“რონდინეს 14 პუნქტი" - მშვიდობისათვის

“მშვიდობა ის საერთო სიმდიდრეა, რომელსაც შეჰნატრის კავკასიის ყოველი ერი. იგი ურთიერთ თანამშრომლობით, პიროვნების პატივისცემითა და კულტურათაშორის დიალოგით აიგება.” – ასე იწყება “ლა-ვერნა”-ში ფრანჩესკო ასიზელის ტაძარში (იტალია) ჩატარებულ კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო კონფერენციაზე (VENTIDIPACESUCAUCASO/მშვიდობის ქარები კავკასიაზე) შემუშავებული დოკუმენტის პრეამბულა.

ამ დოკუმეტს "რონდინეს 14 პუნქტი" - კავკასიაზე მშვიდობისათვის” ეწოდება. (“14 Punti per la Pace nel Caucaso”). მას სიმბოლურ საფუძვლად პრეზიდენტ ვისონის მიერ 90 წლის წინ შემუშავებული "14 პუნქტი" ჩაედო, რომელიც თავის დროზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შექმნის საფუდძვლად მოგვევლინა.

კონფერენციის ჩატარების იდეა დაიბადა, 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ- --საქართველოს შორის წარმოებულ ომზე პასუხის გასაცემად. იდეის ავტორები გახლავენ ასოციაცია “Rondine Cittadella della Pace”-ს (რონდინე - მშვიდობის ციტადელის) კავკასიელი სტუდენტები. მათ შორის ქართველები, რუსები, აფხაზები, ოსები, ჩეჩნები და ინგუშები. აღსანიშნავია, რომ მათ მთელი სამუშაო პროცესის განმავლობაში გვერდით ედგნენ და აქტიურად ეხმარებოდნენ “რონდინეს” ასევე სხვა სტუდენტებიც: ახლო აღმოსავლეთიდან, ბალკანეთის ქვეყნებიდან და აფრიკიდან. სწორედ ამ ფაქტისა გამო, მოწვეულ იქნა ეს კონფერენცია, სადაც იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სენატის წარმომადგენლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. მათ გარდა იყვნენ სტუმრები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, რუსეთიდან და პრაქტიკულად ყველა კავკასიური ქვეყნიდან თუ ავტონომიური რეგიონიდან ჩრდილო კავკასიის რეგიონების ჩათვლით.

დოკუმენტის საწყისი ფორმა შემუშავებული იქნა სტუდენტების მიერ, ხოლო მისი საბოლოო სახით ჩამოყალიბებაში მონაწილეობა მიიღო კავკასიის სხვადასხვა რეგიონებიდან მოწვეულმა 150 სტუმარმა, რომლებიც 16 – 19 მაისის ჩათვლით “La Verna”-ში (იტალია) აქტიურად განიხილავდნენ მის თითოეულ პუნქტს.

კონფერენციაზე "რონდინეს 14 პუნქტი" – ის გარდა კიდევ ერთ ღირსშესანიშნავ ტრადიციას დაედო საფუძველი. გადაწყდა ჩატარებულიყო რთველი ტოსკანის (ცენტრალური იტალიის რეგიონი) მეღვინეობის ყველაზე პრესტიჟულ ზონაში “კიანტის ვენახებში”, სადაც რონდინეს სტუდენტების მიერ დაკრეფილი ყურძნიდან დამზადდებოდა "VIGNA DELLA PACE" (მშვიდობის ღვინო). ეს იდეა წარმატებით განხორციელდა და ამაწლის 21 ოქტომბერს ამ ღვისნი ნომერ 1 ბოთლი საპატიოდ გადაეცა რომის პაპს ბენედექტო XVI-ს “რონდინეს 14 პუნქტი-კავკასიაზე მშვიდობისათვის” დოკუმენტთან ერთად.

როგორც მოგეხსენებათ, რომის პაპი არა მარტო კათოლიკური ეკლესიის წინამძღოლია, არამედ იგი ამავდროულად სახელმწიფოს პირველი პირი გახლავთ. აქედან გამომდინარე ეს ჟესტი მნიშვნელოვან პოლიტიკურ დატვირთვასაც ატარებს.

