სააკაშვილმა 2012 წლამდე, დღეში 1 საავადმყოფო უნდა გახსნას

ავტორი მარინა ბერაძე
22:06 05.12.2011
ძვირფასო მკითხველო, გვინდა შევეხმიანოთ ბოლო დღეებში პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის წამოწყებულ კამპანიას, რომელიც შეეხება საავადმყოფოების გახსნის თემას.

ჩვენ ამ საკითხებზე არაერთგზის ვწერდით და ბოდიშს გიხდით თუ განვმეორდებით.

მოგეხსენებათ, რომ მათ მიზნად დაისახეს დამდეგ 2012 წლამდე საქართველოში გახსნან 30 საავადმყოფო, ანუ დღეში დაახლოებით 1 საავადმყოფო სხვადასხვა რაიონულ ცენტრში.

პირველ ყოვლისა, საავადმყოფოების უთავბოლო გახსნა რომ პიარის დიდი ნაწილია, მგონი ეჭვიც არავის ეპარება, ამიტომ სასურველია ნაუცბათევად გახსნილი საავადმყოფოების საინჟინრო-კონსტრუქტორული მზაობა ისეთი არ იყოს, რომ პირველსავე უამინდობაზე ხუხულასავით დაინგრეს, რისი არაერთი მაგალითიც გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში.

“წინაამდეგობის მოძრაობა“ და ასოციაცია “გვახსოვდეს ჰიპოკრატე” რამდენიმე წელია, ყველგან სადაც კი ხელი მიუწვდებათ, წერენ, რომ ჯანდაცვის სისტემის განვითარების დარგში მოქალაქეთა ჯანმრთელობის დასაცავად არსებული პოლიტიკის ძირითადი ამოცანებია: სამედიცინო დახმარების ხარისხის გაუმჯობესება და ხელმისაწვდომი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა და კომპლექსური მიზნობრივი პროგრამების რეალიზება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

ძალიან კარგია, რომ დღეს ტელეეკრანებიდან გვესმის პრეზიდენტის, მთავრობისა თუ ჩინოსნების დაზეპირებული ფრაზები სამედიცინო დახმარების ხარისხის გაუმჯობესებასა და ხელმისაწვდომობაზე, რასაც უდაოდ ჩვენს აქტივში ჩავიწერთ, ისევე როგორც 100 ჰოსპიტლისა და გაძვირებული მედიკამენტების თემებზე პრეზიდენტის ადეკვატურ გამოხმაურებას. ძალიან გაგვიხარდება, თუ ჩვენი მოსახლეობა ამ ყველაფერს რეალურად მიიღებს, თუმცა არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რა გზებით უნდა მიიღოს ეს მოსახლეობამ.

მიზეზები, რომლებიც ნეგატიურად მოქმედებენ მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, შემდეგია:

1. მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის ცხოვრების ხარისხის დაქვეითება: ხელფასის და საპენსიო უზრუნველყოფის დაბალი დონე; სამომხმარებლო კალათის გაძვირება; ცხოვრების, შრომის და დასვენების პირობების გაუარესება; გარემოს გაუარესება; კვების ხარისხის და სტრუქტურის გაუარესება;

2.მეტისმეტად სტრესული დატვირთვა;

3.კულტურის ზოგადი დონის შემცირება. მათ შორის სანიტარიულ-ჰიგიენური, რაც ხელს უწყობს მავნე წესების განვითარებას და არაჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

საჭიროდ მიგვაჩნია შევახსენოთ ხელისუფლებას ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარაციის 25-ე მუხლი:

“თანამედროვე სამართლებრივი სახელმწიფო ვალდებულია გახდეს გარანტი მოქალაქის უმუშევრობის, ავადმყოფობის, ინვალიდობის, ქვრივობის, მოხუცებულობის ან მისგან დამოუკიდებელ გარემოებათა გამო არსებობის საშუალებათა დაკარგვის შემთხვევაში უზრუნველყოს საკვების, ტანსაცმლის, ბინის, სამედიცინო მოვლის, საჭირო სოციალური მომსახურებისა და ზოგადად ცხოვრების ისეთი დონე, რომელიც აუცილებელია მოქალაქისა და მისი ოჯახის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად“.

ასეთი დაცულობის უზრუნველყოფისთვის სახელმწიფომ პირველყოვლისა საკანონმდებლო წესით უნდა დაადგინოს ძირითადი სოციალური გარანტიები, მათი რეალიზაციისა და სოციალური მხარდაჭერის მიწოდების გზები.

