი ნაწილი გულწრფელია და მოითხოვს დამნაშავეთა დასჯას. მცირედი ნაწილი პოლიტიკურ სარგებელს ეძებს. პოლიტიკურ სარგებელს ეძებს ბევრი მათგანიც, ვინც თქვენსავე გუნდსაა მიკედლებული. ერთნი ივანიშვილს ადანაშაულებენ, მეორენი - სააკაშვილს, მესამენი - ორივეს ერთად. სხვათა შორის, თქვენ, ანუ ხელისუფლებას, ირაკლი ღარიბაშვილსაც და ბიძინა ივანიშვილსაც (რომელიც ხელისუფლებაში აღარაა) გადანაშაულებთ თქვენივე მომხრეების 90%-ი, მაგრამ ამის თქმას საჯაროდ ვერ ბედავენ, ხოლო თქვენს ირგვლივ მოკალათებული მტრები (რომლებსაც ერთგული მეგობრების ნიღბები აქვთ მორგებული) გადანაშაულებენ კიდეც, სხვისი პირითაც ამბობენ ამას და სხვისი ხელითაც მოქმედებენ.

მე კი, პირდაპირ გწერთ, რასაც ვფიქრობ... და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ დამნაშავენი ხართ! მაგრამ აქ ფარულ აქცენტებს აქვს მნიშვნელობა, რაზეც მთელი საქართველო ლაპარაკობს. თქვენ კი, არ იმჩნევთ: აქვს თუ არა ამ საქმეს უშუალო შეხება თქვენს, ანუ ხელისუფლების ჯიბესთან და პირადად ივანიშვილის ჯიბესთან?

ქართული მედია ერთი წელია ცდილობს, გაერკვეს, - ვინ დგას ბოლოს და ბოლოს „არემჯი გოლდის“ უკან. კითხვის ნიშნები აქ არ იქნებოდა, რომ არა ერთი აუხსნელი შეუსაბამობა. საყდრისისთვის ძეგლის სტატუსის ჩამორთმევას ხელი ერთდროულად მოაწერა ივანიშვილმაც და სააკაშვილმაც. და ხელი იმ დროს მოაწერეს, როცა ურთიერთდაპირისპირებისა და კონფრონტაციის პიკზე იყვნენ. ამ კომპანიის ირგვლივ სრულიად დამაბნეველი ხალხი ტრიალებს. ამ ადამიანებს კავშირი აქვს რუსეთთანაც, ამერიკასთანაც და ევროპასთანაც. ძველ ხელისუფლებასთანაც და ახალ ხელისუფლებასთანაც. ძველ ბიზნესწრეებთანაც და ახალ ბიზნესწრეებთანაც. გულწრფელად ვამბობ, მე ჯერ ვერ გავერკვიე, ვის ჯიბესთან აქვს კავშირი საყდრისს. ინფორმაცია ბევრი მაქვს, მაგრამ ეს ინფორმაცია დიდ და რთულ ლაბირინთს ქმნის, რომლიდანაც გამოსავალი ჯერ ვერ მოვძებნე, მაგრამ გპირდებით, რომ მოვძებნი. მანამდე კი, შეგახსენებთ ცნობილ ფრაზას გაიდაის ფილმიდან: „მე მღრღნის ბუნდოვანი ეჭვები“... და ეს ეჭვები საზოგადოებასაც ღრღნის.

ერთი კი ნათელია. ბიძინა ივანიშვილი საზოგადოების წევრია; და არა უბრალო წევრი, არამედ ამ საზოგადოების ყველაზე გავლენიანი წევრი. გნებავთ, ყველაზე გავლენიანი მოქალაქე. აკი დააფუძნა ამავე სახელწოდების ორგანიზაცია. სხვათაშორის, ბატონი ბიძინა გვეუბნებოდა, - ამ ორგანიზაციამ მთავრობა საზოგადოების სახელით უნდა გააკონტროლოსო; საზოგადოებაში სამოქალაქო და პოლიტიკური კულტურის ამაღლებაზე უნდა იზრუნოსო. ჰოდა, ახლა ეს საზოგადოება ეკითხება საზოგადოების ყველაზე გავლენიან წევრს, ახლა ამ საზოგადოებას აინტერესებს: ბატონო ბიძინა, რა უფლებითა და მანდატით მოაწერეთ ხელი საყდრისისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის გაუქმებას? რატომ არ შეუშალეთ ხელი საყდრისის ნგრევას? არავის სჯერა, რომ თქვენ ამისი ძალა არ გქონდათ! რა ვალი გვაქვს ასეთი „არემჯი გოლდისა“, რომ საყდრისი დაანგრევინეთ? ვის ჯიბესთან აქვს კავშირი „არემჯი გოლდს“? და ბოლოს, გაქვთ, თუ არა პირადად თქვენ კავშირი „არემჯი გოლდთან“? ამ კითხვაზე საზოგადოება ელის პასუხს, და პასუხს ელის არა 5-კაციანი საზოგადოება, არამედ მთელი საქართველო.

P.S. ამ ვანდალიზმის მონაწილეა არჩილ კბილაშვილი, რომელმაც ჯერ პროკურატურაში გააფუჭა ყველაფერი, რისი გაფუჭებაც შეეძლო და ახლა საყდრისის გამანადგურებელთა რიგებში "ბრწყინავს". მისი კომენტარები დემაგოგიისა და უსინდისობის მწვერვალია. მიდით, ახლა, პროკურატურის რეფორმა დაავალეთ, რომ ბოლომდე დაანგრიოს, რაც ვერ მოასწრო!

ირმა ინაშვილი
2014 წლის 22 დეკემბერი. ბრიუსელი.

READ MORE - „მე მღრღნის ბუნდოვანი ეჭვები“ - ირმა ინაშვილის განცხადება

ადვოკატი: ორთაჭალის მეშვიდე საპყრობილეში 4 პატიმარი შიმშილობს

22:54 08.12.2014
ორთაჭალის მეშვიდე საპყრობილეში პატიმრები შიმშილობენ. გიორგი კვიციანი, გიორგი ბალავანიშვილი და ნესტორ მუსკუდიანი მშრალი შიმშილობის დაწყების მიზეზად, მათი უფლებების დარღვევას ასახელებენ.

