სასერთიფიკაციო გამოცდები მასწავლებლებისთვის: მომავლის სკოლა თუ შუალედური ექსპერიმენტი

როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი? საგანმანათლებლო სივრცეში ეს კითხვა ყოველთვის აქტუალურია. სხადასხვა ეპოქაში განსხვავებულ მოთხოვნებს უყენებდნენ პედაგოგებს.

გაზიარება
[ეკა კვირკველია. 18:30 20.07.2010]

დღეს ქართული სკოლები კვალიფიციურ და სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს ითხოვენ. სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩასაბარებლად 14 ათასი პედაგოგი დარეგისტრირდა. დარეგისტრირებულ მასწავლებელთაგან ნახევარი არ გამოცხადდა ტესტირებაზე. მასწავლებლები კოლეგების ამ გადაწყვეტილებას მოუმზადებლობითა და სიახლისადმი შიშით ხსნიან. არიან თუ არა მასწავლებლები მზად პროფესიული უნარების ტესტების ჩასაბარებლად? ამას ტესტების შედეგები გამოავლენს. ტესტი 27 დავალებას მოიცავს და სამი ნაწილისგან შედგება: სასწავლო გარემოს შეფასება – რამდენად შეუძლიათ მასწავლებლებს სასწავლო პროცესის ეფექტურად დაგეგმვა და წარმართვა; განვითარებისა და სწავლის თეორიების ცოდნა – იცის თუ არა მასწავლებელმა განათლების თეორეტიკოსების ნაშრომები პედაგოგიკური ფსიქოლოგიისა და მეთოდური მიდგომის შესახებ; ბოლო დავალებაში მასწავლებლებმა უნდა გამოავლინონ იმ საკანონმდებლო აქტების ცოდნა, რომლებიც განათლების სფეროს შეეხება.

პედაგოგთა აზრით, სასერთიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება პრესტიჟის საკითხია. იმედოვნებენ, რომ სერტიფიკატის მიღება მათ ანაზღაურებასაც გაზრდის. გარდა ამისა, არ ექნებათ სამუშო ადგილის დაკარგვის შიში. მასწავლებლები არა მხოლოდ მოსწავლეების განათლებასა და მომავალზე, საკუთარ მომავალზეც ზრუნავენ. სწორედ, ეს „აიძულებთ“ მათ, მოსწავლეთა აღზრდის ახალი მეთოდები შეისწავლონ და გამოიყენონ, გაეცნონ ჯონ დიუის, ჟან პიაჟესა და ლევ ვიგოტსკის თეორიებს.

„პროფესიული უნარების ტესტის ჩაბარება მოტივაციას გვიქმნის, იმისთვის რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი ცოდნა, სასწავლო გარემოს შეფასების უნარი. ეს სერტიფიკატი მომცემს კვალიფიციური მასწავლებლის სტატუსს. პარაქტიკულ და თეორიულ ცოდნას შევათავსებთ ერთმანეთთან. პედაგოგთათვის ეს არის შანსი იმისა, რომ რომ იქცნენ „პრივილეგირებულ“ მასწავლებლებად, მოიპოვონ პრესტიჟი. სერტიფიკატის მიღება აისახება ჩვენს ანაზღაურებაზეც. გარდა ამისა, მინდა საკუთარი თავისადმი რწმენა გავიმყარო, საკუთარ თავს დავუმტკიცო, რომ შემიძლია სკოლაში, ბავშვებთან მუშაობა. ტესტები ამოწმებს რთულ სიტუაციაში ოპტიმალური გამოსავლის პოვნის უნარს,
ბავშვებთან ურთიერთობის ტექნიკის ცოდნას. ტესტი არ არის შედგენილი მხოლოდ იმისთვის, რომ აპლიკანტმა გადალახოს ზღვარი და მიიღოს სერტიფიკატი.

