მედიაგაერთიანება „სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის“ პეტიცია

17:06 09.04.2012
ხუთშაბათს, 14 საათზე, მედიაგაერთანების წევრები კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის შენობის წინ საპროტესტო აქციას „მარეგულირებელო არეგულირე! ნუ ზღუდავ!“ გამართავენ. აქციაზე, მედიაგაერთიანების წევრები ტელეკომპანიებზე - „მე-9 არხი“ და „თრიალეთი“, მარეგულირებლის მხრიდან მიმდინარე ზეწოლას გააპროტესტებენ. იმავე დღეს, პეტიცია გადაეგზავნებათ საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებს.

პეტიცია

საქართველოში სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლებას კვლავ სერიოზული საფრთხე ემუქრება. მას შემდეგ, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ, ცივილიზებული საზოგადოებისათვის შეუწყნარებელი ვანდალიზმით, მოახდინა დამოუკიდებელი სამაუწყებლო კომპანიების დარბევა, საქართველოს სამაუწყებლო ბაზარზე აღარ არსებობს სამაუწყებლო კომპანია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობას ალტერნატიულ ინფორმაციას მიაწოდებს.

თითზე ჩამოსათვლელი ადგილობრივი დამოუკიდებელი მაუწყებლები კონკურენციას ვერ უწევენ ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ეროვნულ მაუწყებლებს, რომლებიც ყოველდღიურად საზოგადოებას ხელისუფლების მაამებელი, ხოლო განსხვავებული აზრის მქონე პირთა მიმართ აგრესიული ინფორმაციით კვებავენ.

რამდენიმე ხნის წინ, გაჩნდა შესაძლებლობა იმისა, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების მოსახლეობამ ინფორმაცია კიდევ ერთი ალტერნატიული საინფორმაციო წყაროსაგან მიიღოს. სწორედ ასეთი პოტენციალი გააჩნია ტელეკომპანია „მე-9 არხს“, რომელიც მაუწყებლობის დაწყებას რამდენიმე დღეში აპირებს. წინასწარ არის ცნობილი, რომ სამაუწყებლო ბაზრის სხვა მოთამაშეების უმრავლესობისგან განსხვავებით, ტელეკომპანია „მე-9 არხი“ არ აპირებს განახორციელოს ხელისუფლებისადმი ლოიალური სარედაქციო პოლიტიკა.

პირიქით, მისი მიზანია მაყურებელს მიაწოდოს ოფიციოზისგან განსხვავებული ინფორმაცია, მოუყვეს მოსახლეობას ისეთი ფაქტებისა და მოვლენების შესახებ, რომლებზეც მუდმივად თვალს ხუჭავენ ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ მყოფი მაუწყებლები, შესთავაზოს მაყურებლებს ალტერნატიული ხედვა და თვალსაზრისი საქართველოში და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ.

როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლებას ელექტრონული მედიის ბაზარზე მისი კონტროლის მიღმა მყოფი ახალი მოთამაშის გამოჩენა ძლიერ აშინებს. ამაზე მეტყველებს უკანასკნელი თვეების განმავლობაში სატელევიზიო არხის წინააღმდეგ მიმართული აგრესიული, უფრო მეტიც, დანაშაულებრივი მოქმედებები. კერძოდ, საქართველოს საბაჟო-გამშვებ პუნქტებზე ჩვეულებად იქცა ტელეკომპანია „მე-9 არხისთვის“ განკუთვნილი ელექტრონული საკომუნიკაციო მოწყობილობების განზრახ დაზიანება, რაზეც საგამოძიებო ორგანოები არავითარ რეაგირებას არ ახდენენ.

არსებობს მყარი მტკიცებულებები, რომელთა თანახმად, საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთამდე აღნიშნული მოწყობილობა გამართულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. შესაბამისად, სახეზეა სისხლის სამართლის დანაშაულის შედეგი, რასაც ნებისმიერ ქვეყანაში სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების დაწყება უნდა მოჰყოლოდა. თუმცა, საქართველოში ეს არ მომხდარა, რაც ამ ფაქტთან სახელმწიფო ორგანოების კავშირზე მიუთითებს.