დიანა მარტიაშვილი, ადვოკატი: „მსჯავრდებულები ბასრი საგნით, სხეულზე ყოველდღიურად თვითდაზიანებებს იყენებენ. ასეთ დამამცირებელ პირობებში ცხოვრებას მათ სიკვდილი ურჩევნიათ. სამედიცინო დახმარებაზე უარს აცხადებენ. მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაყვაძეს ვესაუბრე და ციხის ადმინისტრაციას არაერთხელ მივმართეთ, მაგრამ არაფერი გამოსწორდა. პატიმრები იმყოფებიან არაადამიანურ პირობებში, მათზე მიმდინარეობს ფსიქოლოგიური ზეწოლა და არსებობა უწევთ სიცოცხლისთვის შეუსაბამო პირობებში, ელემენტარულად ციხის მაღაზიით სარგებლობა ეკრძალებათ…

მეშვიდე საპატიმრო არის ცოცხალი სასაკლაო, ვერცერთი ხელისუფლების პირობებში ვერ მოვახერხეთ მისი დახურვა, ან პრობლემების გამოსწორება.

14 დეკემბერს, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად აქციას გავმართავთ, სადაც მეშვიდე დაწესებულებაში არსებულ უმძიმეს მდგომარეობას გავაპროტესტებთ“.

სასჯელაღსრულების სამინისტრო პატიმართა ბრალდებებს უარყოფს…

READ MORE - ადვოკატი: ორთაჭალის მეშვიდე საპყრობილეში 4 პატიმარი შიმშილობს

"თქვენი პარტიის თავმჯდომარე გააჩერეთ, სულელურ განცხადებებს რომ აკეთებს”

21:50 12.11.2014
მედია პრემიერსა და კოალიციის წევრებს შორის დახურულ კარს მიღმა შეხვედრაზე მომხდარ კიდევ ერთ დეტალს ასაჯაროებს. უკვე ცნობილია, რომ ამ შეხვედრას ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა და ეს თინა ხიდაშელმა დაადასტურა კიდეც.

შეხვედრაზე ივანიშვილმა "რესპუბლიკური პარტიის" წევრებს ჰკითხა, რას აპირებდნენ ისინი და იქვე ურჩია, რომ სულელურ განცხადებებს ნუ გააკეთებენ.

„ვიცოდი, რომ კოალიციისა და პრემიერის შეხვედრას ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა. უბრალოდ მაინტერესებდა, დღეს, დღის განმავლობაში რომელიმე მათგანი თუ დაადასტურებდა ამას. როგორც აღმოჩნდა, თინა ხიდაშელმა დაადასტურა, რომ შეხვედრაზე ნამდვილად იმყოფებოდა ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა მან არ ისურვა იმაზე საუბარი, თუ რა თემებზე იყო დახურულ კარს მიღმა საუბარი.

ტრადიციულად, თქვენ იცით, რომ მე კარგი სახელისუფლებო წყარო მყავს. ამჯერად ბიძინა ივანიშვილის განწყობა უნდა გადმოგცეთ „რესპუბლიკური პარტიის" მისამართით. მან გაუგებარი უწოდა „რესპუბლიკური პარტიის" მოქმედებებს. ის, რომ მას ძმები ბერძენიშვილები არ უყვარს, ეს დიდი ხანია ცნობილია. და თქვა ასეთი მკაფიო ფრაზები, რომ „ან გამარკვიეთ, რა გინდათ ან თუ წასვლა გინდათ, წაბრძანდით". ნუ მე ჟარგონებს არ ვიმეორებ. და ასევე „თქვენი პარტიის თავმჯდომარე გააჩერეთ, სულელურ განცხადებებს რომ აკეთებს". როგორ ჩანს ბიძინა ივანიშვილმა ამაში იგულისხმა ხათუნა სამნიძის განცხადება, რომ „რესპუბლიკური პარტია" სოლიდარობას უცხადებს ირაკლი ალასანიას. ასე რომ, მთავარი მოვლენები ჩვენ ჯერ კიდევ წინ გველოდება და „რესპუბლიკელებს" აუცილებლად მოუწევთ თავიანთი არჩევანის გაკეთება. მე როგორც ვიცი, ძმები ბერძენიშვილები ძალიან რადიკალური გადაწყვეტილებების მომხრეები არიან. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტის თავმჯდომარე, ეს ალბათ უახლოეს რამდენიმე დღეში გამოჩნდება",-განაცხადა ელისო კილაძემ "პირველ რადიოსთან".

READ MORE - "თქვენი პარტიის თავმჯდომარე გააჩერეთ, სულელურ განცხადებებს რომ აკეთებს”

სრულიად საქართველო დაპირისპირებათა ავადმყოფურმა ქსელმა მოიცვა!

წყარო reportiori.ge
17:50 02.11.2014
ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ყოფილი ლიდერი და პარტია „იმედის" თავმჯდომარე ირინა სარიშვილი ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას ეხმაურება და აღნიშნულზე საკუთარ „facebook"-გვერდზე წერს.

„ქაქუცა ჩოლოყაშვილის და მამა გაბრიელის დაპირისპირება გვაკლდა სრული ბედნიერებისთვის!!!!!!!!!!!

თბილისის მერიავ, საკრებულოვ და თავად მერო!!!

ასეთი მიზანმიმართული ბრიყვები ხართ მართლა თუ უბრალოდ თქვენდაუნებურად გამოგდით, რასაც აკეთებთ?!!

თუ მაინცდამაინც ამ ქუჩისთვის უნდა მიგეცათ მამა გაბრიელის სახელი, მეორე ნაწილი - ხმელნიცკი მაინც შეგეცვალათ! ან დაილია ქუჩები და გამზირები???

ქაქუცა ერთგვარი სიმბოლოა საქართველოსი და მის მიმართ ერთი ადამიანი არ არსებობს უარყოფითად განწყობილი, უფრო სწორად, დღემდე არ არსებობდა!

მამა გაბრიელი მორწმუნე საზოგადოებაში ერთხმად მიღებული სიწმინდეა და არც სხვა კონფესიები ან ათეისტები გამოხატავდნენ მის მიმართ რაიმე სახის პრეტენზიას! ოღონდ ესეც დღემდე!!!

რამ გიბიძგათ ასეთი „ბრძნული" გადაწყვეტილებისკენ?!

ღრმა ეკლესიურობამ?? ოღონდაც ეგ არა რა!!! რაც თქვენ გააკეთეთ, ამით უდიდესი დარტყმა მიაყენეთ ქართულ ეკლესიას, რადგან ქაქუცა სრულიად საქართველოსთვის ეროვნული გმირია და მისი სახელი, ცხოვრება მთლიანად, ერთგულების, ვაჟკაცობის, ღირსების სინონიმია!!! ხოლო მამა გაბრიელის სახელის დარქმევა ქაქუცას სახელობის ქუჩისთვის, სხვა არაფერია, თუ არა მართლმადიდებელთა შიგნით ახალი დაპირისპირების პროვოცირება, რაც უკვე ხვალიდან დაიწყება და გასცდება ერთი კონკრეტული ქუჩის საზღვრებს...