წარმოდგენილი სიტუაციური და სიმულაციური სავარჯიშოებით მასწავლებელი იძენს ახლებურ ხედვას, რომელსაც შემდეგ პრაქტიკაში გამოიყენებს. ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ ბავშვის ფსიქოლოგია და შეგვეძლოს მოსწავლესთან ინდივიდუალური მუშაობა,“ – ამბობს კერძო სკოლის ქართული ენის მასწავლებელი დალი დალაქიშვილი.
ჩვენთან საუბრისას მასწავლებლები თავს ვალდებულად თვლიდნენ, აღენიშნათ, რომ სკოლების ადმინისტრაციებმა პედაგოგთა მოსამზადებლად თანხა და რესურსები გაიღეს.

„ჩვენი ადმინისტრაცია გვიტარებდა ტრენინგებს, გვაწვდიდა სასწავლო მასალას. ტესტში თანაბრად არის მოცემული თეორიული და პრაქტიკული სავარჯიშოები, სიტუაციური მაგალითები, რასაც ყოველდღიურად ვიყენებთ მოსწავლეებთან ურთიერთობისას. ჩემთვის მთვარია დავადგინო, რა არ ვიცი და რა უნდა ვიცოდე,“ – გვითხრა 75– ე სკოლი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა.

პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატმა, მაია მგალობლიშვილმა, შეაფასა პედაგოგთა ტესტირების პროცესი და მისი მნიშვნელობა: „ეს არის რაღაც მნიშვნელოვანი სიგნალი ჩვენი სასკოლო განათლების სისტემაში. ჩემი აზრით, ეს არის კიდევ ერთი ნიშანი იმის, რომ სახელმწიფომ სკოლებში გარკვეული წესრიგის დამყარება მოინდომა. სკოლების ბრენდირების პროცესიც და მასწავლებლების საკვალიფიკაციო გამოცდების შედეგებიც მოემსახურება იმას, რომ სახელმწიფოს – განათლების სამინისტროს სახით – ექნება გარკვეული, განსაზღვრულ პარამეტრებზე დაფუძნებული სურათი, თუ რა ხდება ჩვენს სკოლებში. ეს არის პირველადი საველე სამუშაო, რაც აქამდეც უნდა გაკეთებულიყო. ეს იქნება მონაცემთა ბაზა, რომელზე დაყრდნობითაც სასკოლო სიტემის მართვა გაადვილდება. შეგიძლიათ მითხრათ, რომელია დღეს კარგი სკოლა? და თუ დამისახელებთ, იმის დასაბუთებას შეძლებთ, რატომ არის ეს სკოლა კარგი? ტესტის შედეგები გავლენას იქონიებს კონკურენციაზე მასწავლებელთა შორის. ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ცუდია, თუ ეს შედეგები იქცევა ნომერ პირველ კრიტერიუმად პედაგოგების რანგირებაში. ტესტი, რომელიც ასახვას პედაგოგის მომზადების დონეს რაღაც კონკრეტული დროითი მომენტისთვის, ვერ გამოდგება იმის შესაფასებლად, რომელი მასწავლებელია უმაღლესი კვალიფიკაციისა და რომელი – არა. როგორც ზემოთ გითხარით, ეს ტესტირება უფრო მონაცემების შეგროვების პროცესი მგონია და არა რეალურად საკვალიფიკაციო ან საატესტაციო გამოცდა.

მასწავლებლები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ მათთვის აღმოჩენა იყო განათლების თეორეტიკოსების ხედვები და აპირებენ მომავალში მათზე დაყრდნობით იმუშაონ. ქალბატონი მაია ადასტურებს ამ ფაქტს და ამბობს, რომ ეს ავტორები ჩვენი პედაგოგების უმრავლესობისთვის უცნობია. დიუის, პიაჟესა და ვიგოტსკის თეორიები მეცნიერულად სწორია. ისინი ყველა პედაგოგმა უნდა იცოდეს. თუმცა ამ სიაში ისეთი ავტორებიც მოხვდნენ, რომელთა ნაშრომების მეცნიერული ღირებულება საკამათოა. ასეთია, მაგალითად, გარდნერი.