პარალელურად, მიმდინარეობს იმ საკაბელო ქსელების ოპერატორების დატერორება, რომლებიც პოტენციურად შეიძლება გახდნენ ტელეკომპანია „მე-9 არხის“ რეტრანსლაციის განმახორციელებლები. განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი“, რომელმაც რამდენიმე ხნის წინ საჯაროდ გამოუცხადა თავის აბონენტებს, რომ თავის საკაბელო პაკეტში ტელეკომპანია „მე-9 არხის“ სიგნალსაც შეიტანდა.

უკანასკნელი კვირების მოვლენები ადასტურებს, რომ სადღაც, ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების კაბინეტებში იგეგმება და ცენტრალიზებულად იმართება სხვადასხვა სახის კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებები, რომელთა მიზანი ახლო მომავალში შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის“ ელექტრონული კომუნიკაციების ბაზრიდან განდევნა და კომპანიის გაკოტრება წარმოადგენს.

საკმარისია რამდენიმე ფაქტის დასახელება, რომ ასეთი განცხადების მართებულობა თვალსაჩინო გახდეს ნებისმიერი ობიექტური და ნეიტრალური პირისათვის. ათიოდე დღის წინ, სულ რამდენიმე დღის ინტერვალით, შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგმა“ მიიღო მოთხოვნები ტელეკომპანიებისგან „ტელეიმედი“, „რუსთავი-2“, „ახალი არხი“, „მზე“ და „საქართველო“, რომლებმაც მსგავსი მოტივებით შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს“ საკაბელო პაკეტიდან მათი არხების ამოღება მოსთხოვეს.

პარალელურად, შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის“ აბონენტთა რიგებს, ერთი-მეორის მიყოლებით სტოვებენ სახელმწიფო დაწესებულებები, რომლებსაც აქამდე ამ საკაბელო ქსელის ოპერატორის მიმართ რაიმე პრეტენზიები არ გამოუთქვამთ.

რამდენიმე დღის წინ შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს“ მიმართ იგივე, კარგად აპრობირებული „ხერხი“ იქნა გამოყენებული, რომელსაც აქამდე მარტო ტელეკომპანია „მე-9 არხის მიმართ“ იყენებდნენ. აეროპორტის საბაჟოზე ფუნქციონალურად მწყობრიდან იქნა გამოყვანილი საერთო ჯამში 36,000 აშშ დოლარის ღირებულების ტექნიკური მოწყობილობები, რომელთა გარეშეც აბონენტები ვერ შესძლებენ საკაბელო ოპერატორის მიერ გადაცემული სიგნალის მიღებას. ეს პირდაპირ ზიანს აყენებს შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის“ ახალ მარკეტინგულ სტრატეგიას, რომლის მიზანი საკაბელო კომპანიის აბონენტთა ქსელის რადიკალური გაფართოვება წარმოადგენს.

ამ კანონსაწინააღმდეგო სქემაში, როგორც ჩანს, მნიშვნელოვანი როლი აკისრია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასაც. ამას წინათ, შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგმა“ მიიღო აღნიშნული კომისიის თავმჯდომარის წერილი, რომლითაც მარეგულირებელი ორგანოს ხელმძღვანელი, ყოველგვარი კანონიერი საფუძვლისა და უფლებამოსილების გარეშე, საკაბელო ქსელის ოპერატორისგან ითხოვს „თავი შეიკავოს“ ერთ-ერთი პოპულარული უცხოური სატელევიზიო არხის - THT-ს რეტრანსლირებისაგან.