საქართველოს მედიცინა წარმოადგენს “დაავადების მედიცინას~ და არა “ჯანმრთელობის მედიცინას~. ძირითადად ფინანსირდება მედიცინის ის დარგები, რომელიც დაკავშირებულია ძვირადღირებულ აპარატურასთან, შორს წასული ავადმყოფობის დიაგნოსტიკისა და რთული ოპერაციების განხორციელებასთან. ამის დასტურია ჰოსპიტალური სექტორის ეს გამალებული მშენებლობები.

სამწუხაროდ, უგულებელყოფილია პირველადი ჯანდაცვა და დაავადებათა პრევენცია, რომლითაც უნდა სარგებლობდეს მოსახლეობის 80 %–ზე მეტი. ცნობისთვის - ჰოსპიტალური მომსახურებით სარგებლობს მოსახლეობის მხოლოდ 7–8 %.

საქართველოში სიკვდილის ძირითად მიზეზად ითვლება: გულსისხლძარღვთა, ონკოლოგიური, სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები, ტრავმები, მოწამვლები და გარე მიზეზების ზემოქმედების შედეგები, რომლითაც ყოველწლიურად საქართველოში დაახლოებით 47 000 ადამიანი კვდება და რომლის 26% რეპროდუქციულ და შრომისუნარიან მოსახლეობაზე მოდის.

ამის მიზეზია ის, რომ შემოღებულია ასაკობრივი ზღვარი 5-დან 60 წლამდე. ამ ასაკის ადამიანები მოკლებულნი არიან ხელმისაწვდომ სამედიცინო დახმარებას, რაც ყოვლად დაუშვებელია.

რეფორმის წარმატება ჯანდაცვაში განისაზღვრება ერთიანი მეცნიერულად დასაბუთებული პოლიტიკით, რომელიც მოიცავს ჯანდაცვის კრიზისიდან გამოსვლის გზებს.
დავუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად თემას - მთავრობა ხან 100, ხან 150 ხან 170 ახალი კლინიკის აგებას აანონსებს, რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ყველაფერი სუმბურულ, დაუთვლელ გაანგარიშებებს ემყარება.

გაუგებარია, თუ ამ ყველაფერს სადაზღვევო კომპანიები აშენებენ და თუ მათ ეს მთავრობისგან დავალებული არა აქვთ, რა შუაშია აქ სახელმწიფო და პრეზიდენტი?! თუ ამას სახელმწიფო აშენებს, მაშინ რა შუაშია აქ კერძო სადაზღვევო კომპანიები?!

საქმე იმაშია, რომ ჩავარდნილი 100 საავადმყოფოს პროექტის ნაცვლად დღევანდელი მდგომარეობით ჰოსპიტალური სექტორი, მათ შორის სახელმწიფო სახსრებით აშენებული საავადმყოფოები, პრაქტიკულად მთლიანად გადაეცათ სადაზღვევო კომპანიებს ("არქიმედეს გლობალ ჯორჯია", “აგი ბი-სი-აი", "ჯი-პი-აი ჰოლდინგი", "აი-ი-სი ჯგუფი", "იმედი ლ", "ირაო", "ვესტი", "ალფა", "სახალხო დაზღვევა" და სადაზღვევო კომპანია "ქართუ"), რომელთაც ევალებათ სხვადასხვა რეგიონებში 5-15-25-50-100 ადგილიანი საავადმყოფოების აშენება, რომელთაც რა მოგება ექნებათ, ამაზე ქვემოთ მოგახსენებთ.

კონტროლის პალატა თავის ბოლოდროინდელ დასკვნაში წერს, რომ დაზღვევის სექტორი ხასიათდება შემდეგი მომატებული რისკებითა და ნაკლოვანებებით:

1.სამედიცინო ტარიფების დაუსაბუთებელ ისტორიულ სტატისტიკაზე დაფუძნება;
2.სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამების არაჯეროვანი ფინანსური მართვა;
3.პროგრამული საბიუჯეტო თანხების არასწორად ანაზღაურება;
4.პაციენტთა მომსახურების არამართლზომიერად ანაზღაურება და პაციენტისთვის გაწეულ მომსახურებათა არასწორი აღრიცხვიანობა;
5.სახელმწიფო მკაცრი რეგულირების არარსებობა, სადაზღვევო კომპანიების არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
6.სამედიცინო მომსახურების ხელოვნურად შეზღუდული ხელმისაწდომობა;
7. პროგრამით მოსარგებლეთა არასაკმარისი ინფორმირება;
8.პროგრამით მოსარგებლე პირთა მონაცემთა ბაზის ცდომილება; 9.სადაზღვევო პოლისის შეგნებულად დაგვიანებით გაცემა - ამით სადაზღვევო რისკების თავიდან აცილება და თანხის მითვისება სხვისი ჯანმრთელობის და ზოგჯერ სიცოცხლის საფასურად.