კონფერენციის ჩატარებისა და დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის მიღების შემდეგ ასოციაცია რონდინე, მუშაობის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა, რომელიც გულისხმობს, დოკუმენტის ფართო პოლიტიკურ წრეებში გავრცელებას. ამ დროისთვის იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით, რომელიც ამავდროულად კონფერენციის ჩატარების მთავარი ხელშემწყობი გახლდათ, დოკუმენტი გადაცემულ იქნა იტალიაში საქართველოს, სასომხეთის, აზერბაიჯანისa და თურქეთის ელჩებისათვის, გუშინ კი 16 დეკემბერს ეს დოკუმენტი გადაეცა ქ. რომში, ამერიკის ელჩს იტალიაში. ისინი კი, თავის მხრივ, ზემოთაღნიშნულ დოკუმენტს მათი ქვეყნების მთავრობებს წარუდგენენ.

პოსტკონფერენციული სამუშაო პროცესის შემდგომ ეტაპად მოგვევლინება ასოციაციისა და მისი სტუდენტების ვიზიტი კავკასიის რეგიონში და “რონდინეს 14 პუნქტი-კავკასიაზე მშვიდობისათვის” ოფიციალური პრეზენტაცია.

აღსანიშნავია, რომ როგორც კონფერენციის ჩატარების პროცესი, ასევე მისი შემდგომი ეტაპები ფართოდ იქნა გაშუქებული იტალიისა და სხვა საერთაშორისო მასმედიით.

“რონდინეს 14 პუნქტი” არაერთჯეროვნად იქნა შეფასებული სხვადასხვა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ წრეებში, რომელთა შორის ფრიად აღსანიშნავია იტალიაში საქართველოს ელჩის ბატონ კონსტანტინე გაბაშვილის კომენტარი: “დოკუმენტის საწყის ფორმაში მეტწილად სტუდენტთა გრძნობები და ემოციები ჭარბობდა, ხოლო მისი საბოლოო ვესია ძლიერ პოლიტიკურ დოკუმენტადაა ჩამოყალიბებული. გილოცავთ”.

საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილენი კავკასიაზე მშვიდობისათვის, რონდინე მშვიდობის ციტადელის ("Rondine Cittadella della Pace") სტუდენტთა თანაცხოვრების წარმატებულ გამოცდილებასა და მათ მიერ გამომუშავებულ დოკუმენტზე დაყრდნობით, იღებენ ვალდებულებას, პატივი სცენ, შეინარჩუნონ ჩვენი საერთო ისტორიული და კულტურული ფესვების ფასეულობები და გაამყარონ დამაახლოვებელი მახასიათებლები, ადამიანისა და ხალხთა ძირითადი უფლებების დაცვით.

“რონდინეს 14 პუნქტი" - კავკასიაზე მშვიდობისათვის...

მშვიდობა ის საერთო სიმდიდრეა, რომელსაც შეჰნატრის კავკასიის ყოველი ერი. იგი ურთიერთთანამშრომლობით, პიროვნების პატივისცემითა და კულტურათაშორის დიალოგით აიგება.

ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ გთავაზობთ პროგრამის შემდეგ პუნქტებს, რომლებიც მიგვაჩნია ყველაზე მნიშვნელოვნად კონფლიქტური სიტუაციების დარეგულირებისათვის.


1) საზოგადოებრივი აზრის მხარდაჭერა კავკასიასა და მსოფლიოში, რომლებიც უბიძგებს მთავრობებს კონფლიქტში ჩართულ მხარეთაშორის მოლაპარაკებათა მუდმივმოქმედი მაგიდის შექმნისაკენ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროში არსებული წინააღმდეგობების მშვიდობიანი გადაწყვეტის გზების გამოსამუშავებლად.

2) კავკასიის რეგიონში კონფლიქტში ჩართული თითოეული მხარისათვის მოწოდება, ნებისმიერი უთანხმოების მოლაპარაკებათა მაგიდაზე გადატანისაკენ, რათა არსებობდეს ძალის გამოყენების გარეშე კონფლიქტების გადაწყვეტის საშუალება.

