მეცამეტე ხელფასი საქართველოს ყველა მოქალაქეს

17:43 24.10.2011
ფაქტია, რომ პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, რიგითი ქართველები უფრო მეტს ფიქრობენ სახელმწიფოს დემოკრატიულ მოწყობა–განვითარებაზე. ჟურნალ „ღია ბოქლომის“ რედაქცია აქვეყნებს ზუგდიდის რაიონის სოფელ დარჩელში მცხოვრები ზურაბ ჯიქიას წერილს: „ქვეყანას ახალი სახელმწიფო მოწყობა და განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია ჭირდება“, რომელშიც, დღესდღეობით საქართველოში არსებული პრობლემების ოპტიმალური გადაჭრის ხერხებზეა საუბარი. კარგი იქნება თუ თბილ კაბინეტებში მოკლათებული ოპოზიციონერები, ყურადღებით გაეცნობიან ამ სტრატეგიას და მას შემდეგ რაც „ვარდოსან ხელისუფლებას“ პოლიტიკურ სამარეში გავისტუმრებთ, ზურაბ ჯიქიასთან შეთანხმებით, აქტიურად გამოიყენებენ მის იდეებს:

მიუხედავად, საქართველოში მომხდარი ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლების, მრავალმხრივი დაპირისპირებისა, ხალხის სასიკეთოდ თითქმის არაფერი შეცვლილა.პირიქით ზოგიერთი მიმართულებით გაუარესდა კიდეც, კერძოდ:

ხელისუფლების არასწორად წარმართული საგარეო პოლიტიკის შედეგად ქვეყნის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია, მთავრობას კი მისი მოგვარების არანაირი ბერკეტები არ გააჩნია ამ ფონზე ხალხს ფუჭი დაპირებებით კვებავენ, ნატოში საქართველოს შესვლის თაობაზე; სისტემატიურად ირღვევა ადამიანთა უფლებები, რომლის მოწმე საზოგადოება არა ერთხელ ყოფილა; მასმედიის უდიდესი ნაწილი ხელისუფლების კონტროლქვეშაა; ხშირია ადამიანთა კერძო საკუთრების ხელყოფა; სახელმწიფო რეკეტმა უმაღლეს ნიშნულს მიაღწია, რაც გამოიხატება მთავრობის წევრების და მსხვილი მოხელეების ბიზნესის წილში ჩაჯდომით. აბა რით შეიძლება აიხსნას ის გარემოება, რომ ამ ხალხის ქონებრივ დეკლარაციებში რამდენიმე ათასი ლარიდან ორ-სამ წელიწადში უკვე მილიონებზეა საუბარი; დიდი ილიას შეგონება - მთავარია ენა, მამული, სარწმუნოება - უგულველყოფილია. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდან იფრქვევა ნახევრად ინგლისურ - ქართული ლექსიკა. მარტო ის რად ღირს, რომ ქვეყნის წამყვანი ტელეარხები მხატვრულ ფილმებს, ქართული ტიტრებით, ინგლისურ ენაზე გვაყურებინებენ; იყიდება ტყე, მიწა, სტრატეგიული ობიექტები, თანაც უმეტესად ჩვენზე მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს კომპანიებსა და მოქალაქეებზე; რაც შეეხება სარწმუნოებას, აქ ხელისუფლებამ – პარლამენტის მიერ მიღებული, ქართველი ერის გამანადგურებელი და დამღუპველი კანონით-შეტევა განახორციელა ქართველი ერის უმნიშვნელოვანეს ელემენტ-მართლმადიდებლობაზე. აქედან გამომდინარე ქართულ ეკლესიაზე.


ამ ფონზე ხელისუფლება გვიმტკიცებს, რომ წარმატებულ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ, რომ ყველაფერი თავზე გადაგვდის, რომ ამართლებს მაკიაველის ცნობილი თეორია - არ მოაკლო ხალხს პური და სანახაობა.

ხალხი ყველაფერს ხედავს და გრძნობს, მაგრამ ქვეყანაში ნამდვილი ოპოზიციის არ არსებობის გამო თითქმის შეუძლებლად მიაჩნია ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლა. ხელისუფლება კი არსებულ ვითარებას სათავისოდ იყენებს და თავის მიზანს აღწევს: არასრულყოფილი საარჩევნო კანონის, ოპოზიციის უგერგილობის და ამომრჩეველთა პასიურობის გამო. საუკეთესო შემთხვევაში, არჩევნებში მონაწილე 50-55% -ელექტორატიდან, 25-30% ხელისუფლებას აძლევს ხმას, ხოლო ოპოზიცია, დაქსაქსულობის გამო, იგივეს ვერ ახერხებს. დანარჩენი ამომრჩეველთა 45-50% საერთოდ პასიურობს.