ყოველივე ამის შემდეგ, რა გარანტია გვაქვს, რომ ეს კომპანიები პირნათლად შეასრულებენ დაკისრებულ მოვალეობებს?
რაც შეეხება ფინანსურ მხარეს - 15-25 საწოლიანი, თანაც მრავალპროფილიანი საავადმყოფო მოითხოვს ელემენტარულად აუცილებელი სერტიფიცირებული სპეციალისტების დასაქმებას (თერაპევტი, ქირურგი, ინფექციონისტი, გინეკოლოგი, რეანიმატოლოგი და სხვა “ვიწრო“ სპეციალობის ექიმები).

ამას ემატება დაახლოებით ამდენივე საშუალო და დაბალი მედპერსონალი (უმცროსი ექიმი, ექთანი, სანიტარი), მორიგე პერსონალი, რომელიც ყოველ მე-4 დღეს მორიგეობს, ანუ ფაქტიურად 3-4 ამდენი.

ამას დავუმატოთ ადმინისტრაცია, აფთიაქი, ლაბორატორიები, მნე, დარაჯი (ან დაცვა), ბუღალტერია, სამრეცხაო, ტექნიკური პერსონალი (აირების და აპარატურის მომსახურებაზე) და კიდევ სხვა. გამოდის სულ მცირე 50, უარეს შემთხვევაში 70 ადამიანი.

კლინიკის 80%–85%-ით დატვირთვის პირობებშიც კი (გეგმიური პაციენტებისთვის საერთაშორისო ნორმატივია 85%, გადაუდებელი პაციენტებისთვის – 80%) პაციენტთა რაოდენობა ვერ უზრუნველყოფს პერსონალის შრომის, პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ხარჯების, შენობის ამორტიზაციის, აპარატურის განახლების, კომუნალური გადასახადების და სხვა ხარჯების ანაზღაურებას, რის გამოც ამ კლინიკებს დასჭირდებათ დამატებითი თანხების მოძიება, სავარაუდოდ დოტაციის სახით. სხვა შემთხვევაში მათ გაკოტრება ელოდებათ. ამის მაგალითია სადაზღვევო კომპანია ”ვესტი“, რომელიც უკვე გაკოტრდა და თავის აქტივები სხვას გადასცა.

გამომდინარე აქედან ეს კლინიკები წამგებიანი იქნება სადაზღვევო კომპანიებისთვის. ამის ნათელი მაგალითი უკვე გახდა ამბროლაურის რაიონული საავადმყოფო, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა და ჯანდაცვის მინისტრმა ზარ-ზეიმით გახსნეს, მაგრამ კლინიკა არ იტვირთება და ხალხი ჰოსპიტალიზაციისთვის ისევ ქუთაისში მიდის.
სხვა საკითხია შესაბამისი კადრების არარსებობა (იმ პირობებში როდესაც საქართველოში სერტიფიცირებულ ექიმთა რაოდენობამ გადააჭარბა 36 000-ს და დასაქმებულია მხოლოდ 20 000-ზე ოდნავ მეტი). არა გვყავს ექიმი “ჰოსპიტალისტი“, ექიმი “ინტენსივისტი“ (ამერიკული მხარის დახმარებით გადამზადდა მხოლოდ 16 ექიმი) და სხვა.

გაუთვლელია ხელმისაწვდომობა და საერთოდ დაუგეგმავადაა დათვლილი ქვეყანას სად რამდენი საავადმყოფო და საწოლი სჭირდება.

სანამ დარგის მესვეურები ამას დათვლიან და შეპირებულ სპეციალისტებსაც გადაამზადებენ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი მოსახლეობის 75% ვერ ღებულობს გადაუდებელ ჰოსპიტალურ დახმარებას და 42% – პირველად სამედიცინო მომსახურებას (სახელმწიფოს ხარჯზე).