3) ხელსაყრელი პირობების შექმნა, იმისთვის, რომ მოლაპარაკებათა მუდმივმოქმედი მაგიდა გარდაიქმნეს ადგილად, სადაც შესაძლებელი იქნება ყველა ძალისხმევის გაერთიანება, ჰუმანიტარული, კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ზრდისა და განვითარებისათვის, რეგიონის ეტაპობრივი და კოორდინირებული განიარაღების იმედით.
4) რეგიონის კონფლიქტებში დაზარალებულებისათვის სოციალური სტატუსისა და უფლებების აღდგენა, დაბრუნების უფლების გათვალისწინებით ყველასათვის, ვინც ომის შედეგად იძულებული იყო დაეტოვებინა საკუთარი სახლი, ყველა მხარისათვის უსაფრთხოების გარანტიით, დიალოგისა და სხვა ნებისმიერი მშვიდობიანი საშუალებით.

5) პირობების შექმნა, რომლებიც კავკასიის სხვადასხვა ტერიტორიის საწარმოთაშორის გაამარტივებენ თანამშრომლობას და საფუძველს ჩაუყრიან ერთიანი კავკასიური ეკონომიკური სივრცის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ინტეგრაციასა და ადამიანების, კაპიტალის, ნაწარმისა და მომსახურეობების თავისუფალ გადაადგილებას, ამავდროულად ბუნებრივი გარემოს დაცვის გარანტიით.

6) რეგიონში საერთაშორისო პირველ რიგში ევროპული კომპანიების შემოსვლის პირობების გამარტივება, რომლებსაც სურთ თავისი წვლილი შეიტანონ კავკასიური ეკონომიკის განვითარებაში, ასევე შემუშავება ფინანსური სტიმულების გეგმისა, რომელიც რეგიონის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისაკენ იქნება მიმართული.

7) საერთო პროექტების განვითარება მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის სფეროში, დიალოგისა და ტოლერანტობის მხარდასაჭერად, რომელიც საჭიროა სირთულეებისა და არასწორი აზრის გადასალახავად, რაც ერთმანეთის კარგად არცოდნაზეა დამყარებული.

8) საერთო კულტურათაშორისი პროექტების მხარდაჭერა, რომლებიც მოიცავენ ენებისა და საზაფხულო, ადგილობრივ და საერთაშორისო სკოლებსა და ბანაკებს, რომლებსაც ექნებათ შეთანხმებული პროგრამები, რომლებიც სხვადასხვა ერის წარმომადგენლებს მისცემს ერთმანეთის გაცნობის, კულტურებისა და ენების განსხვავებულობის აღქმისა და ამავდროულად შენარჩუნების საშუალებას.

9) საუნივერსიტეტო ინიციატივების მხარდაჭერა, როგორც რეგიონის შიგნით მასწავლებლებისა და სტუდენტების გაცვლითი პროგრამების ორგანიზებისათვის, ასევე კავკასიელ სტუდენტთა გასაგზავნად საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში, და საუნივერსიტეტო კურსებისა და კვლევითი პროექტების შესაქმნელად მშვიდობისა და კონფლიქტების გადაწყვეტის თემაზე.

10) პლურალისტური, მრავალ ენობრვი და რეგიონთაშორისი ხასიათის ტელე-რადიო არხებისა და სხვა მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების დაფინანსება და მხარდაჭერა.

11) გაერთიანების ერთ-ერთ საშუალებად, საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, ხმელთაშუაზღვის თამაშების მოდელით.

12) კულტურული ინიციატივებისა და ფესტივალების "კავკასიის დღეები"-ს ჩატარება (კინომატოგრაფიის, თეატრის, ფოლკლორის, ხელოვნების, ლიტერატურის, ეთნოგრაფიის, არქეოლოგიის), რომლებიც ხელს შეუწყობენ გაცნობასა და ხაზს გაუსვამენ რეგიონის საერთო კულტურულ ფონდს, ყოველი ხალხის თავისებურებების პატივისცემით.

13) რონდინეს სტუდენტთა გამოცდილება დაედოს საფუძვლად კავკასიაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მოღვაწეობას, რომელიც შესაძლებელს გახდის რეგიონის ყველა ხალხთა ერთიანი ახალგაზრდული ფორუმის ჩამოყალიბებას. რის ერთ-ერთ ხელსაწყოდ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ინტერნეტ საიტი, რომელიც გაამარტივებს რეგიონის სხვადასხვა ენაზე ინფორმაციის გაცვლას და უზრუნველყოფს პრობლემების შესახებ ობიექტური და დამოუკიდებელი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.

14) რელიგიათაშორის დიალოგის განვითარების მხარდაჭერა საერთო მშვიდობისა და ძმობისათვის.