მოთხოვნის ფაქტობრივ საფუძვლად მითითებულია ის გარემოება, რომ შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგმა“ ვერ წარუდგინა კომისიას THT-ს სამაუწყებლო ბადეში განთავსებული სამაუწყებლო პროდუქციის საქართველოში ტრანზიტული გავრცელების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ასეთი დოკუმენტის წარდგენის შესაძლებლობას შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი“ იმდენადვეა მოკლებული, რამდენადაც ნებისმიერი სხვა საკაბელო ოპერატორი, რომელსაც თავის პაკეტში THT-ს არხი აქვს შეტანილი. ასეთი შესაძლებლობა გააჩნია მხოლოდ თავად THT-ს, რომელიც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის იურისდიქციის მიღმა იმყოფება.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ნებისმიერ სამართლებრივ სახელმწიფოში კომუნიკაციების მარეგულირებელი ორგანო არ ახორციელებს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების მქონე პირთა ინტერესთა დაცვას, რადგან თავად ამ უფლებების კერძოსამართლებრივი ხასიათის გამო, ასეთი უფლებამოსილება მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო სასამართლოს გააჩნია.

ასეთი სქემის წარმატებით ექსპერიმენტირების შემთხვევაში, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას შეუძლია შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს“ ასეთივე მოთხოვნა - „არხის რეტრანსლირებისაგან თავის შეკავების თაობაზე“ - ნებისმიერ სხვა არხთან დაკავშირებითაც წარუდგინოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი“ საკაბელო პაკეტის გარეშე დარჩება. ცხადია, რომ ასეთ პირობებში საკაბელო კომპანიისათვის შეუძლებელი გახდება ყველაზე ერთგული აბონენტის შენარჩუნებაც კი.

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი“-ს სანქცირება საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მხრიდან, რომელიც გაფრთხილებით შემოიფარგლა. ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი კომპანიის შევიწროებისა და მისი დისკრიმინაციის მიზნით. კომისია გასცდა მისი რეგულირების სფეროს. გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო კომპანიის სანქცირების მიზნით არ არის სამართლებრივად დასაბუთებული, ვინაიდან იგი სცილდება მარეგულირებელი კომისიის იურისდიქციის ფარგლებს. კომისიის მიერ ბოლო დროს გადადგმული ნაბიჯები სულ უფრო ნათელს ხდის ხელისუფლების მიზანს.

ზემოთ აღწერილი გარემოებების თანამიმდევრულობა და სისტემურობა პრაქტიკულად გამორიცხავს მათ სპონტანურობას. აშკარაა, რომ ყველაფერი ერთი საკონტროლო ცენტრის მიერ არის ორგანიზებული. ცხადია ისიც, რომ ასეთი საკონტროლო ცენტრი ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში არის საძიებელი. ეს არის ერთიანი, ცენტრალიზებული სისტემა, რომლის ამოცანაა საქართველოს მოსახლეობის დატოვება მხოლოდ ერთი საინფორმაციო-პროპაგანდისტული მანქანის ამარა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ერთი პოლიტიკური ძალის გამარჯვება მომავალ არჩევნებში.

ყოველივე ამას არაფერი აქვს საერთო დემოკრატიულ საზოგადოებასთან, მედიის პლურალიზმთან და გამოხატვის თავისუფლებასთან. ეს ღირებულებები საქართველოს მოსახლეობისათვის სულ უფრო და უფრო ხელმიუწვდომელი ხდება.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოვითხოვთ, შეწყდეს ზეწოლა თავისუფალ მედიაზე, შეწყდეს დისკრიმინაცია კონკრეტული მედია საშუალებების და მოხდეს მათი თანაბარუფლებიან პირობებში ჩაყენება.
რედაქტორის რჩევით
 
 
 

ეკა ბესელია: ილია ჩაჩიბაიამ სამეგრელოში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა – პროცესი დაიძრა [video]

ავტორი obieqtivi.net15:20 22.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ პირდაპირ ეთერში, ჟურნალისტ ილია ჩაჩიბაიას საავტორო გადაცემაში, პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ სამოქალაქო სოლიდარობის აუცულებლობაზე ისაუბრა.ბესელიამ გადაცემის...ბრალდებულ სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესზე გულის შეტევა დაემართა

17:06 09.04.2012პატიმრობაში მყოფი „თავისუფალი დემოკრატერბის“ წევრის, სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესი ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო. როგორც ჩაჩიბაიას ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ბრალდებულს...