მანამდე კი იმედით დაველოდოთ, როდის შეგვისრულდება 67 წელი და პრეზიდენტის სულ ცხელ–ცხელი დაპირება:

“ჩვენ ვქმნით საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე მაგარ ჯანდაცვის სისტემას“.

| "წინააღმდეგობის მოძრაობის" ჯანდაცვის ომბუდსმენი |
რედაქტორის რჩევით
 
 
 

ეკა ბესელია: ილია ჩაჩიბაიამ სამეგრელოში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა – პროცესი დაიძრა [video]

ავტორი obieqtivi.net15:20 22.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ პირდაპირ ეთერში, ჟურნალისტ ილია ჩაჩიბაიას საავტორო გადაცემაში, პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ სამოქალაქო სოლიდარობის აუცულებლობაზე ისაუბრა.ბესელიამ გადაცემის...ბრალდებულ სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესზე გულის შეტევა დაემართა

17:06 09.04.2012პატიმრობაში მყოფი „თავისუფალი დემოკრატერბის“ წევრის, სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესი ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო. როგორც ჩაჩიბაიას ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ბრალდებულს...


რეპორტაჟი ჩაშლილი გეიაღლუმიდან [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი16:47 17.05.2012თბილისის 51-ე საჯარო სკოლასთან შეკრება პირველის ნახევარზე დაიწყეს. ტაქსიდან ფერადი დროშებით ხელში ოთხი ახალგაზრდა გადმოვიდა. ბიჭს ყურზე საყურე და ხელში პლაკატი ეჭირა - “მეც გეი ვარ“. ვინ ხართ-მეთქი ვკითხე და ორგანიზაცია...


ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა

17:06 17.05.2012ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე, რომლის მონაწილეები, მათივე თქმით, ”არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ სიძულვილს” აპროტესტებენ, ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეები...


ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა

13:06 26.05.2012კოალიცია "ქართული ოცნების" ერთ–ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა. "მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო დამოუკიდებლობის დღე. 26 მაისი არის სახელმწიფოებრივი ზეიმი", - განაცხადა მან.დღესვე,...53 სკოლის მოსწავლეების „მადლობა ბატონ ტარას შავშიშვილს!“ [video]

18:05 24.05.2012გუშინ, ინტერნეტსივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელებზე გავრცელდა ვიდეორგოლი, რომელიც თბილისის 53-ე სკოლის მოსწავლეების მიერაა გადაღებული. ვიდეო ერთგვარი პოლიტიკური პერფორმანსია და როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის ის არსებულ სივრცეში,...ბაჩო ახალაია საცხოვრებლად ზუგდიდში გადადის და 150 000 დოლარად შეფასებულ 6 სახლს ყიდულობს

19:24 22.05.2012"ბაჩო ახალაია, ფაქტობრივად ზუგდიდში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ყოველ ღამეს ბაჩო ახალაია ზის რესტორანში - ან "დიარონში" ან "მენძელში" ან "დარიალში", თვრება და მერე იწყებს ოპოზიციის გინებას. შეშინებული მიმტანები ვერ მიდიან ბაჩო ახალაიასთან,...მოსკოვში გენერალი რომან დუმბაძე მოკლეს [video]

მოსკოვში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი გენერალი, ბათუმის 25-ე ბრიგადის ექსმეთაური რომან დუმბაძე მოკლეს. რუსული მედიის ცნობით, დუმბაძე საკუთარ სახლთან ახლოს, რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე, მოტოციკლიდან დაცხრილეს. დამნაშავეები შემთხვევის ადგილიდან...„შავფაროსნებმა“ და სტუდენტებმა ხელისუფლებას ვადა 31 მაისამდე მისცეს

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012დავით-გარეჯის დასაცავად გამართულ მსვლელობაში ორი ათასზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის 90% სტუდენტები იყვნენ. ასი ათასიან მსვლელობასაც შეშურდებოდა ის მუხტი, რომლითაც მანიფესტანტებმა გაიარეს გზა ვაკის...„ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელზე თავდასხმა განხორციელდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, ხობიდან16:33 20.05.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელს, მამუკა ქარდავას თავს ოთხი უცხო მამაკაცი დაესხა. ინციდენტი სოფელ ნოჯიხევთან წუხელ, ღამის 2 საათისთვის მაშინ მოხდა, როცა ქარდავა ხობის ცენტრში მდებარე კოალიციის...

ნანული ვახანია: მკვლელებო! ნუ ფიქრობთ, რომ შეგრჩებათ, წყეულიმც იყავით!