ყოველივე ამის შედეგად ხელისუფლებას გაუჩნდა შეუცვლელობის განცდა. რწმენა იმისა, რომ მხოლოდ მათით იწყება ყველაფერი, რომ უფროს თაობებს არაფერი უკეთებიათ. მათი ცოდნა და გამოცდილება მიუღებელია და ისინი „ჩასარეცხები“ არიან. ამდენად ჩამოყალიბდა პარტოკრატიული - კლანური ავტორიტარიზმთან ნაზავი წყობა, რომელიც დემოკრატიას ამოფარებულ ფეოდალიზმს უფრო გავს.

ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, როგორც ყველა პატრიოტს, მეც მტკივა და მაწუხებს, ამიტომ თავს უფლება მივეცი საჯაროდ გამომეხატა ჩემი შეხედულება ყველაფერ-ამაზე.

ვინაიდან, ხშირ შემთხვევაში ახლად მოსული ხელისუფალი არ ცნობს წინამორბედის რვაწლს და ვითომ ქვეყნის აღმშენებლობას იწყებს ნულიდან. ხალხს კი - სამოთხეში ცხოვრებას პირდება. ხშირად ხდება ღირებულებათა გადაფასება. ამიტომ ხალხი შეურაცხოფილი და მოტყუებული რჩება. თუ ერთი ხელისუფალის დროს გმირი იყავით, შეიძლება მეორესთან სამშობლობოს მოღალატის იარლიყი მოგაკერონ. ამდენად ქვეყანა და ხალხი დამოუკიდებელი ხდება ცალკეული პირების პირად შეხედულებებზე. ზოგს მზე ჩრდილოეთიდან, ზოგს კი - დასავლეთიდან ამოყავს. ამიტომ ჩემი ღრმა რწმენით საზოგადოების ყველა ფენის, პოზიცია - ოპოზიციას, ერის და ბერის მონაწილეობით უნდა შემუშავდეს ქვეყნის სახელმწიფო მოწყობის, პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების სისტემა და გრძელვადიანი სტრატეგიული პროგრამა. ის უნდა გახდეს ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის აუცილებელ სამოქმედო პროგრამად. ყოველმა ხელისუფალმა, ქვეყნის განვითარების ამა თუ იმ ეტაპზე, მხოლოდ და მხოლოდ მისი განხორციელების ტაქტიკაზე უნდა იფიქროს.

ამისათვის, აუცილებლად უნდა შემუშავდეს:

1. ქვეყნის გრძელვადიანი სტრატეგიული საგარეო პოლიტიკა, მასში პრიმატი უნდა გახდეს: დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკა, რუსეთთან ურთი-ერთობის მოგვარება და საბოლოოდ ქვეყნის სრულლი ნეიტრალიტეტი;

2. ქვეყნის სახელმწიფო მოწყობაში, ჩემი აზრით, მისაღებია ამერიკის შეერთებული შტატების მოწყობის მოდელი, გარკვეული კორექტირებით, კერძოდ: უზენაესი სასამარტლოს თავმჯდომარე, ხუთწლიანი ვადით, უნდა აირჩეს საერთო სახალხო არჩევნების გზით. იგი ხდება კონსტიტუციური თანამდებობა. მისი გადაყენება, გარდა ამომრჩევლებისა, არავის არ უნდა შეეძლოს.

3. უნდა შემუშავდეს ჯანდაცვისა და განატლების განვითარების სტრატეგიული პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ორივე სფერო საბოლოოდ უფასო უნდა გახდეს;

4. ქვეყანას უნდა გააჩნდეს, დარგების მიხედვით, კარგად გათვლილი სტრატეგიული პროგრამა, ვფიქრობ საჭიროა ყველა დარგის პროფესიონალებმა აირჩიონ და წარჩინონ ის დარგები, რომელთა განვითარებით ღირსეულ ადგილს დავიკავებთ მსოფლიო საბაზრო ეკონომიკაში;