ვერ ხედავთ, როგორ ავადმყოფურად რეაგირებს ხალხი ყველანაირ სიახლეზე, თუნდაც წვრილმანზე, როცა დადებითი ემოციებიც კი აგრესიაში გადადის და საყოველთაო დაპირისპირების საგანი ხდება?!!!

ხალხს აგროვებთ 15 ნოემბრის აქციისთვის???

თუ უბრალოდ ვერ აზროვნებთ???

ან აქვს კი ამას მნიშვნელობა?!!!!!!!!! არა, რადგან სამწუხაროდ, ამ პროვოკაციას ბევრი წამოეგება!


P.შ. ცნობისათვის: პირადად მე არანაირად არ მაღელვებს ზოგადად ქუჩების, სკვერების, მოედნების სახელწოდებების და ძეგლების თემა... ასეთი ვარ, რა ვქნა, არ ნიშნავს ეს ჩემთვის არაფერს, სხვა ღირებულებები ბევრად მეტად ფასობს ჩემთვის. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ პირადად მე არანაირ მნიშვნელობას არ ვანიჭებ, რომელ ქუჩას ვისი სახელი ჰქვია (გია ჭანტურიას სახელობის ქუჩის და ძეგლის ჩათვლით). მაგრამ როცა ამ ფორმით და ამ დატვირთვით, თან ასეთ დროს უკვე მერამდენედ ასეთი რამ ხდება, მეც მიჩნდება პროტესტის გრძნობა, არა ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, არა მამა გაბრიელის, არამედ თქვენი უტვინო, უზნეო, ანტიქრისტიანული და ანტიეროვნული გადაწყვეტილებების მიმართ!!!


რა დროს პოლიტიკაა, სრულიად საქართველო წვრილმანიდან დაწყებული მსხვილმანით დასრულებული, დაპირისპირებათა ავადმყოფურმა ქსელმა მოიცვა! ამ დროს ქვეყანა თავზე გვენგრევა და ვერ გაგვიგია!!!

სტატუსი: თქვენ მიკარნახეთ როგორია, მე მართლა არ ვიცი!" - წერს ირინა სარიშვილი.

READ MORE - სრულიად საქართველო დაპირისპირებათა ავადმყოფურმა ქსელმა მოიცვა!

გუბაზ სანიკიძე დუმილს არღვევს

17:50 02.11.2014
რატომ დაბლოკეს ტელევიზიებმა, როდის ჩაატარებს კომიტეტის სხდომას პანკისში და რას ურჩევს ნაციონალებს გუბაზ სანიკიძე.

კითხვაზე, რატომ აღარ ჩანხართ და აქტიურობთ, ხელისუფლებაში მოსული ყველა ექსოპოზიციონერი ბრაზობს. არგუმენტიც ყველას ერთი აქვს _ იმიტომ, რომ ახლა ხელისუფლებაში ვართო, ამბობენ. არადა, საყვირალი და სატკივარი ამ ქვეყანაში, აშკარად არ გამოლეულა. იგივე არგუმენტი მოიშველია ქუთაისის მაჟორიტარმა და დიასპორებისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, გუბაზ სანიკიძემაც. იმის მიუხედავად, რომ არც ქუთაისი აყვავებულა, არც ჩვენი დიასპორები გაძლიერებულა და უცხოეთში გაფანტული ქართველობა დაბრუნებულა და არც ნაციონალური მოძრაობა გამქრალა რადარებიდან. სამაგიეროდ, ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომელიც სანიკიძეს ერთ წელზე მეტია არავისთვის მიუცია, ბევრ საინტერესო რამეს გვიყვება და აცხადებს, რომ კახა შარტავა ისევ პარტიაშია და ეროვნული ფორუმის სტრუქტურებს აქტიურად აშენებს, რამდენიმე ტელევიზიამ მისი კომენტარი მიზანმიმართულად დაბლოკა, მალე კომიტეტი გასვლით სხდომას პანკისში ჩაატარებს, დიასპორების ბიუჯეტი კი გაისად მინიმუმ ორჯერ გაიზრდება. გუბაზ სანიკიძე აანალიზებს გარესაფრთხეებს, სამეზობლოში მიმდინარე ორ ომს, რუსულ-აფხაზურ პროცესებს, ერს სააკაშვილის დაცინვისკენ მოუწოდებს და ნაციონალებს პრაქტიკულ რჩევებსაც აძლევს.

- ბატონო გუბაზ, როგორ ხართ, სად ხართ და რატომ აღარ აქტიურობთ?
- კარგად ვარ და ვარ საქართველოში. როცა პოლიტიკოსი ოპოზიციიდან ხელისუფლებაში ინაცვლებს, რა თქმა უნდა, მისთვის ვითარება იცვლება, თუმცა ვერ გამიგია, აქტიურობა რას დავარქვა. იმას გულისხმობთ, ტელევიზორში ხშირად რატომ არ ვჩანვარ?

- არც პარლამენტში ჩანხართ, არც ქუთაისში... ასე ის ხალხი ფიქრობს, ვინც ჯერ კიდევ 1 წლის წინ მერიაში, მაჟორიტარის ოთახის კარზე ლენტები გაგიკრათ.
- სხვათა შორის, კარი შეეშალათ, ჩემი კარი არ იყო. მე ჩემი საქმე მაქვს - დიასპორებთან ურთიერთობასა და კავკასიის საკითხებზე ინტენსიურად ვმუშაობ.

- ეროვნული ფორუმი, პარტიულად, რა მდგომარეობაშია და სად არის კახა შარტავა, აქტიურ პოლიტიკაში აღარასოდეს დაბრუნდება?
- პოლიტიკაში დაბრუნებას რას ეძახით, გამაგებინეთ. ხშირად გამოჩენას ტელევიზორში? შარტავა არსად წასულა, პარტიაშია და ჩემთან ერთად ინტენსიურად მუშაობს, ოღონდ ფუნქციები გვაქვს გაყოფილი - მე საპარლამენტო საქმიანობას ვეწევი, პარტიულ სტრუქტურებს კახა შარტავა აგებს და ამ საკითხზე პრესკონფერენციების ჩატარება საჭიროდ არ მიმაჩნია. დღეს ჩვენი პარტია ძალიან ძლიერი და მრავალრიცხვოვანია და ამ საქმეში შარტავა და რეზო შავიშვილი აქტიურად არიან ჩართულნი. პარტიას ერთი თავმჯდომარე აღარ ჰყავს, პოლიტსაბჭო მართავს და ვფიქრობ, ეს სწორი მიდგომაა.