რედაქტორის რჩევით
 
 
 

ეკა ბესელია: ილია ჩაჩიბაიამ სამეგრელოში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა – პროცესი დაიძრა [video]

ავტორი obieqtivi.net15:20 22.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ პირდაპირ ეთერში, ჟურნალისტ ილია ჩაჩიბაიას საავტორო გადაცემაში, პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ სამოქალაქო სოლიდარობის აუცულებლობაზე ისაუბრა.ბესელიამ გადაცემის...ბრალდებულ სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესზე გულის შეტევა დაემართა

17:06 09.04.2012პატიმრობაში მყოფი „თავისუფალი დემოკრატერბის“ წევრის, სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესი ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო. როგორც ჩაჩიბაიას ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ბრალდებულს...


რეპორტაჟი ჩაშლილი გეიაღლუმიდან [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი16:47 17.05.2012თბილისის 51-ე საჯარო სკოლასთან შეკრება პირველის ნახევარზე დაიწყეს. ტაქსიდან ფერადი დროშებით ხელში ოთხი ახალგაზრდა გადმოვიდა. ბიჭს ყურზე საყურე და ხელში პლაკატი ეჭირა - “მეც გეი ვარ“. ვინ ხართ-მეთქი ვკითხე და ორგანიზაცია...


ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა

17:06 17.05.2012ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე, რომლის მონაწილეები, მათივე თქმით, ”არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ სიძულვილს” აპროტესტებენ, ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეები...


ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა

13:06 26.05.2012კოალიცია "ქართული ოცნების" ერთ–ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა. "მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო დამოუკიდებლობის დღე. 26 მაისი არის სახელმწიფოებრივი ზეიმი", - განაცხადა მან.დღესვე,...53 სკოლის მოსწავლეების „მადლობა ბატონ ტარას შავშიშვილს!“ [video]

18:05 24.05.2012გუშინ, ინტერნეტსივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელებზე გავრცელდა ვიდეორგოლი, რომელიც თბილისის 53-ე სკოლის მოსწავლეების მიერაა გადაღებული. ვიდეო ერთგვარი პოლიტიკური პერფორმანსია და როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის ის არსებულ სივრცეში,...ბაჩო ახალაია საცხოვრებლად ზუგდიდში გადადის და 150 000 დოლარად შეფასებულ 6 სახლს ყიდულობს

19:24 22.05.2012"ბაჩო ახალაია, ფაქტობრივად ზუგდიდში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ყოველ ღამეს ბაჩო ახალაია ზის რესტორანში - ან "დიარონში" ან "მენძელში" ან "დარიალში", თვრება და მერე იწყებს ოპოზიციის გინებას. შეშინებული მიმტანები ვერ მიდიან ბაჩო ახალაიასთან,...მოსკოვში გენერალი რომან დუმბაძე მოკლეს [video]

მოსკოვში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი გენერალი, ბათუმის 25-ე ბრიგადის ექსმეთაური რომან დუმბაძე მოკლეს. რუსული მედიის ცნობით, დუმბაძე საკუთარ სახლთან ახლოს, რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე, მოტოციკლიდან დაცხრილეს. დამნაშავეები შემთხვევის ადგილიდან...„შავფაროსნებმა“ და სტუდენტებმა ხელისუფლებას ვადა 31 მაისამდე მისცეს

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012დავით-გარეჯის დასაცავად გამართულ მსვლელობაში ორი ათასზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის 90% სტუდენტები იყვნენ. ასი ათასიან მსვლელობასაც შეშურდებოდა ის მუხტი, რომლითაც მანიფესტანტებმა გაიარეს გზა ვაკის...„ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელზე თავდასხმა განხორციელდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, ხობიდან16:33 20.05.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელს, მამუკა ქარდავას თავს ოთხი უცხო მამაკაცი დაესხა. ინციდენტი სოფელ ნოჯიხევთან წუხელ, ღამის 2 საათისთვის მაშინ მოხდა, როცა ქარდავა ხობის ცენტრში მდებარე კოალიციის...

ნანული ვახანია: მკვლელებო! ნუ ფიქრობთ, რომ შეგრჩებათ, წყეულიმც იყავით!