5. ქვეყანას აუცილებლად უნდა გააჩნდეს სრულყოფილი და სამართლიანი სოციალური სტრატეგიული პროგრამა. აქ პირველ რიგში საჭიროა გადაისინჯოს სახელფასო პოლიტიკა, რომელიც დღეისათვის ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს, პიროვნებას ჯამაგირი უნდა ენიშნებოდეს იმის მიხედვით, თუ რამდენად სასარგებლო საზოგადოებრივ შრომას ეწევა და რა პირობებში. ასევე პენსიები უნდა გაიცეს პიროვნების შრომითი სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით. ხელფასების და პენსიების დანიშვნა, თუ მომატება არამცდა არამც არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთი პიროვნების ნება-სურვილზე და ის არ უნდა გახდეს პოპულისტური წინა საარჩევნო - კომპანიის ნაწილი. სამართლიანობა მოითხოვს, რომ ახლად გაანგარიშებული და დადგენილი სოციალური თანხები, გარკვეულ სარეზერვო ფონდთან ერთად, ყველა წლების ბიუჯეტში აისახოს იგივე პროპორციით. რა პროცენტიდან აისახება საწყის ბიუჯეტში. საწყისიდდან წლების მიხედვით ნამატი თანხები უნდა ჩაირიცხოს მოქალაქის ანგარიშზე, როგორც კაპიტალი, ხოლო წლიური ბიუჯეტის გადაჭარბებით შესრულებით მიღებული თანხა მოქალაქეს დაერიცხოს, როგორც მეცამეტე ხელფასი.

აღნიშნული სოციალური პროგრამის განხორციელება თითოეულ მოქალაქეს გაუჩენს განცდას იმისას, რომ დაცულია და მისი ჯამაგირის, პენსიის თუ სოციალური დახმარების მიღება და ზრდა გარანტირებულლია, სახელმწიფოს, მთავარი ეკონომიკური კანონით - ბიუჯეტით. ამ პროგრამით, გარკვეული დროის მერე, მოქალაქეებს უჩნდებათ მცირე და საშუალო ბიზნესის წამოწყების, სააქციონერო საზოგადოებების ჩამოყალიბების შანსები, სახელმწიფო კი ხდება მთავარი ინვესტორი, ამასთან მას მცირე და საშუალო ბიზნესის დასაფინანსებლად, მოქალაქეებზე შეღავათიანი სესხების გაცემის საშუალება უჩნდება. ყველაფერი ეს წარმოუდგენლად გაზრდის ქვეყანაში დასაქმებულთა რიცხვს და ბიუჯეტის შევსების ერთ-ერთი მთავარი წყარო გახდება.

ერთხელ დიდმა პოლიტიკოსმა და სახელმწიფო მოღვაწე-იუსტონ ჩერჩილმა დაახლოებით ასეთი რამ ბრძანა: დემოკრატია აუტანელი და მოსაბეზრებელია, ამასთან ყველაზე საუკეთესო რაც კი კაცობრიობას დღემდე გამოუგონებიაო. იმისათვის, რომ დემოკრატია საუკეთესო კუთხით წარმოვაჩინოთ და განვავითაროთ, საჭიროა ქვეყნის მართველობაში ხალხის მაქსიმალური ჩართულობა. ამატთან დაკავშირებით თავს უფლებას ვაძლევ გამოვხატო ჩემი მოსაზრება და განსასჯელად მივანდო ყველა ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალებსა და საზოგადოებას.

ქვეყანაში სამართლიანი და სრულყოფილი არჩევნების ჩატარებისათვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კანონში უნდა შევიდეს შემდეგი სახის შესწორება. ვინაიდან, ყოველი ზრდასრული მოქალაქის არჩევნებში მონაწილეობა მისი უფლებითა და მოვალეობითაა განპირობებულლი, ამომრჩევლები, რომლებიც არჩევნების დროს იმყოფებიან ქვეყანაში და მასში არ მიიღებს მონაწილეობას, უნდა დაჯარიმდნენ ფულადი თანხით. განმეორების შემთხვევაში ათმაგი ოდენობით. ხოლო მესამე შემთხვევაშიუნდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საქმე გადაეცეთ სასამართლო ორგანოებს მოქალაქეობის ჩამორთმევის სარჩელით. ჯარიმებიდან ამოღებულლი თანხები ჩაირიცხოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ანგარიშზე. აღნიშნული მინიმუმამდე შეამცირებდა არჩევნების გაყალბების ალბათობას.