- ერთი წლის წინ ,,ფორუმისა’‘ და ,,ქართული ოცნების’‘ გაერთიანებაზეც იყო საუბარი, რატომ გადაიფიქრეთ?
- გადავწყვიტეთ, რომ ორი ერთს სჯობია.

- ე.ი. კოალიცია რომ დაიშალოს, 2016 წელს პარლამენტში მაინც შეხვალთ?
- ეგ მარჩიელობას ჰგავს. აქ იმდენი დაშვებაა, შესვლა-არშესვლა შემთხვევითობას ემსგავსება. ,,ოცნებაში’‘ 6 პარტია ვართ და ცალკეული განცხადებების მიუხედავად, ცალკე გასვლას არავინ ფიქრობს. ეს ხომ სიმპათია-ანტიპათიაზე კი არა, პრაგმატულ ინტერესებზეა დამოკიდებული. პირდაპირ ვთქვათ, ასეთი ინტერესი დღეს არავის აქვს. ეს არც ქვეყნის ინტერესში შედის, რადგან ახლა საქართველოს შიდაპოლიტიკური რყევები არ სჭირდება.

- ასეთი რყევები უკვე არის და ამას, პირველ რიგში, ხელისუფლება უწყობს ხელს შიდაკინკლაობით.
- ამ თემების გაშლა ,,ოცნებას’‘ არ აწყობს, მაგრამ რასაც ხალხი და მედია უკვეთავს, იმას აკეთებენ პოლიტიკოსები და არა პირიქით. სხვათა შორის, რამდენჯერმე სხვადასხვა მედიასაშუალებას კომენტარიც მივეცი პრემიერ-პრეზიდენტის ე.წ. დაპირისპირებაზე და არ გაუშვეს, რადგან სკანდალური არაფერი მითქვამს. ახლა სათქმელს თქვენი საშუალებით ვიტყვი - ეს ე.წ. კინკლაობა პერსონების კი არა, კონსტიტუციის პრობლემაა. ანუ კანონში მარტივ ქართულ ენაზეა ჩასაწერი, ვის რა უფლება-მოვალეობები აკისრია. გუბაზ სანიკიძის გაუჩინარების მითი მარტო ჩემი ბრალი არ არის! თემები, რაც დღეს ქვეყანაში ტრიალებს, არ მაინტერესებს, სისულელეა. აი, მონიტორინგი კი, ვინ რამდენი დახარჯა და საქმიანი კრიტიკა, კარგია, რადგან პოლიტიკოსმა არ უნდა ჩამოიძინოს. ადამიანი ფხვიერი არსებაა და ყოველთვის კომფორტს ეძებს.

- თქვენც ეძებთ კომფორტს?
- მუშაობის დროს კი. თავად ხედავთ, ძალიან კარგი კაბინეტი და ბიბლიოთეკა მაქვს. ეს ჩემთვის უმაღლესი დონის კომფორტია. ჩემს ბიბლიოთეკაში 8 000 წიგნია და კაბინეტში ,,1000 რჩეული’‘ მიდევს.

- ალბათ, დუმილშიც არის გარკვეული კომფორტი. თუმცა ერთი ,,არაკომფორტული’‘ განცხადება თქვენც გააკეთეთ - თუ დიასპორების ბიუჯეტი გაისად არ გაიზრდება, კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს დავტოვებო. რა პრობლემები აქვს კომიტეტს და კონკრეტულად რაში არ გყოფნით ფული?
- საკითხი სხვანაირად დგას - ჩვენი ერის მეოთხედი ქვეყნის გარეთაა და მათ გარეშე ქვეყანას ფეხზე ვერ დავაყენებთ. აზერბაიჯანი ნახევარ მილიარდ დოლარს ხარჯავს დიასპორებზე, ჩვენ კი მილიონ ლარსაც არა. საქმე მარტო ფულში არ არის, დიასპორებთან ურთიერთობა თუნდაც ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხია. ძველის გარდა, ახალი დიასპორებიც გვაქვს, რომლებიც საქართველოს მოწყვეტილია. რამდენიმე პროექტიც განხორციელდა, მაგალითად, ინტერნეტტელევიზია, ტელეგაკვეთილები... თუმცა, მარტო ქართული ცეკვითა და ჩოხა-ახალუხის ჩატანით ქართველობას ვერ შევინარჩუნებთ. დიასპორებთან ურთიერთობის გრძელვადიანი პროექტები გვჭირდება. გაისად ჩვენი ბიუჯეტი 2, 3 მილიონამდე მაინც უნდა გაიზარდოს. კომიტეტის გასვლითი, დახურული სხდომის ჩატარებას ვაპირებთ პანკისის ხეობაში. მანამდე, ნოემბრის შუა რიცხვებში, ახმეტაში ჩასვლას ვგეგმავთ. მინდა, სხდომები ახალქალაქსა და მარნეულშიც ჩავატაროთ. ამ პროცესში დავით უსუფაშვილი და ირაკლი ღარიბაშვილი აქტიურად არიან ჩართულნი.

- პრეზიდენტს არც თქვენ ელაპარაკებით?
- არა, რა შუაშია. პრეტენზიები არავის მიმართ მაქვს. უბრალოდ, ეს საკითხები პრემიერის გადასაწყვეტია. თორემ პრეზიდენტთან შეხვედრაც მქონდა და ჩვენი საქმიანობის შესახებ მოკლე ინფორმაციაც მივაწოდე. რაც შეეხება კომიტეტის მუშაობას, დახურული სხდომები ძალიან ხშირად გვაქვს და მათ პირდაპირ ეთერში არ ვუშვებთ, რადგან რაღაც თემების გახმაურება ქვეყნის ინტერესებს დააზიანებს. დღე და ღამე ვმუშაობ და არაა საჭირო, ეს ტელევიზიაში ჩანდეს. ძალიან ბევრი მტერი ჰყავს ამ ქვეყანას, რომ ყველაფერი სააშკარაოზე გამოვიტანოთ.

- ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, დიასპორების როლი უნდა გაძლიერდესო. ეს უბრალოდ განცხადება იყო განცხადებისთვის, თუ კონკრეტული სტრატეგია არსებობს?
- კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით - ძალიან მალე სტამბოლის ქართული კათოლიკური მისიის ფონდის საკითხის საჩვენოდ გადაწყვეტას ველი. იქ 85 000-მდე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და 30 წელია, ეს საკითხი ვერ გადაწყდა. ახლა პროცესი დაიძრა. რამდენიმე დღის წინ, პრემიერის დავალებით, სტამბოლშიც ვიყავი. ამ საქმეს კარგი პირი უჩანს. თუმცა ამას, რა თქმა უნდა, არავინ აშუქებს.