რეპორტაჟი ჩაშლილი გეიაღლუმიდან [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი16:47 17.05.2012თბილისის 51-ე საჯარო სკოლასთან შეკრება პირველის ნახევარზე დაიწყეს. ტაქსიდან ფერადი დროშებით ხელში ოთხი ახალგაზრდა გადმოვიდა. ბიჭს ყურზე საყურე და ხელში პლაკატი ეჭირა - “მეც გეი ვარ“. ვინ ხართ-მეთქი ვკითხე და ორგანიზაცია...


ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა

17:06 17.05.2012ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე, რომლის მონაწილეები, მათივე თქმით, ”არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ სიძულვილს” აპროტესტებენ, ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეები...


ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა

13:06 26.05.2012კოალიცია "ქართული ოცნების" ერთ–ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა. "მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო დამოუკიდებლობის დღე. 26 მაისი არის სახელმწიფოებრივი ზეიმი", - განაცხადა მან.დღესვე,...53 სკოლის მოსწავლეების „მადლობა ბატონ ტარას შავშიშვილს!“ [video]

18:05 24.05.2012გუშინ, ინტერნეტსივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელებზე გავრცელდა ვიდეორგოლი, რომელიც თბილისის 53-ე სკოლის მოსწავლეების მიერაა გადაღებული. ვიდეო ერთგვარი პოლიტიკური პერფორმანსია და როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის ის არსებულ სივრცეში,...ბაჩო ახალაია საცხოვრებლად ზუგდიდში გადადის და 150 000 დოლარად შეფასებულ 6 სახლს ყიდულობს

19:24 22.05.2012"ბაჩო ახალაია, ფაქტობრივად ზუგდიდში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ყოველ ღამეს ბაჩო ახალაია ზის რესტორანში - ან "დიარონში" ან "მენძელში" ან "დარიალში", თვრება და მერე იწყებს ოპოზიციის გინებას. შეშინებული მიმტანები ვერ მიდიან ბაჩო ახალაიასთან,...მოსკოვში გენერალი რომან დუმბაძე მოკლეს [video]

მოსკოვში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი გენერალი, ბათუმის 25-ე ბრიგადის ექსმეთაური რომან დუმბაძე მოკლეს. რუსული მედიის ცნობით, დუმბაძე საკუთარ სახლთან ახლოს, რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე, მოტოციკლიდან დაცხრილეს. დამნაშავეები შემთხვევის ადგილიდან...„შავფაროსნებმა“ და სტუდენტებმა ხელისუფლებას ვადა 31 მაისამდე მისცეს

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012დავით-გარეჯის დასაცავად გამართულ მსვლელობაში ორი ათასზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის 90% სტუდენტები იყვნენ. ასი ათასიან მსვლელობასაც შეშურდებოდა ის მუხტი, რომლითაც მანიფესტანტებმა გაიარეს გზა ვაკის...„ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელზე თავდასხმა განხორციელდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, ხობიდან16:33 20.05.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელს, მამუკა ქარდავას თავს ოთხი უცხო მამაკაცი დაესხა. ინციდენტი სოფელ ნოჯიხევთან წუხელ, ღამის 2 საათისთვის მაშინ მოხდა, როცა ქარდავა ხობის ცენტრში მდებარე კოალიციის...

ნანული ვახანია: მკვლელებო! ნუ ფიქრობთ, რომ შეგრჩებათ, წყეულიმც იყავით!

ავტორი ილია ჩაჩიბაია22:58 30.05.2012საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილება, პოლიტპატიმარ ვლადიმერ ვახანიასთვის ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარის გამოცხადების თაობაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში...ირაკლი ალასანიამ ზუგდიდში მოძრაობის ახალი წარმომადგენელი წარადგინა

15:06 25.05.2012ირაკლი ალასანიამ "ქართული ოცნების" სამეგრელოს ოფისის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა, რეგიონულ ორგანიზაციას მერაბ ქვარაია უხელმძღვენელებს. ამ პოსტზე ის სერგო ჩაჩიბაიას შეცვლის, რომელსაც კვლავ პატიმრობაში იმყოფება.პრესკონფერენციაზე ალასანიამ...„ვერ ჩაგვრეცხეს, ვერ გვაქციეს მუმიებად! ყველა ღირსეული კაცი და ქალი აქ დგას“