ავტორი ილია ჩაჩიბაია22:58 30.05.2012საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილება, პოლიტპატიმარ ვლადიმერ ვახანიასთვის ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარის გამოცხადების თაობაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში...ირაკლი ალასანიამ ზუგდიდში მოძრაობის ახალი წარმომადგენელი წარადგინა

15:06 25.05.2012ირაკლი ალასანიამ "ქართული ოცნების" სამეგრელოს ოფისის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა, რეგიონულ ორგანიზაციას მერაბ ქვარაია უხელმძღვენელებს. ამ პოსტზე ის სერგო ჩაჩიბაიას შეცვლის, რომელსაც კვლავ პატიმრობაში იმყოფება.პრესკონფერენციაზე ალასანიამ...„ვერ ჩაგვრეცხეს, ვერ გვაქციეს მუმიებად! ყველა ღირსეული კაცი და ქალი აქ დგას“

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ორგანიზებით გამართულ აქციაზე, სახელწოდებით „ჩვენ ვიწყებთ“, პუშკინის ქუჩიდან თავისუფლების მოედანი და შემდეგ რუსთაველის გამზირი, ოპერის კუთხემდე (ყოფილ „ციცინათელასთან“) ხალხით...მეუფე იაკობი: “ჩვენი ეკლესიის შვილები ამ აღვირახსნილობის ქადაგებას არ შევურიგდებით“ [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი17:08 28.05.2012ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, 27 მაისს, წირვის დასრულების შემდეგ, იქ შეკრებილ მრევლს გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსმა, მეუფე იაკობმა ქადაგებით მიმართა, რომელშიც ის გამოეხმაურა თბილისში ე.წ. გეიაღლუმის...მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ მე, ირმა ინაშვილს, შესაძლოა, დამეჯახოს ნასვამ მდგომაროობაში მყოფი პირის ავტომანქანა

17:00 30.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ საგანგებო განცხადებაგვსურს საჯაროდ განვაცხადოთ, რომ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში „ობიექტივის“ ხელმძღვანელობა და წამყვანები ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის ქვეშ ვიმყოფებით.სისტემატური...გვაიძულებენ, რომ ბავშვები ვითომდა ჩვენი ნებართვით გადავიყვანოთ უპატრონო ბავშვთა სახლებში

20:16 01.06.20121 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველსა და ჟურნალისტს კოტე ინაშვილს ქალთა N5-ე კოლონიიდან პატიმარი დედები დაუკავშირდნენ და მათი ბავშვების გაუსაძლისი მდგომარეობის შესახებ აცნობეს.როგორც ინაშვილმა „ობიექტივის“ პირდაპირ...გარემოვაჭრეებმა ბაქრაძე დააბნიეს – "ვის მისცემთ არჩევნებში ხმას რა მნიშვნელობა აქვს?!" [video]

13:06 06.06.2012ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა გუბერნიის შენობის წინ საპროტესტო აქციებს მართავენ, სამეგრელოში ვიზიტად მყოფ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდნენ.შეხვედრა დაუგეგმავი იყო და ბაქრაძეს გარემოვაჭრეების პრობლემებისთვის...გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო მსვლელობა შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ [Video]

17:06 08.06.2012გარემოვაჭრეებმა თბილისისკენ საპროტესტო მსვლელობა ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზით შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ. სამდღიანი მსვლელობის შემდეგ 7 გარემოვაჭრე საზოგადოებრივი მოძრაობა „დაიცავი საქართველოს“ წევრმა კახა მიქაიამ რამდენიმე...გორთან ახლოს „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ესროლეს

11:55 09.06.2012დაუდგენელმა პირებმა „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ცეცხლი სოფელ ბერბუკთან გაუხსნეს. ჟურნალისტი სოფელ ახრისიდან გორის მიმართულებით ბრუნდებოდა, როცა მის მანქანას ტყვიები მოხვდა და მინები ჩაიმსხვრა.ია თინიკაშვილი ახრისში...ოზურგეთის აქციაზე მიმავალ სენაკელებს ხელისუფლება ძალადობით დაუპირისპირდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, სენაკი13:06 20.06.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ ოზურგეთში დაგეგმილ აქციაზე სენაკელი მხარდამჭერები ვერ მოხვდნენ. 17 ივნისს, სამეგრელოდან გურიაში ვერც კოალიციის სენაკის ოფისის წევრები გადავიდნენ. მათი ნაამბობიდან ირკვევა, რომ...