სრულად>>>

READ MORE - გუბაზ სანიკიძე დუმილს არღვევს

ალასანიას მეუღლე: სხვათაშორის, ეს ნაციონალებსაც არ დაუბრალებიათ [video]

17:50 02.11.2014
ნათია ფანჯიკიძე: ეს კორუფცია "კარგი სიურპრიზი" იყო... სხვათაშორის, ეს ნაციონალებსაც არ დაუბრალებიათ

ტელეკომპანია "იმედის" პროგრამა "დღის შოუს" სტუმარია, ფსიქოლოგი, ირაკლი ალასანიას მეუღლე, ორი შვილის დედა და უბრალოდ ქალი, ნათია ფანჯიკიძე.

იხილეთ ვიდეო

READ MORE - ალასანიას მეუღლე: სხვათაშორის, ეს ნაციონალებსაც არ დაუბრალებიათ [video]

ხათუნა ხოფერია: კვესიტაძეს, ვინ მოგცა უფლება ეთერში ტყუილების გასაჟღერებლად?!

ავტორი ალა გრიგალაშვილმა, reportiori.ge
17:30 02.11.2014
საქართველოს პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი, ზურაბ ჟვანიას მეგობარი ხათუნა ხოფერია გადაცემა „განსხვავებულ აქცენტებს" ეხმაურა, რომელიც შაბათს, ტელეკომპანია „რუსთავი 2-ის" ეთერში გავიდა.

„კვესიტაძის გადაცემას ვუყურე!!!!!!! უფრო სწორედ, კვესიტაძის გადაცემის მეშვეობით, ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან, ჟვანიას ოჯახის და პროკურატურის დაშანტაჟების მორიგ მცდელობას ვუყურე!!!!!

1. კვესიტაძემ კიდევ ერთხელ უჩვენა საზოგადოებას, (ამჯერად, ვიდეო მასალა) რომ ჟვანიას ნამდვილად ჰქონდა სისხლჩაქცევები და დაზიანებები თავის ქალაზე.!

2. გადაცემა იყო პანიკური, აშკარად ეტყობოდა, რომ დაუკვეთეს და ორ საკითხს ითვალისწინებდა: ა) ჩაჩუასთვის მხარდაჭერის და მისი გადარჩენისთვის ბრძოლის დემონსტრირებას. ბ) ოჯახის კიდევ ერთხელ დაშანტაჟებას!

3. არანაირი სიახლე გადაცემაში არ თქმულა.

4. იყო პირდაპირი მუქარა ამერიკის ფედერალური ბიუროს დასკვნის რაღაც "დელიკატური" ჩანაწერის გასაჯაროების!!!!!!
...და ა. შ.

კვესიტაძე, შე უნამუსო, უტვინო და უღირსო "ჟურნალისტო"!!!!

ვინ მოგცა უფლება, ასე უაპელაციოდ და საგანგაშოდ მიმართო საზოგადოებას! გამოიყენო საეთერო დრო, ტყუილების გასაჟღერებლად, ადამიანებში ცრუ განწყობის შესაქმნელად!
რა გაქვთ სათქმელი?????
თქვით!!!!!!!
მაინც ყველამ იცის რასაც აბრალებთ და როგორც სვრით ცხონებულის სახელს!!!!
თქვით!!!!
ნუ გვაშანტაჟებთ!!!!!
და რა???? რა შეიცვლება მაგით????
რას დაამტკიცებთ მაგ ტალახის სროლით?!... რომ ზურა გაზით გაიგუდა???? მაგით ხომ არაფერი იცვლება!!!!!
ზურა მოკალით!!!!! ჰაკიმ ფაშას ფოტოებზეც და შენ მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაშიც ჩანს, რომ ზურას სიცოცხლეში მიაყენეს თავის ქალაზე დაზიანება!!!!!
მერე მოკლეს!!!!!!!!!! მერე მოკალით!!!!!
აი, ესაა სიმართლე!!!!
არ გვეშინია, რაც გინდათ ის თქვით!!!! (სტილი დაცულია)", - წერს ხათუნა ხოფერია.

READ MORE - ხათუნა ხოფერია: კვესიტაძეს, ვინ მოგცა უფლება ეთერში ტყუილების გასაჟღერებლად?!

ეს ძალიან დიდი სკანდალია!

18:30 01.11.2014
რუსულენოვანი საერთაშორისო გამოცემის „Совершенно секретно"-ს 2014 წლის 1-8 ივლისის ნომერში გამოქვეყნებული სკანდალური სტატიის - „იერიში ტვინებზე" - ქართული თარგმანის წაკითხვა „ასავალ-დასავალის" ამავე ნომერში შეგიძლიათ.

მე კი, წინამდებარე წერილში ყურადღებას გავამახვილებ ზემოხსენებული სტატიის ერთ კონკრეტულ მონაკვეთზე, სადაც საუბარია, რომ 2007 წლის 7 ნოემბერს საქართველოს ხელისუფლებამ მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ აკრძალული ფსიქოტრონული იარაღი გამოიყენა!

ალბათ, კარგად გემახსოვრებათ იმ ავბედით დღეს რუსთაველის გამზირზე მოშლიგინე პოლიციის „პიკაპები", რომლებზეც უცნაური აპარატურა იყო დამაგრებული.

იმ დღეებშმი ყველა ბჭობდა, თუ რა აპარატურა იყო ეს და რისთვის დასჭირდათ მისი გამოტანა რუსთაველის გამზირზე, როცა მშვიდობიანი აქცია რეზინის ტყვიების, ცრემლსადენი გაზისა და წყლის ჭავლის გამოყენებით ისედაც დაშლილი იყო.

როგორ „Совершенно секретно"-ს სტატიაში ვკითხულობთ, 2007 წლის 7 ნოემბერს თბილისში დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოყენებული ის „უცნაური აპარატურა" სპეციალური აკუსტიკური იარაღი - Medium Range Acoustic Device - იყო, რომელიც სააკაშვილის ხელისუფლებამ ამერიკელებისგან მიიღო და რომელიც ამერიკელებმა მანამდე ერაყელი ბოევიკების წინააღმდეგ გამოსცადეს.

მოკლედ, სააკაშვილის ხელისუფლებამ საკუთარ მშვიდობიან მოსახლეობას რეზინის ხელკეტებით დაბეგვა, რეზინის ტყვიებით დაცხრილვა და გაზით დაწამვლა არ აკმარა და მათ წინააღმდეგ აკრძალული ფსიქოტრონული იარაღიც გამოიყენა!