ყოველ ჩვენთაგანს, ხელისუფლებისაგან ბევრჯერ სმენია დიდი პათოსის წარმოთქმული ციტატები, რომ ხალხის მიერ არიან არჩეულნი და მათ დაკვეთებს პირნათლად ასრულებენ. სინამდვილეში ყველა ჩვენთაგანისათვის ცნობილია სამწუხარო რეალობები. არადა პასუხს ვერანაირად მოვთხოვთ ხოლმე. ამიტომ ქვეყნის არჩეული კურსით სწორად განვითარებისათვის საჭიროდ მიმაჩნია მოხდეს: აღმასრულებელი, საკანონმდებლო სასამართლო ხელისუფლების პირველ პირთა, გაწეული მუშაობის ყოველწლიური შეფასება რეფერენდუმის გზით, რომელსაც ექნება კანონის ძალა და განსაზღვრავს მათ შემდგომ ლეგიტიმაციას. მოქალაქე, რომელიც იმყოფება ქვეყანაში რეფერენდუმის დღეს-ყოველი მომდევნო წლის იანვრის ბოლო კვირა დღეს-წარადგენს საარჩევნო უბნებში ბანკის გადახდის ქვითარს ერთი ლარის ოდენობით და წარმოდგენილ ბიულეტენებზე დადებითი შეფასების მიცემისას გადახაზავს მწვანე წრეს, ხოლო უარყოფითისას წითელს. იმ შემთხვევაში თუ ქვეყნის მასშტაბით რომელიმე 3-ჯერ მიიღებს უარყოფით შეფასებას, მას მომდევნო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება არ უნდა შეეძლოს, ხოლო მეორედ არჩევის შემთხვევაში ყოველწლიური დადებითი შეფასებისას უფლება უნდა მიეცეს შემდგომ არჩევნებში კენჭის ყრისა, უარყოფითი შეფასების მიღებამდე. ერთიდაიგივე ცალკეული ადმინისტრაციული ერთეულებში მესამედ მიღებული უარყოფითი შეფასებისას ზემდგომი ორგანო ვალდებულლი უნდა იყოს მისი პირველი პირის გადაყენებისა.

ვინაიდან ახალი სახელმწიფო მოწყობა და განვითარების სტრატეგია პასუხისმგებლობას ბოლომდე, თავიანთი გუნდებით, სახელისუფლებო შტოების პირველ პირებს აკისრებს და მათ მიერ გაწეული მუშაობა ამომრჩევლის მიერ ყოველწლიურად ფასდება, ვფიქრობ ადგილობრივი არჩევნების აუცილებლობა არ არსებობს. ადგილობრივი საკრებულოების ფუნქციები შეიძლება მაჟორიტარი პარლამენტარების სამსახურებმა შეასრულონ რეგიონების მიხედვით სენატორთა უშუალო პასუხისმგებლობით. ასეთი ერთიანი სისტემის დანგრევა წარმოუდგენლად აამაღლებს დემოკრატიზმის ხარისხს. შედეგად, მივიღებთ ძლიერ საპრეზიდენტო 2-პალატიან საკანონმდებლო და დამოუკიდებელ სასამართლო ხელისუფლებებს. ყველაფერი ეს აუცილებლად გახდება: თავისუფალი მასმედიისა და ჯანსაღი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების; ადამიანთა უფლებების დაცვის; კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობის, ხალხისა და ხელისუფლების ერთად დგომის; ეროვნული ბიზნესის განვითარების; პატიოსანი პროფესიული კადრების დასაქმების; დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნების; ენა, მამული, სარწმუნოების განმტკიცების მტკიცე გარანტი.

ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც მხარს დაუჭერენ ქვეყნის მოწყობის, მართვის და განვითარების ერთიან სისტემას, ჩემი ღრმა რწმენით მოსახლეობის აფსოლიტური მხარდაჭერას მიიღებენ, ხოლო ხელისუფლების მიერ აღნიშნული სისტემის დანერგვის შემთხვევაში, მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში, მოქმედ პრეზიდენტს სრული კანონიერი და მორალური უფლება ექნება მონაწილეობის მიღების. ვინაიდან არჩევის შემთხვევაში სრულიად ახალი ფორმის სახელმწიფო მეთაური ხდება. ამით საფუძველი ჩაეყრება ოცდამეერთე საუკუნის დემოკრატიის ქართულ მოდელს და საქართველო დემოკრატიის იმპორტიორი ქვეყნიდან ექსპორტიორი გახდება.