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ორგანიზებით გამართულ აქციაზე, სახელწოდებით „ჩვენ ვიწყებთ“, პუშკინის ქუჩიდან თავისუფლების მოედანი და შემდეგ რუსთაველის გამზირი, ოპერის კუთხემდე (ყოფილ „ციცინათელასთან“) ხალხით...მეუფე იაკობი: “ჩვენი ეკლესიის შვილები ამ აღვირახსნილობის ქადაგებას არ შევურიგდებით“ [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი17:08 28.05.2012ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, 27 მაისს, წირვის დასრულების შემდეგ, იქ შეკრებილ მრევლს გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსმა, მეუფე იაკობმა ქადაგებით მიმართა, რომელშიც ის გამოეხმაურა თბილისში ე.წ. გეიაღლუმის...მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ მე, ირმა ინაშვილს, შესაძლოა, დამეჯახოს ნასვამ მდგომაროობაში მყოფი პირის ავტომანქანა

17:00 30.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ საგანგებო განცხადებაგვსურს საჯაროდ განვაცხადოთ, რომ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში „ობიექტივის“ ხელმძღვანელობა და წამყვანები ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის ქვეშ ვიმყოფებით.სისტემატური...გვაიძულებენ, რომ ბავშვები ვითომდა ჩვენი ნებართვით გადავიყვანოთ უპატრონო ბავშვთა სახლებში

20:16 01.06.20121 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველსა და ჟურნალისტს კოტე ინაშვილს ქალთა N5-ე კოლონიიდან პატიმარი დედები დაუკავშირდნენ და მათი ბავშვების გაუსაძლისი მდგომარეობის შესახებ აცნობეს.როგორც ინაშვილმა „ობიექტივის“ პირდაპირ...გარემოვაჭრეებმა ბაქრაძე დააბნიეს – "ვის მისცემთ არჩევნებში ხმას რა მნიშვნელობა აქვს?!" [video]

13:06 06.06.2012ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა გუბერნიის შენობის წინ საპროტესტო აქციებს მართავენ, სამეგრელოში ვიზიტად მყოფ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდნენ.შეხვედრა დაუგეგმავი იყო და ბაქრაძეს გარემოვაჭრეების პრობლემებისთვის...გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო მსვლელობა შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ [Video]

17:06 08.06.2012გარემოვაჭრეებმა თბილისისკენ საპროტესტო მსვლელობა ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზით შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ. სამდღიანი მსვლელობის შემდეგ 7 გარემოვაჭრე საზოგადოებრივი მოძრაობა „დაიცავი საქართველოს“ წევრმა კახა მიქაიამ რამდენიმე...გორთან ახლოს „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ესროლეს

11:55 09.06.2012დაუდგენელმა პირებმა „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ცეცხლი სოფელ ბერბუკთან გაუხსნეს. ჟურნალისტი სოფელ ახრისიდან გორის მიმართულებით ბრუნდებოდა, როცა მის მანქანას ტყვიები მოხვდა და მინები ჩაიმსხვრა.ია თინიკაშვილი ახრისში...ოზურგეთის აქციაზე მიმავალ სენაკელებს ხელისუფლება ძალადობით დაუპირისპირდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, სენაკი13:06 20.06.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ ოზურგეთში დაგეგმილ აქციაზე სენაკელი მხარდამჭერები ვერ მოხვდნენ. 17 ივნისს, სამეგრელოდან გურიაში ვერც კოალიციის სენაკის ოფისის წევრები გადავიდნენ. მათი ნაამბობიდან ირკვევა, რომ...