ძვირფსო მკითხველო, ეს ძალიან დიდი სკანდალია!

ამ სკანდალის გამო საქართველოს პროკურატურამ დაუყოვნებლივ უნდა აღძრას სისხლის სამართლის საქმე სააკაშვილის წინააღმდეგ და დამატებითი ბრალი წაუყენოს ვანო მერაბიშვილს!

დიახ, მშვიდობიანი მანიფესტანტების წინააღმდეგ აკრძალული ფსიქოტრონული იარაღის გამოყენება საერთაშორისო სამართლით კვალიფიცირდება, როგორც დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ და 2007 წლის 7 ნოემბერს სააკაშვილ-მერაბიშვილის ხელისუფლებამ სწორედ ეს უმძიმესი დანაშაული ჩაიდინა!

ამის დეტალურ დასაბუთებას ქვემოთ შემოგთავაზებთ, თუმცა, მანამდე ნაცპროვოკატორების, ნაცლიბერასტებისა და ნაცმიდრეკილების გასაგონად ერთი რამ მინდა განვმარტო: რუსულენოვანი საერთაშორისო გამოცემა „Совершенно секретно" ნამდვილად არ გახლავთ რუსეთის ხელისუფლების გავლენის ქვეშ მყოფი და კრემლის იდეოლოგიის გამტარებელი გაზეთი, პირიქით, ეს გახლავთ პროდასავლური გამოცემა, რომლის რედკოლეგიაშიც ცნობილი დისიდენტები და პუტინის მთავრობისადმი კრიტიკულად განწყობილი ინტელექტუალები შედიან!

ასე რომ, ვერავინ იტყვის, თითქოს ეს გაზეთი 2007 წლის 7 ნოემბერს სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ აკრძალული იარაღის გამოყენებაზე კრემლის დაკვეთით წერს და პუტინის დავალებით სააკაშვილის დისკრედიტაციას ეწევა.

ახლა კი გადავიდეთ მთავარზე:

სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ 2007 წლის 7 ნოემბერს მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ გამოყენებული ფსიქოტრონული იარაღის ხმარების წესი მკაცრად არის განსაზღვრული საერთაშორისო სამართლით.

კერძოდ, ჟენევის კონვენცია და სხვა საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები ფსიქოტრონული იარაღის გამოყენებას კრძალავენ არათუ მშვიდობიანი მანიფესტაციების, არამედ შეიარაღებული კონფლიქტების დროსაც კი, ვინაიდან ეს იარაღი იწვევს ადამიანის ფსიქიკის უმძიმეს დაზიანებას!

როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ფსიქოტრონული, აკუსტიკური იარაღის გამოყენება ითვლება კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულად, რომელსაც ხანდაზმულობის ვადა არ გააჩნია (საქართველოში ძალაშია 1995 წლის 29 ივნისიდან, შესაბამისი კონვენციით).

კიდევ ვიმეორებ, 2007 წლის 7 ნოემბერს, სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ, მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ აკრძალული ფსიქოტრონული იარაღის გამოყენებით, ჩადენილია დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ!

ისე, საინტერესოა, სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მაინც რატომ არ დაინტერესდა საქართველოს მთავარი პროკურატურა 7 ნოემბრის აქციის დარბევის გამოძიებით?!

რა, საქართველოს პროკურატურაში არ იციან, რომ სააკაშვილმა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ საერთაშორისო სამართლით აკრძალული ფსიქოტრონული იარაღი გამოიყენა?!

ეს ხომ პირდაპირ საფუძველია სააკაშვილისა და მისი ხელისუფლების პირველ პირთა განსასჯელის სკამზე დასასმელად?!

კი ბატონო, ვთქვათ, საქართველოს მთავარ პროკურატურას დღემდე არ ჰქონია ინფორმაცია 7 ნოემბერს აკრძალული ფსიქოტრონული იარაღის გამოყენების შესახებ, მაგრამ ახლა ხომ ეს ინფორმაცია საჯარო გახდა და პროკურატურა ვალდებულია, დაუყოვნებლივ აღძრას სისხლის სამართლის საქმე!

დიახ, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-100 მუხლი პროკურორსა და გამომძიებელს პირდაპირ ავალდებულებს, რომ დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე დაიწყონ გამოძიება!

იმავე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 101-ე მუხლში კი შავით თეთრზე წერია, რომ გამოძიების დაწყების საფუძველია დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მოწოდებულ იქნა გამოძიების პროცესში ან გამოქვეყნდა მასმედიაში.

კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გავიმეორებ - ავტორიტეტულ საერთაშორისო გამოცემა „Совершенно секретно"-ში გამოქვეყნებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2007 წლის 7 ნოემბერს საქართველოს ხელისუფლებამ მომიტინგეების წინააღმდეგ ფსიქოტრონული იარაღი გამოიყენა, გამოძიების დაწყების პირდაპირი საფუძველია.
უფრო მეტიც, საქართველოს პროკურატურას არათუ საფუძველი აქვს, არამედ კანონის ძალით რაის ვალდებული დაიწყოს გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა სააკაშვილის, მერაბიშვილისა და ყველა იმ პირის წინააღმდეგ, რომელთა ბრძანების გარეშეც 7 ნოემბრის აქციის დარბევა და, მითუმეტეს, აკრძალული ფსიქოტრონული იარაღის გამოყენება, ვერანაირად ვერ მოხდებოდა!

ამ საქმემ სააკაშვილი, როგორც საერთაშორისო დამნაშავე, განსასჯელის სკამზე უნდა დასვას!

პროკურატურავ, იმოქმედე!READ MORE - ეს ძალიან დიდი სკანდალია!

რედაქტორის რჩევით

 
 
 
"ეგვიპტელებო გვაკოცეთ ..." - ლალი მოროშკინას უხამსი წარწერა

ჩახდილი გოლკიპერი - სკანდალი შვედეთის საფეხბურთო ნაკრების ირგვლივ

"შენ გენაცვალე" ნიუიორკული აქცენტით - ემიგრანტი მომღერალი ილუშა ცინაძე

ეკა ბესელია: ილია ჩაჩიბაიამ სამეგრელოში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა – პროცესი დაიძრა [video]

ავტორი obieqtivi.net15:20 22.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ პირდაპირ ეთერში, ჟურნალისტ ილია ჩაჩიბაიას საავტორო გადაცემაში, პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ სამოქალაქო სოლიდარობის აუცულებლობაზე ისაუბრა.ბესელიამ გადაცემის...ბრალდებულ სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესზე გულის შეტევა დაემართა

17:06 09.04.2012პატიმრობაში მყოფი „თავისუფალი დემოკრატერბის“ წევრის, სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესი ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო. როგორც ჩაჩიბაიას ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ბრალდებულს...