„მგონია, რომ განათლების სამინისტრო ამ შემთხვევაშიც ზონდირების ექსპერიმენტს ატარებს. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, განათლების სამინისტრო ამ ავტორების წიგნებს თარგმნის ქართულად და თავად ამ წიგნების ვარგისიანობას ამოწმებს პედაგოგებზე.“

მაია მგალობლიშვილი არ იზიარებს მასწავლებელთა ოპოტიმიზმს, რომ სერტიფიკატის მიღება მათ ანაზღაურებას გაზრდის: „მე ვიწონებ იმ მასწავლებლების გადაწყვეტილებას, ვინც სააპრობაციო გამოცდაზე გავიდა, მაგრამ ამ გამოცდის შედეგები, ვფიქრობ, მათ ხელფასზე ვერ აისახება. ამას გამოცდების დებულება არ ითვალისწინებს. თუ სკოლის ადმინისტრაცია ან რესურსცენტრების წარმომადგენელები ავრცელებენ ასეთ ინფორმაციას, ამყარებენ ასეთ მოლოდინს მასწავლებელთა შორის, ისინი, უბრალოდ, არაწესიერად ექცევიან პედაგოგებს.“

მაია მგალობლიშვილი მიიჩნევს, რომ ტესტები არაეფექტურია მასწავლებელთა კვალიფიკაციისა და ცოდნის შესამოწმებლად. „მე ვნახე ამ ტესტების ნიმუშები. გეტყვით პირდაპირ: ამ ტესტებს არ შეუძლიათ და არც ევალებათ სრულყოფილად გამოავლინოს მასწავლებლის პროფესიული უნარები. ეს უფრო დროის მოკლე მონაკვეთში მიღებული გადაწყვეტილებების ტესტირებაა, საკლასო ოთახში პედაგოგის ქცევის, მისი ორიენტაციის შემოწმებაა.“

პედაგოგებისა და ექსპერტების მოლოდინები ერთმანეთს არ ემთხვევა. დაუდგენელია, რეალურად რას ემსახურება ეს გამოცდები. თუმცა ფაქტია, რომ მასში მასწავლებელთა გარკვეულმა რაოდენობამ ნებაყოფლობით მიიღო მონაწილეობა და დიდი ოპტიმიზმითაც. გამართლდება თუ არა მათი ეს ოპტიმიზმი და მოემსახურება თუ არა ტესტირება ახალი ტიპის სკოლების შექმნასა და ახლებური სწავლების დანერგვას, ამას განათლების სამინისტრო გადაწყვეტს.


რედაქტორის რჩევით
 
 
 

ეკა ბესელია: ილია ჩაჩიბაიამ სამეგრელოში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა – პროცესი დაიძრა [video]

ავტორი obieqtivi.net15:20 22.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ პირდაპირ ეთერში, ჟურნალისტ ილია ჩაჩიბაიას საავტორო გადაცემაში, პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ სამოქალაქო სოლიდარობის აუცულებლობაზე ისაუბრა.ბესელიამ გადაცემის...ბრალდებულ სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესზე გულის შეტევა დაემართა

17:06 09.04.2012პატიმრობაში მყოფი „თავისუფალი დემოკრატერბის“ წევრის, სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესი ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო. როგორც ჩაჩიბაიას ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ბრალდებულს...


რეპორტაჟი ჩაშლილი გეიაღლუმიდან [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი16:47 17.05.2012თბილისის 51-ე საჯარო სკოლასთან შეკრება პირველის ნახევარზე დაიწყეს. ტაქსიდან ფერადი დროშებით ხელში ოთხი ახალგაზრდა გადმოვიდა. ბიჭს ყურზე საყურე და ხელში პლაკატი ეჭირა - “მეც გეი ვარ“. ვინ ხართ-მეთქი ვკითხე და ორგანიზაცია...


ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა

17:06 17.05.2012ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე, რომლის მონაწილეები, მათივე თქმით, ”არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ სიძულვილს” აპროტესტებენ, ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეები...


ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა

13:06 26.05.2012კოალიცია "ქართული ოცნების" ერთ–ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა. "მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო დამოუკიდებლობის დღე. 26 მაისი არის სახელმწიფოებრივი ზეიმი", - განაცხადა მან.დღესვე,...53 სკოლის მოსწავლეების „მადლობა ბატონ ტარას შავშიშვილს!“ [video]

18:05 24.05.2012გუშინ, ინტერნეტსივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელებზე გავრცელდა ვიდეორგოლი, რომელიც თბილისის 53-ე სკოლის მოსწავლეების მიერაა გადაღებული. ვიდეო ერთგვარი პოლიტიკური პერფორმანსია და როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის ის არსებულ სივრცეში,...ბაჩო ახალაია საცხოვრებლად ზუგდიდში გადადის და 150 000 დოლარად შეფასებულ 6 სახლს ყიდულობს

19:24 22.05.2012"ბაჩო ახალაია, ფაქტობრივად ზუგდიდში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ყოველ ღამეს ბაჩო ახალაია ზის რესტორანში - ან "დიარონში" ან "მენძელში" ან "დარიალში", თვრება და მერე იწყებს ოპოზიციის გინებას. შეშინებული მიმტანები ვერ მიდიან ბაჩო ახალაიასთან,...მოსკოვში გენერალი რომან დუმბაძე მოკლეს [video]

მოსკოვში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი გენერალი, ბათუმის 25-ე ბრიგადის ექსმეთაური რომან დუმბაძე მოკლეს. რუსული მედიის ცნობით, დუმბაძე საკუთარ სახლთან ახლოს, რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე, მოტოციკლიდან დაცხრილეს. დამნაშავეები შემთხვევის ადგილიდან...„შავფაროსნებმა“ და სტუდენტებმა ხელისუფლებას ვადა 31 მაისამდე მისცეს

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012დავით-გარეჯის დასაცავად გამართულ მსვლელობაში ორი ათასზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის 90% სტუდენტები იყვნენ. ასი ათასიან მსვლელობასაც შეშურდებოდა ის მუხტი, რომლითაც მანიფესტანტებმა გაიარეს გზა ვაკის...„ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელზე თავდასხმა განხორციელდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, ხობიდან16:33 20.05.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელს, მამუკა ქარდავას თავს ოთხი უცხო მამაკაცი დაესხა. ინციდენტი სოფელ ნოჯიხევთან წუხელ, ღამის 2 საათისთვის მაშინ მოხდა, როცა ქარდავა ხობის ცენტრში მდებარე კოალიციის...

ნანული ვახანია: მკვლელებო! ნუ ფიქრობთ, რომ შეგრჩებათ, წყეულიმც იყავით!

ავტორი ილია ჩაჩიბაია22:58 30.05.2012საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილება, პოლიტპატიმარ ვლადიმერ ვახანიასთვის ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარის გამოცხადების თაობაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში...ირაკლი ალასანიამ ზუგდიდში მოძრაობის ახალი წარმომადგენელი წარადგინა

15:06 25.05.2012ირაკლი ალასანიამ "ქართული ოცნების" სამეგრელოს ოფისის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა, რეგიონულ ორგანიზაციას მერაბ ქვარაია უხელმძღვენელებს. ამ პოსტზე ის სერგო ჩაჩიბაიას შეცვლის, რომელსაც კვლავ პატიმრობაში იმყოფება.პრესკონფერენციაზე ალასანიამ...„ვერ ჩაგვრეცხეს, ვერ გვაქციეს მუმიებად! ყველა ღირსეული კაცი და ქალი აქ დგას“