სააკაშვილის ცრუ დემოკრატია და მართვის საბჭოური სისტემა

ავტორი მარიამ თოდაძე15:21 12.03.2012როდესაც ქვეყნის მართვის ავტოკრატიულ სტილზე ვსაუბრობთ და სააკაშვილის ცრუ დემოკრატიაზეც დავამატებთ ხოლმე ორიოდე სიტყვას, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მაინც არ არის გასაგები, რომ დემოკრატია ხალხის...ზუგდიდში, რამდენიმე მისამართზე, სამხედრო ფორმიანი ადამიანები მალულად ბინადრობენ [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა17:06 21.03.2012Presage.tv კიდევ ერთ ვიდეო მასალას გთავაზობთ, რომელიც ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩაზე, ერთ-ერთ სახლშია გადაღებული. აღნიშნულ მისამართზე სამხედრო პირების საეჭვო გადაადგილების შესახებ ინფორმაცია ზუგდიდელებმა მოგვაწოდეს. ჩვენ...ილია ჩაჩიბაია: „გასაიდუმლოებული სამხედრო შტაბები სამეგრელოს თითქმის ყველა სოფელშია განთავასებული“

14:57 25.03.2012„ობიექტივის“ წამყვანისა და ჟურნალ "ღია ბოქლომის" მთავარი რედაქტორის ილია ჩაჩიბაიას განცხადებით, ხელისუფლებამ სამეგრელოში ჩამოყალიბებულ უკანანო შეირაღებულ ფორმირებებში მეთერთმეტე კლასელი მოსწავლეებიც ჩართო.როგორც „ობიექტივის“ პირდაპირ...წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა

15:36 27.04.2012წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა; ერთ-ერთმა აღსაზრდელმა სხეულის სერიოზული დაზიანება მიიღო – ეზოში უყურადღებოდ დატოვებული ნაჯახით მარცხენა ხელის არათითის I და II ფალანგი მოიჭრა....გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საქართველოს დატოვებას ფიქრობს [video]

ავტორი მანანა ნოზაძე20:00 30.04.2012გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საზღვარგარეთ წასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ ცნობილი მწერლის, რეჟისორისა და სცენარისტის მეუღლემ ნინო მელაშვილმა-ჩოხელმა Presage.tv-სთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს დატოვება...„ნაციონალური“ უფასო სასადილო ხობში ისევ გამოჩნდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა22:38 02.05.2012„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-უფასო სასადილო მზრუნველობ ამოკლებულთათვის“ -2005 წლიდან ასეთი წარწერა ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა ქალაქის იმ ობიექტებს ამშვენებდა, სადაც მმართველმა პარტიამ „საქველმოქმედო“ პროექტის განხორციელება...


დღეს, კიდევ ერთი მსჯავრდებული თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა

18:04 04.04.2012 სასჯელაღ სრულების # 18 სამკურნალო დაწესებულებაში კიდევ ერთი მსჯავრდებული, თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა, რომელიც სასჯელს ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა-შენახვისთვის იხდიდა.პატიმრის ადვოკატის, მათე ხარჭამაძის განცხადებით, ბელქანიას 8 წელი...„სააკაშვილის საქართველო მხოლოდ ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ ვითარდება“ [video]

18:08 07.04.2012ირაკლი ალასანია სამეგრელოში შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს, კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხის მოსახლეობას შეხვდა.ირაკლი ალსანიას განცხადებით, ეს სოფელი პრაქტიკულად საძოვრების გარეშეა...ველოტრასას დადიანების ბაღი ეწირება [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა12:11 09.05.2012ველომანიამ იმერეთიდან სამეგრელოშიც ჩამოაღწია. ქუთაისის შემდეგ ზუგდიდიც გაველოტრასდება და მიხეილ სააკაშვილის ცნობილ ფრაზებს: „ველოსიპედი ევროპული და ამავდროულად, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია“,...ლაზიკაში იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო [video]

ავტორი თამარ ზანთარაია14:06 09.05.2012სოფელ ანაკლიის „პატრიოტთა ბანაკის“ სიახლოვეს, ახალი ქალაქის ლაზიკის ტერიტორიაზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო. ლაზიკამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის ნაწილი ეკალბარდებისგან უკვე გაკაფულია. ახალქალაქის დანარჩენი...