რეპორტაჟი ჩაშლილი გეიაღლუმიდან [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი16:47 17.05.2012თბილისის 51-ე საჯარო სკოლასთან შეკრება პირველის ნახევარზე დაიწყეს. ტაქსიდან ფერადი დროშებით ხელში ოთხი ახალგაზრდა გადმოვიდა. ბიჭს ყურზე საყურე და ხელში პლაკატი ეჭირა - “მეც გეი ვარ“. ვინ ხართ-მეთქი ვკითხე და ორგანიზაცია...


ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა

17:06 17.05.2012ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე, რომლის მონაწილეები, მათივე თქმით, ”არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ სიძულვილს” აპროტესტებენ, ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეები...


ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა

13:06 26.05.2012კოალიცია "ქართული ოცნების" ერთ–ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა. "მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო დამოუკიდებლობის დღე. 26 მაისი არის სახელმწიფოებრივი ზეიმი", - განაცხადა მან.დღესვე,...53 სკოლის მოსწავლეების „მადლობა ბატონ ტარას შავშიშვილს!“ [video]

18:05 24.05.2012გუშინ, ინტერნეტსივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელებზე გავრცელდა ვიდეორგოლი, რომელიც თბილისის 53-ე სკოლის მოსწავლეების მიერაა გადაღებული. ვიდეო ერთგვარი პოლიტიკური პერფორმანსია და როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის ის არსებულ სივრცეში,...ბაჩო ახალაია საცხოვრებლად ზუგდიდში გადადის და 150 000 დოლარად შეფასებულ 6 სახლს ყიდულობს

19:24 22.05.2012"ბაჩო ახალაია, ფაქტობრივად ზუგდიდში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ყოველ ღამეს ბაჩო ახალაია ზის რესტორანში - ან "დიარონში" ან "მენძელში" ან "დარიალში", თვრება და მერე იწყებს ოპოზიციის გინებას. შეშინებული მიმტანები ვერ მიდიან ბაჩო ახალაიასთან,...მოსკოვში გენერალი რომან დუმბაძე მოკლეს [video]

მოსკოვში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი გენერალი, ბათუმის 25-ე ბრიგადის ექსმეთაური რომან დუმბაძე მოკლეს. რუსული მედიის ცნობით, დუმბაძე საკუთარ სახლთან ახლოს, რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე, მოტოციკლიდან დაცხრილეს. დამნაშავეები შემთხვევის ადგილიდან...„შავფაროსნებმა“ და სტუდენტებმა ხელისუფლებას ვადა 31 მაისამდე მისცეს

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012დავით-გარეჯის დასაცავად გამართულ მსვლელობაში ორი ათასზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის 90% სტუდენტები იყვნენ. ასი ათასიან მსვლელობასაც შეშურდებოდა ის მუხტი, რომლითაც მანიფესტანტებმა გაიარეს გზა ვაკის...„ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელზე თავდასხმა განხორციელდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, ხობიდან16:33 20.05.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელს, მამუკა ქარდავას თავს ოთხი უცხო მამაკაცი დაესხა. ინციდენტი სოფელ ნოჯიხევთან წუხელ, ღამის 2 საათისთვის მაშინ მოხდა, როცა ქარდავა ხობის ცენტრში მდებარე კოალიციის...
ბათუმში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა

"საქართველოს ბანკის" სათაო ოფისთან მოქალაქემ თვითმკვლელობა სცადა

აშშ-ში მოკლული ბექა ზარდიაშვილის ახლობლები გარდაცვლილის გადმოსვენებაში დახმარებას ითხოვენ

ნანული ვახანია: მკვლელებო! ნუ ფიქრობთ, რომ შეგრჩებათ, წყეულიმც იყავით!

ავტორი ილია ჩაჩიბაია22:58 30.05.2012საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილება, პოლიტპატიმარ ვლადიმერ ვახანიასთვის ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარის გამოცხადების თაობაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში...ირაკლი ალასანიამ ზუგდიდში მოძრაობის ახალი წარმომადგენელი წარადგინა

15:06 25.05.2012ირაკლი ალასანიამ "ქართული ოცნების" სამეგრელოს ოფისის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა, რეგიონულ ორგანიზაციას მერაბ ქვარაია უხელმძღვენელებს. ამ პოსტზე ის სერგო ჩაჩიბაიას შეცვლის, რომელსაც კვლავ პატიმრობაში იმყოფება.პრესკონფერენციაზე ალასანიამ...„ვერ ჩაგვრეცხეს, ვერ გვაქციეს მუმიებად! ყველა ღირსეული კაცი და ქალი აქ დგას“

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ორგანიზებით გამართულ აქციაზე, სახელწოდებით „ჩვენ ვიწყებთ“, პუშკინის ქუჩიდან თავისუფლების მოედანი და შემდეგ რუსთაველის გამზირი, ოპერის კუთხემდე (ყოფილ „ციცინათელასთან“) ხალხით...მეუფე იაკობი: “ჩვენი ეკლესიის შვილები ამ აღვირახსნილობის ქადაგებას არ შევურიგდებით“ [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი17:08 28.05.2012ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, 27 მაისს, წირვის დასრულების შემდეგ, იქ შეკრებილ მრევლს გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსმა, მეუფე იაკობმა ქადაგებით მიმართა, რომელშიც ის გამოეხმაურა თბილისში ე.წ. გეიაღლუმის...მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ მე, ირმა ინაშვილს, შესაძლოა, დამეჯახოს ნასვამ მდგომაროობაში მყოფი პირის ავტომანქანა

17:00 30.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ საგანგებო განცხადებაგვსურს საჯაროდ განვაცხადოთ, რომ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში „ობიექტივის“ ხელმძღვანელობა და წამყვანები ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის ქვეშ ვიმყოფებით.სისტემატური...გვაიძულებენ, რომ ბავშვები ვითომდა ჩვენი ნებართვით გადავიყვანოთ უპატრონო ბავშვთა სახლებში

20:16 01.06.20121 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველსა და ჟურნალისტს კოტე ინაშვილს ქალთა N5-ე კოლონიიდან პატიმარი დედები დაუკავშირდნენ და მათი ბავშვების გაუსაძლისი მდგომარეობის შესახებ აცნობეს.როგორც ინაშვილმა „ობიექტივის“ პირდაპირ...გარემოვაჭრეებმა ბაქრაძე დააბნიეს – "ვის მისცემთ არჩევნებში ხმას რა მნიშვნელობა აქვს?!" [video]