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ორგანიზებით გამართულ აქციაზე, სახელწოდებით „ჩვენ ვიწყებთ“, პუშკინის ქუჩიდან თავისუფლების მოედანი და შემდეგ რუსთაველის გამზირი, ოპერის კუთხემდე (ყოფილ „ციცინათელასთან“) ხალხით...მეუფე იაკობი: “ჩვენი ეკლესიის შვილები ამ აღვირახსნილობის ქადაგებას არ შევურიგდებით“ [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი17:08 28.05.2012ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, 27 მაისს, წირვის დასრულების შემდეგ, იქ შეკრებილ მრევლს გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსმა, მეუფე იაკობმა ქადაგებით მიმართა, რომელშიც ის გამოეხმაურა თბილისში ე.წ. გეიაღლუმის...მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ მე, ირმა ინაშვილს, შესაძლოა, დამეჯახოს ნასვამ მდგომაროობაში მყოფი პირის ავტომანქანა

17:00 30.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ საგანგებო განცხადებაგვსურს საჯაროდ განვაცხადოთ, რომ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში „ობიექტივის“ ხელმძღვანელობა და წამყვანები ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის ქვეშ ვიმყოფებით.სისტემატური...გვაიძულებენ, რომ ბავშვები ვითომდა ჩვენი ნებართვით გადავიყვანოთ უპატრონო ბავშვთა სახლებში

20:16 01.06.20121 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველსა და ჟურნალისტს კოტე ინაშვილს ქალთა N5-ე კოლონიიდან პატიმარი დედები დაუკავშირდნენ და მათი ბავშვების გაუსაძლისი მდგომარეობის შესახებ აცნობეს.როგორც ინაშვილმა „ობიექტივის“ პირდაპირ...გარემოვაჭრეებმა ბაქრაძე დააბნიეს – "ვის მისცემთ არჩევნებში ხმას რა მნიშვნელობა აქვს?!" [video]

13:06 06.06.2012ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა გუბერნიის შენობის წინ საპროტესტო აქციებს მართავენ, სამეგრელოში ვიზიტად მყოფ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდნენ.შეხვედრა დაუგეგმავი იყო და ბაქრაძეს გარემოვაჭრეების პრობლემებისთვის...გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო მსვლელობა შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ [Video]

17:06 08.06.2012გარემოვაჭრეებმა თბილისისკენ საპროტესტო მსვლელობა ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზით შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ. სამდღიანი მსვლელობის შემდეგ 7 გარემოვაჭრე საზოგადოებრივი მოძრაობა „დაიცავი საქართველოს“ წევრმა კახა მიქაიამ რამდენიმე...გორთან ახლოს „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ესროლეს

11:55 09.06.2012დაუდგენელმა პირებმა „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ცეცხლი სოფელ ბერბუკთან გაუხსნეს. ჟურნალისტი სოფელ ახრისიდან გორის მიმართულებით ბრუნდებოდა, როცა მის მანქანას ტყვიები მოხვდა და მინები ჩაიმსხვრა.ია თინიკაშვილი ახრისში...ოზურგეთის აქციაზე მიმავალ სენაკელებს ხელისუფლება ძალადობით დაუპირისპირდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, სენაკი13:06 20.06.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ ოზურგეთში დაგეგმილ აქციაზე სენაკელი მხარდამჭერები ვერ მოხვდნენ. 17 ივნისს, სამეგრელოდან გურიაში ვერც კოალიციის სენაკის ოფისის წევრები გადავიდნენ. მათი ნაამბობიდან ირკვევა, რომ...