სააკაშვილის ცრუ დემოკრატია და მართვის საბჭოური სისტემა

ავტორი მარიამ თოდაძე15:21 12.03.2012როდესაც ქვეყნის მართვის ავტოკრატიულ სტილზე ვსაუბრობთ და სააკაშვილის ცრუ დემოკრატიაზეც დავამატებთ ხოლმე ორიოდე სიტყვას, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მაინც არ არის გასაგები, რომ დემოკრატია ხალხის...ზუგდიდში, რამდენიმე მისამართზე, სამხედრო ფორმიანი ადამიანები მალულად ბინადრობენ [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა17:06 21.03.2012Presage.tv კიდევ ერთ ვიდეო მასალას გთავაზობთ, რომელიც ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩაზე, ერთ-ერთ სახლშია გადაღებული. აღნიშნულ მისამართზე სამხედრო პირების საეჭვო გადაადგილების შესახებ ინფორმაცია ზუგდიდელებმა მოგვაწოდეს. ჩვენ...ილია ჩაჩიბაია: „გასაიდუმლოებული სამხედრო შტაბები სამეგრელოს თითქმის ყველა სოფელშია განთავასებული“

14:57 25.03.2012„ობიექტივის“ წამყვანისა და ჟურნალ "ღია ბოქლომის" მთავარი რედაქტორის ილია ჩაჩიბაიას განცხადებით, ხელისუფლებამ სამეგრელოში ჩამოყალიბებულ უკანანო შეირაღებულ ფორმირებებში მეთერთმეტე კლასელი მოსწავლეებიც ჩართო.როგორც „ობიექტივის“ პირდაპირ...წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა

15:36 27.04.2012წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა; ერთ-ერთმა აღსაზრდელმა სხეულის სერიოზული დაზიანება მიიღო – ეზოში უყურადღებოდ დატოვებული ნაჯახით მარცხენა ხელის არათითის I და II ფალანგი მოიჭრა....გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საქართველოს დატოვებას ფიქრობს [video]

ავტორი მანანა ნოზაძე20:00 30.04.2012გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საზღვარგარეთ წასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ ცნობილი მწერლის, რეჟისორისა და სცენარისტის მეუღლემ ნინო მელაშვილმა-ჩოხელმა Presage.tv-სთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს დატოვება...„ნაციონალური“ უფასო სასადილო ხობში ისევ გამოჩნდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა22:38 02.05.2012„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-უფასო სასადილო მზრუნველობ ამოკლებულთათვის“ -2005 წლიდან ასეთი წარწერა ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა ქალაქის იმ ობიექტებს ამშვენებდა, სადაც მმართველმა პარტიამ „საქველმოქმედო“ პროექტის განხორციელება...


დღეს, კიდევ ერთი მსჯავრდებული თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა

18:04 04.04.2012 სასჯელაღ სრულების # 18 სამკურნალო დაწესებულებაში კიდევ ერთი მსჯავრდებული, თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა, რომელიც სასჯელს ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა-შენახვისთვის იხდიდა.პატიმრის ადვოკატის, მათე ხარჭამაძის განცხადებით, ბელქანიას 8 წელი...„სააკაშვილის საქართველო მხოლოდ ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ ვითარდება“ [video]

18:08 07.04.2012ირაკლი ალასანია სამეგრელოში შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს, კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხის მოსახლეობას შეხვდა.ირაკლი ალსანიას განცხადებით, ეს სოფელი პრაქტიკულად საძოვრების გარეშეა...ველოტრასას დადიანების ბაღი ეწირება [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა12:11 09.05.2012ველომანიამ იმერეთიდან სამეგრელოშიც ჩამოაღწია. ქუთაისის შემდეგ ზუგდიდიც გაველოტრასდება და მიხეილ სააკაშვილის ცნობილ ფრაზებს: „ველოსიპედი ევროპული და ამავდროულად, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია“,...ლაზიკაში იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო [video]

ავტორი თამარ ზანთარაია14:06 09.05.2012სოფელ ანაკლიის „პატრიოტთა ბანაკის“ სიახლოვეს, ახალი ქალაქის ლაზიკის ტერიტორიაზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო. ლაზიკამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის ნაწილი ეკალბარდებისგან უკვე გაკაფულია. ახალქალაქის დანარჩენი...