ავტორი ილია ჩაჩიბაია22:58 30.05.2012საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილება, პოლიტპატიმარ ვლადიმერ ვახანიასთვის ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარის გამოცხადების თაობაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში...ირაკლი ალასანიამ ზუგდიდში მოძრაობის ახალი წარმომადგენელი წარადგინა

15:06 25.05.2012ირაკლი ალასანიამ "ქართული ოცნების" სამეგრელოს ოფისის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა, რეგიონულ ორგანიზაციას მერაბ ქვარაია უხელმძღვენელებს. ამ პოსტზე ის სერგო ჩაჩიბაიას შეცვლის, რომელსაც კვლავ პატიმრობაში იმყოფება.პრესკონფერენციაზე ალასანიამ...„ვერ ჩაგვრეცხეს, ვერ გვაქციეს მუმიებად! ყველა ღირსეული კაცი და ქალი აქ დგას“

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ორგანიზებით გამართულ აქციაზე, სახელწოდებით „ჩვენ ვიწყებთ“, პუშკინის ქუჩიდან თავისუფლების მოედანი და შემდეგ რუსთაველის გამზირი, ოპერის კუთხემდე (ყოფილ „ციცინათელასთან“) ხალხით...მეუფე იაკობი: “ჩვენი ეკლესიის შვილები ამ აღვირახსნილობის ქადაგებას არ შევურიგდებით“ [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი17:08 28.05.2012ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, 27 მაისს, წირვის დასრულების შემდეგ, იქ შეკრებილ მრევლს გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსმა, მეუფე იაკობმა ქადაგებით მიმართა, რომელშიც ის გამოეხმაურა თბილისში ე.წ. გეიაღლუმის...მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ მე, ირმა ინაშვილს, შესაძლოა, დამეჯახოს ნასვამ მდგომაროობაში მყოფი პირის ავტომანქანა

17:00 30.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ საგანგებო განცხადებაგვსურს საჯაროდ განვაცხადოთ, რომ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში „ობიექტივის“ ხელმძღვანელობა და წამყვანები ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის ქვეშ ვიმყოფებით.სისტემატური...გვაიძულებენ, რომ ბავშვები ვითომდა ჩვენი ნებართვით გადავიყვანოთ უპატრონო ბავშვთა სახლებში

20:16 01.06.20121 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველსა და ჟურნალისტს კოტე ინაშვილს ქალთა N5-ე კოლონიიდან პატიმარი დედები დაუკავშირდნენ და მათი ბავშვების გაუსაძლისი მდგომარეობის შესახებ აცნობეს.როგორც ინაშვილმა „ობიექტივის“ პირდაპირ...გარემოვაჭრეებმა ბაქრაძე დააბნიეს – "ვის მისცემთ არჩევნებში ხმას რა მნიშვნელობა აქვს?!" [video]

13:06 06.06.2012ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა გუბერნიის შენობის წინ საპროტესტო აქციებს მართავენ, სამეგრელოში ვიზიტად მყოფ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდნენ.შეხვედრა დაუგეგმავი იყო და ბაქრაძეს გარემოვაჭრეების პრობლემებისთვის...გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო მსვლელობა შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ [Video]

17:06 08.06.2012გარემოვაჭრეებმა თბილისისკენ საპროტესტო მსვლელობა ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზით შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ. სამდღიანი მსვლელობის შემდეგ 7 გარემოვაჭრე საზოგადოებრივი მოძრაობა „დაიცავი საქართველოს“ წევრმა კახა მიქაიამ რამდენიმე...გორთან ახლოს „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ესროლეს

11:55 09.06.2012დაუდგენელმა პირებმა „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ცეცხლი სოფელ ბერბუკთან გაუხსნეს. ჟურნალისტი სოფელ ახრისიდან გორის მიმართულებით ბრუნდებოდა, როცა მის მანქანას ტყვიები მოხვდა და მინები ჩაიმსხვრა.ია თინიკაშვილი ახრისში...ოზურგეთის აქციაზე მიმავალ სენაკელებს ხელისუფლება ძალადობით დაუპირისპირდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, სენაკი13:06 20.06.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ ოზურგეთში დაგეგმილ აქციაზე სენაკელი მხარდამჭერები ვერ მოხვდნენ. 17 ივნისს, სამეგრელოდან გურიაში ვერც კოალიციის სენაკის ოფისის წევრები გადავიდნენ. მათი ნაამბობიდან ირკვევა, რომ...