ღმერთმა ქნას!

ზურაბ ჯიქია | ზუგდიდი-დარჩელი.


რედაქტორის რჩევით
 
 
 

ეკა ბესელია: ილია ჩაჩიბაიამ სამეგრელოში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა – პროცესი დაიძრა [video]

ავტორი obieqtivi.net15:20 22.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ პირდაპირ ეთერში, ჟურნალისტ ილია ჩაჩიბაიას საავტორო გადაცემაში, პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ სამოქალაქო სოლიდარობის აუცულებლობაზე ისაუბრა.ბესელიამ გადაცემის...ბრალდებულ სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესზე გულის შეტევა დაემართა

17:06 09.04.2012პატიმრობაში მყოფი „თავისუფალი დემოკრატერბის“ წევრის, სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესი ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო. როგორც ჩაჩიბაიას ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ბრალდებულს...


რეპორტაჟი ჩაშლილი გეიაღლუმიდან [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი16:47 17.05.2012თბილისის 51-ე საჯარო სკოლასთან შეკრება პირველის ნახევარზე დაიწყეს. ტაქსიდან ფერადი დროშებით ხელში ოთხი ახალგაზრდა გადმოვიდა. ბიჭს ყურზე საყურე და ხელში პლაკატი ეჭირა - “მეც გეი ვარ“. ვინ ხართ-მეთქი ვკითხე და ორგანიზაცია...


ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა

17:06 17.05.2012ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე, რომლის მონაწილეები, მათივე თქმით, ”არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ სიძულვილს” აპროტესტებენ, ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეები...


ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა

13:06 26.05.2012კოალიცია "ქართული ოცნების" ერთ–ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა. "მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო დამოუკიდებლობის დღე. 26 მაისი არის სახელმწიფოებრივი ზეიმი", - განაცხადა მან.დღესვე,...53 სკოლის მოსწავლეების „მადლობა ბატონ ტარას შავშიშვილს!“ [video]

18:05 24.05.2012გუშინ, ინტერნეტსივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელებზე გავრცელდა ვიდეორგოლი, რომელიც თბილისის 53-ე სკოლის მოსწავლეების მიერაა გადაღებული. ვიდეო ერთგვარი პოლიტიკური პერფორმანსია და როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის ის არსებულ სივრცეში,...ბაჩო ახალაია საცხოვრებლად ზუგდიდში გადადის და 150 000 დოლარად შეფასებულ 6 სახლს ყიდულობს

19:24 22.05.2012"ბაჩო ახალაია, ფაქტობრივად ზუგდიდში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ყოველ ღამეს ბაჩო ახალაია ზის რესტორანში - ან "დიარონში" ან "მენძელში" ან "დარიალში", თვრება და მერე იწყებს ოპოზიციის გინებას. შეშინებული მიმტანები ვერ მიდიან ბაჩო ახალაიასთან,...მოსკოვში გენერალი რომან დუმბაძე მოკლეს [video]

მოსკოვში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი გენერალი, ბათუმის 25-ე ბრიგადის ექსმეთაური რომან დუმბაძე მოკლეს. რუსული მედიის ცნობით, დუმბაძე საკუთარ სახლთან ახლოს, რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე, მოტოციკლიდან დაცხრილეს. დამნაშავეები შემთხვევის ადგილიდან...„შავფაროსნებმა“ და სტუდენტებმა ხელისუფლებას ვადა 31 მაისამდე მისცეს

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012დავით-გარეჯის დასაცავად გამართულ მსვლელობაში ორი ათასზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის 90% სტუდენტები იყვნენ. ასი ათასიან მსვლელობასაც შეშურდებოდა ის მუხტი, რომლითაც მანიფესტანტებმა გაიარეს გზა ვაკის...„ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელზე თავდასხმა განხორციელდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, ხობიდან16:33 20.05.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელს, მამუკა ქარდავას თავს ოთხი უცხო მამაკაცი დაესხა. ინციდენტი სოფელ ნოჯიხევთან წუხელ, ღამის 2 საათისთვის მაშინ მოხდა, როცა ქარდავა ხობის ცენტრში მდებარე კოალიციის...

ნანული ვახანია: მკვლელებო! ნუ ფიქრობთ, რომ შეგრჩებათ, წყეულიმც იყავით!