13:06 06.06.2012ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა გუბერნიის შენობის წინ საპროტესტო აქციებს მართავენ, სამეგრელოში ვიზიტად მყოფ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდნენ.შეხვედრა დაუგეგმავი იყო და ბაქრაძეს გარემოვაჭრეების პრობლემებისთვის...გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო მსვლელობა შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ [Video]

17:06 08.06.2012გარემოვაჭრეებმა თბილისისკენ საპროტესტო მსვლელობა ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზით შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ. სამდღიანი მსვლელობის შემდეგ 7 გარემოვაჭრე საზოგადოებრივი მოძრაობა „დაიცავი საქართველოს“ წევრმა კახა მიქაიამ რამდენიმე...გორთან ახლოს „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ესროლეს

11:55 09.06.2012დაუდგენელმა პირებმა „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ცეცხლი სოფელ ბერბუკთან გაუხსნეს. ჟურნალისტი სოფელ ახრისიდან გორის მიმართულებით ბრუნდებოდა, როცა მის მანქანას ტყვიები მოხვდა და მინები ჩაიმსხვრა.ია თინიკაშვილი ახრისში...ოზურგეთის აქციაზე მიმავალ სენაკელებს ხელისუფლება ძალადობით დაუპირისპირდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, სენაკი13:06 20.06.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ ოზურგეთში დაგეგმილ აქციაზე სენაკელი მხარდამჭერები ვერ მოხვდნენ. 17 ივნისს, სამეგრელოდან გურიაში ვერც კოალიციის სენაკის ოფისის წევრები გადავიდნენ. მათი ნაამბობიდან ირკვევა, რომ...
"ცენტრ პოინტისგან" დაზარალებულები რუსუდან კერვალიშვილის პასუხისგებაში მიცემას მოითხოვენ

"პოლიცია ყველგან შევიდა, სადაც "გლობალტივის" ანტენებს ამონტაჟებდნენ" - გოგიტა მოდებაძე

მგლებმა თელავის რაიონში 26 სული ცხვარი დაგლიჯეს

სააკაშვილის ცრუ დემოკრატია და მართვის საბჭოური სისტემა

ავტორი მარიამ თოდაძე15:21 12.03.2012როდესაც ქვეყნის მართვის ავტოკრატიულ სტილზე ვსაუბრობთ და სააკაშვილის ცრუ დემოკრატიაზეც დავამატებთ ხოლმე ორიოდე სიტყვას, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მაინც არ არის გასაგები, რომ დემოკრატია ხალხის...ზუგდიდში, რამდენიმე მისამართზე, სამხედრო ფორმიანი ადამიანები მალულად ბინადრობენ [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა17:06 21.03.2012Presage.tv კიდევ ერთ ვიდეო მასალას გთავაზობთ, რომელიც ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩაზე, ერთ-ერთ სახლშია გადაღებული. აღნიშნულ მისამართზე სამხედრო პირების საეჭვო გადაადგილების შესახებ ინფორმაცია ზუგდიდელებმა მოგვაწოდეს. ჩვენ...ილია ჩაჩიბაია: „გასაიდუმლოებული სამხედრო შტაბები სამეგრელოს თითქმის ყველა სოფელშია განთავასებული“

14:57 25.03.2012„ობიექტივის“ წამყვანისა და ჟურნალ "ღია ბოქლომის" მთავარი რედაქტორის ილია ჩაჩიბაიას განცხადებით, ხელისუფლებამ სამეგრელოში ჩამოყალიბებულ უკანანო შეირაღებულ ფორმირებებში მეთერთმეტე კლასელი მოსწავლეებიც ჩართო.როგორც „ობიექტივის“ პირდაპირ...წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა

15:36 27.04.2012წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა; ერთ-ერთმა აღსაზრდელმა სხეულის სერიოზული დაზიანება მიიღო – ეზოში უყურადღებოდ დატოვებული ნაჯახით მარცხენა ხელის არათითის I და II ფალანგი მოიჭრა....გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საქართველოს დატოვებას ფიქრობს [video]

ავტორი მანანა ნოზაძე20:00 30.04.2012გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საზღვარგარეთ წასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ ცნობილი მწერლის, რეჟისორისა და სცენარისტის მეუღლემ ნინო მელაშვილმა-ჩოხელმა Presage.tv-სთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს დატოვება...„ნაციონალური“ უფასო სასადილო ხობში ისევ გამოჩნდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა22:38 02.05.2012„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-უფასო სასადილო მზრუნველობ ამოკლებულთათვის“ -2005 წლიდან ასეთი წარწერა ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა ქალაქის იმ ობიექტებს ამშვენებდა, სადაც მმართველმა პარტიამ „საქველმოქმედო“ პროექტის განხორციელება...


დღეს, კიდევ ერთი მსჯავრდებული თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა

18:04 04.04.2012 სასჯელაღ სრულების # 18 სამკურნალო დაწესებულებაში კიდევ ერთი მსჯავრდებული, თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა, რომელიც სასჯელს ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა-შენახვისთვის იხდიდა.პატიმრის ადვოკატის, მათე ხარჭამაძის განცხადებით, ბელქანიას 8 წელი...„სააკაშვილის საქართველო მხოლოდ ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ ვითარდება“ [video]

18:08 07.04.2012ირაკლი ალასანია სამეგრელოში შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს, კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხის მოსახლეობას შეხვდა.ირაკლი ალსანიას განცხადებით, ეს სოფელი პრაქტიკულად საძოვრების გარეშეა...ველოტრასას დადიანების ბაღი ეწირება [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა12:11 09.05.2012ველომანიამ იმერეთიდან სამეგრელოშიც ჩამოაღწია. ქუთაისის შემდეგ ზუგდიდიც გაველოტრასდება და მიხეილ სააკაშვილის ცნობილ ფრაზებს: „ველოსიპედი ევროპული და ამავდროულად, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია“,...ლაზიკაში იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო [video]

ავტორი თამარ ზანთარაია14:06 09.05.2012სოფელ ანაკლიის „პატრიოტთა ბანაკის“ სიახლოვეს, ახალი ქალაქის ლაზიკის ტერიტორიაზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო. ლაზიკამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის ნაწილი ეკალბარდებისგან უკვე გაკაფულია. ახალქალაქის დანარჩენი...