სააკაშვილის ცრუ დემოკრატია და მართვის საბჭოური სისტემა

ავტორი მარიამ თოდაძე15:21 12.03.2012როდესაც ქვეყნის მართვის ავტოკრატიულ სტილზე ვსაუბრობთ და სააკაშვილის ცრუ დემოკრატიაზეც დავამატებთ ხოლმე ორიოდე სიტყვას, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მაინც არ არის გასაგები, რომ დემოკრატია ხალხის...ზუგდიდში, რამდენიმე მისამართზე, სამხედრო ფორმიანი ადამიანები მალულად ბინადრობენ [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა17:06 21.03.2012Presage.tv კიდევ ერთ ვიდეო მასალას გთავაზობთ, რომელიც ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩაზე, ერთ-ერთ სახლშია გადაღებული. აღნიშნულ მისამართზე სამხედრო პირების საეჭვო გადაადგილების შესახებ ინფორმაცია ზუგდიდელებმა მოგვაწოდეს. ჩვენ...ილია ჩაჩიბაია: „გასაიდუმლოებული სამხედრო შტაბები სამეგრელოს თითქმის ყველა სოფელშია განთავასებული“

14:57 25.03.2012„ობიექტივის“ წამყვანისა და ჟურნალ "ღია ბოქლომის" მთავარი რედაქტორის ილია ჩაჩიბაიას განცხადებით, ხელისუფლებამ სამეგრელოში ჩამოყალიბებულ უკანანო შეირაღებულ ფორმირებებში მეთერთმეტე კლასელი მოსწავლეებიც ჩართო.როგორც „ობიექტივის“ პირდაპირ...წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა

15:36 27.04.2012წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა; ერთ-ერთმა აღსაზრდელმა სხეულის სერიოზული დაზიანება მიიღო – ეზოში უყურადღებოდ დატოვებული ნაჯახით მარცხენა ხელის არათითის I და II ფალანგი მოიჭრა....გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საქართველოს დატოვებას ფიქრობს [video]

ავტორი მანანა ნოზაძე20:00 30.04.2012გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საზღვარგარეთ წასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ ცნობილი მწერლის, რეჟისორისა და სცენარისტის მეუღლემ ნინო მელაშვილმა-ჩოხელმა Presage.tv-სთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს დატოვება...„ნაციონალური“ უფასო სასადილო ხობში ისევ გამოჩნდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა22:38 02.05.2012„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-უფასო სასადილო მზრუნველობ ამოკლებულთათვის“ -2005 წლიდან ასეთი წარწერა ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა ქალაქის იმ ობიექტებს ამშვენებდა, სადაც მმართველმა პარტიამ „საქველმოქმედო“ პროექტის განხორციელება...


დღეს, კიდევ ერთი მსჯავრდებული თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა

18:04 04.04.2012 სასჯელაღ სრულების # 18 სამკურნალო დაწესებულებაში კიდევ ერთი მსჯავრდებული, თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა, რომელიც სასჯელს ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა-შენახვისთვის იხდიდა.პატიმრის ადვოკატის, მათე ხარჭამაძის განცხადებით, ბელქანიას 8 წელი...„სააკაშვილის საქართველო მხოლოდ ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ ვითარდება“ [video]

18:08 07.04.2012ირაკლი ალასანია სამეგრელოში შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს, კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხის მოსახლეობას შეხვდა.ირაკლი ალსანიას განცხადებით, ეს სოფელი პრაქტიკულად საძოვრების გარეშეა...ველოტრასას დადიანების ბაღი ეწირება [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა12:11 09.05.2012ველომანიამ იმერეთიდან სამეგრელოშიც ჩამოაღწია. ქუთაისის შემდეგ ზუგდიდიც გაველოტრასდება და მიხეილ სააკაშვილის ცნობილ ფრაზებს: „ველოსიპედი ევროპული და ამავდროულად, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია“,...ლაზიკაში იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო [video]

ავტორი თამარ ზანთარაია14:06 09.05.2012სოფელ ანაკლიის „პატრიოტთა ბანაკის“ სიახლოვეს, ახალი ქალაქის ლაზიკის ტერიტორიაზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო. ლაზიკამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის ნაწილი ეკალბარდებისგან უკვე გაკაფულია. ახალქალაქის დანარჩენი...