ავტორი ილია ჩაჩიბაია22:58 30.05.2012საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილება, პოლიტპატიმარ ვლადიმერ ვახანიასთვის ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარის გამოცხადების თაობაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში...ირაკლი ალასანიამ ზუგდიდში მოძრაობის ახალი წარმომადგენელი წარადგინა

15:06 25.05.2012ირაკლი ალასანიამ "ქართული ოცნების" სამეგრელოს ოფისის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა, რეგიონულ ორგანიზაციას მერაბ ქვარაია უხელმძღვენელებს. ამ პოსტზე ის სერგო ჩაჩიბაიას შეცვლის, რომელსაც კვლავ პატიმრობაში იმყოფება.პრესკონფერენციაზე ალასანიამ...„ვერ ჩაგვრეცხეს, ვერ გვაქციეს მუმიებად! ყველა ღირსეული კაცი და ქალი აქ დგას“

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ორგანიზებით გამართულ აქციაზე, სახელწოდებით „ჩვენ ვიწყებთ“, პუშკინის ქუჩიდან თავისუფლების მოედანი და შემდეგ რუსთაველის გამზირი, ოპერის კუთხემდე (ყოფილ „ციცინათელასთან“) ხალხით...მეუფე იაკობი: “ჩვენი ეკლესიის შვილები ამ აღვირახსნილობის ქადაგებას არ შევურიგდებით“ [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი17:08 28.05.2012ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, 27 მაისს, წირვის დასრულების შემდეგ, იქ შეკრებილ მრევლს გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსმა, მეუფე იაკობმა ქადაგებით მიმართა, რომელშიც ის გამოეხმაურა თბილისში ე.წ. გეიაღლუმის...მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ მე, ირმა ინაშვილს, შესაძლოა, დამეჯახოს ნასვამ მდგომაროობაში მყოფი პირის ავტომანქანა

17:00 30.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ საგანგებო განცხადებაგვსურს საჯაროდ განვაცხადოთ, რომ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში „ობიექტივის“ ხელმძღვანელობა და წამყვანები ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის ქვეშ ვიმყოფებით.სისტემატური...გვაიძულებენ, რომ ბავშვები ვითომდა ჩვენი ნებართვით გადავიყვანოთ უპატრონო ბავშვთა სახლებში

20:16 01.06.20121 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველსა და ჟურნალისტს კოტე ინაშვილს ქალთა N5-ე კოლონიიდან პატიმარი დედები დაუკავშირდნენ და მათი ბავშვების გაუსაძლისი მდგომარეობის შესახებ აცნობეს.როგორც ინაშვილმა „ობიექტივის“ პირდაპირ...გარემოვაჭრეებმა ბაქრაძე დააბნიეს – "ვის მისცემთ არჩევნებში ხმას რა მნიშვნელობა აქვს?!" [video]

13:06 06.06.2012ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა გუბერნიის შენობის წინ საპროტესტო აქციებს მართავენ, სამეგრელოში ვიზიტად მყოფ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდნენ.შეხვედრა დაუგეგმავი იყო და ბაქრაძეს გარემოვაჭრეების პრობლემებისთვის...გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო მსვლელობა შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ [Video]

17:06 08.06.2012გარემოვაჭრეებმა თბილისისკენ საპროტესტო მსვლელობა ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზით შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ. სამდღიანი მსვლელობის შემდეგ 7 გარემოვაჭრე საზოგადოებრივი მოძრაობა „დაიცავი საქართველოს“ წევრმა კახა მიქაიამ რამდენიმე...გორთან ახლოს „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ესროლეს

11:55 09.06.2012დაუდგენელმა პირებმა „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ცეცხლი სოფელ ბერბუკთან გაუხსნეს. ჟურნალისტი სოფელ ახრისიდან გორის მიმართულებით ბრუნდებოდა, როცა მის მანქანას ტყვიები მოხვდა და მინები ჩაიმსხვრა.ია თინიკაშვილი ახრისში...ოზურგეთის აქციაზე მიმავალ სენაკელებს ხელისუფლება ძალადობით დაუპირისპირდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, სენაკი13:06 20.06.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ ოზურგეთში დაგეგმილ აქციაზე სენაკელი მხარდამჭერები ვერ მოხვდნენ. 17 ივნისს, სამეგრელოდან გურიაში ვერც კოალიციის სენაკის ოფისის წევრები გადავიდნენ. მათი ნაამბობიდან ირკვევა, რომ...