სააკაშვილის ცრუ დემოკრატია და მართვის საბჭოური სისტემა

ავტორი მარიამ თოდაძე15:21 12.03.2012როდესაც ქვეყნის მართვის ავტოკრატიულ სტილზე ვსაუბრობთ და სააკაშვილის ცრუ დემოკრატიაზეც დავამატებთ ხოლმე ორიოდე სიტყვას, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მაინც არ არის გასაგები, რომ დემოკრატია ხალხის...ზუგდიდში, რამდენიმე მისამართზე, სამხედრო ფორმიანი ადამიანები მალულად ბინადრობენ [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა17:06 21.03.2012Presage.tv კიდევ ერთ ვიდეო მასალას გთავაზობთ, რომელიც ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩაზე, ერთ-ერთ სახლშია გადაღებული. აღნიშნულ მისამართზე სამხედრო პირების საეჭვო გადაადგილების შესახებ ინფორმაცია ზუგდიდელებმა მოგვაწოდეს. ჩვენ...ილია ჩაჩიბაია: „გასაიდუმლოებული სამხედრო შტაბები სამეგრელოს თითქმის ყველა სოფელშია განთავასებული“

14:57 25.03.2012„ობიექტივის“ წამყვანისა და ჟურნალ "ღია ბოქლომის" მთავარი რედაქტორის ილია ჩაჩიბაიას განცხადებით, ხელისუფლებამ სამეგრელოში ჩამოყალიბებულ უკანანო შეირაღებულ ფორმირებებში მეთერთმეტე კლასელი მოსწავლეებიც ჩართო.როგორც „ობიექტივის“ პირდაპირ...წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა

15:36 27.04.2012წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა; ერთ-ერთმა აღსაზრდელმა სხეულის სერიოზული დაზიანება მიიღო – ეზოში უყურადღებოდ დატოვებული ნაჯახით მარცხენა ხელის არათითის I და II ფალანგი მოიჭრა....გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საქართველოს დატოვებას ფიქრობს [video]

ავტორი მანანა ნოზაძე20:00 30.04.2012გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საზღვარგარეთ წასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ ცნობილი მწერლის, რეჟისორისა და სცენარისტის მეუღლემ ნინო მელაშვილმა-ჩოხელმა Presage.tv-სთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს დატოვება...„ნაციონალური“ უფასო სასადილო ხობში ისევ გამოჩნდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა22:38 02.05.2012„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-უფასო სასადილო მზრუნველობ ამოკლებულთათვის“ -2005 წლიდან ასეთი წარწერა ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა ქალაქის იმ ობიექტებს ამშვენებდა, სადაც მმართველმა პარტიამ „საქველმოქმედო“ პროექტის განხორციელება...


დღეს, კიდევ ერთი მსჯავრდებული თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა

18:04 04.04.2012 სასჯელაღ სრულების # 18 სამკურნალო დაწესებულებაში კიდევ ერთი მსჯავრდებული, თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა, რომელიც სასჯელს ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა-შენახვისთვის იხდიდა.პატიმრის ადვოკატის, მათე ხარჭამაძის განცხადებით, ბელქანიას 8 წელი...„სააკაშვილის საქართველო მხოლოდ ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ ვითარდება“ [video]

18:08 07.04.2012ირაკლი ალასანია სამეგრელოში შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს, კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხის მოსახლეობას შეხვდა.ირაკლი ალსანიას განცხადებით, ეს სოფელი პრაქტიკულად საძოვრების გარეშეა...ველოტრასას დადიანების ბაღი ეწირება [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა12:11 09.05.2012ველომანიამ იმერეთიდან სამეგრელოშიც ჩამოაღწია. ქუთაისის შემდეგ ზუგდიდიც გაველოტრასდება და მიხეილ სააკაშვილის ცნობილ ფრაზებს: „ველოსიპედი ევროპული და ამავდროულად, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია“,...ლაზიკაში იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო [video]

ავტორი თამარ ზანთარაია14:06 09.05.2012სოფელ ანაკლიის „პატრიოტთა ბანაკის“ სიახლოვეს, ახალი ქალაქის ლაზიკის ტერიტორიაზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო. ლაზიკამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის ნაწილი ეკალბარდებისგან უკვე გაკაფულია. ახალქალაქის დანარჩენი...