სააკაშვილის ცრუ დემოკრატია და მართვის საბჭოური სისტემა

ავტორი მარიამ თოდაძე15:21 12.03.2012როდესაც ქვეყნის მართვის ავტოკრატიულ სტილზე ვსაუბრობთ და სააკაშვილის ცრუ დემოკრატიაზეც დავამატებთ ხოლმე ორიოდე სიტყვას, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მაინც არ არის გასაგები, რომ დემოკრატია ხალხის...ზუგდიდში, რამდენიმე მისამართზე, სამხედრო ფორმიანი ადამიანები მალულად ბინადრობენ [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა17:06 21.03.2012Presage.tv კიდევ ერთ ვიდეო მასალას გთავაზობთ, რომელიც ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩაზე, ერთ-ერთ სახლშია გადაღებული. აღნიშნულ მისამართზე სამხედრო პირების საეჭვო გადაადგილების შესახებ ინფორმაცია ზუგდიდელებმა მოგვაწოდეს. ჩვენ...ილია ჩაჩიბაია: „გასაიდუმლოებული სამხედრო შტაბები სამეგრელოს თითქმის ყველა სოფელშია განთავასებული“

14:57 25.03.2012„ობიექტივის“ წამყვანისა და ჟურნალ "ღია ბოქლომის" მთავარი რედაქტორის ილია ჩაჩიბაიას განცხადებით, ხელისუფლებამ სამეგრელოში ჩამოყალიბებულ უკანანო შეირაღებულ ფორმირებებში მეთერთმეტე კლასელი მოსწავლეებიც ჩართო.როგორც „ობიექტივის“ პირდაპირ...წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა

15:36 27.04.2012წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა; ერთ-ერთმა აღსაზრდელმა სხეულის სერიოზული დაზიანება მიიღო – ეზოში უყურადღებოდ დატოვებული ნაჯახით მარცხენა ხელის არათითის I და II ფალანგი მოიჭრა....გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საქართველოს დატოვებას ფიქრობს [video]

ავტორი მანანა ნოზაძე20:00 30.04.2012გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საზღვარგარეთ წასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ ცნობილი მწერლის, რეჟისორისა და სცენარისტის მეუღლემ ნინო მელაშვილმა-ჩოხელმა Presage.tv-სთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს დატოვება...„ნაციონალური“ უფასო სასადილო ხობში ისევ გამოჩნდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა22:38 02.05.2012„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-უფასო სასადილო მზრუნველობ ამოკლებულთათვის“ -2005 წლიდან ასეთი წარწერა ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა ქალაქის იმ ობიექტებს ამშვენებდა, სადაც მმართველმა პარტიამ „საქველმოქმედო“ პროექტის განხორციელება...


დღეს, კიდევ ერთი მსჯავრდებული თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა

18:04 04.04.2012 სასჯელაღ სრულების # 18 სამკურნალო დაწესებულებაში კიდევ ერთი მსჯავრდებული, თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა, რომელიც სასჯელს ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა-შენახვისთვის იხდიდა.პატიმრის ადვოკატის, მათე ხარჭამაძის განცხადებით, ბელქანიას 8 წელი...„სააკაშვილის საქართველო მხოლოდ ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ ვითარდება“ [video]

18:08 07.04.2012ირაკლი ალასანია სამეგრელოში შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს, კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხის მოსახლეობას შეხვდა.ირაკლი ალსანიას განცხადებით, ეს სოფელი პრაქტიკულად საძოვრების გარეშეა...ველოტრასას დადიანების ბაღი ეწირება [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა12:11 09.05.2012ველომანიამ იმერეთიდან სამეგრელოშიც ჩამოაღწია. ქუთაისის შემდეგ ზუგდიდიც გაველოტრასდება და მიხეილ სააკაშვილის ცნობილ ფრაზებს: „ველოსიპედი ევროპული და ამავდროულად, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია“,...ლაზიკაში იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო [video]

ავტორი თამარ ზანთარაია14:06 09.05.2012სოფელ ანაკლიის „პატრიოტთა ბანაკის“ სიახლოვეს, ახალი ქალაქის ლაზიკის ტერიტორიაზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო. ლაზიკამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის ნაწილი ეკალბარდებისგან უკვე გაკაფულია. ახალქალაქის დანარჩენი...